Een retourtje om gemarteld te worden?

In opinie op 07-03-2013 | 07:23

"Hij zal waarschijnlijk hardhandig gevraagd worden waarom hij gevlucht is, wat hij over Soedan heeft gezegd, waarom hij zonder toestemming van de ambassade weer terug komt. Na martelingen, zal hij misschien weer op het vliegtuig terug naar Nederland gezet worden."

Bovenstaand scenario wordt geschetst in een open brief van Wij zijn Hier, de groep die in de Vluchtkerk verblijft. Aanleiding voor de brief is dat eerste vluchteling van groep het land is uitgezet en teruggekeerd naar Soedan. Hoewel de Soedanese ambassade geen laissez passer (toestemming voor binnenkomst Soedan) heeft afgegeven, is hij toch op het vliegtuig gezet.

In de brief uiten de leden van Wij zijn Hier hun zorgen en roepen ze op tot verzet. Ze schrijven onder andere: "Onze broeder en vriend loopt een groot gevaar. Wij denken aan hem en wensen hem zoveel sterkte als mogelijk. Intussen willen wij deze situatie aangrijpen om aandacht te vragen voor deze onmenselijke handelswijze. Mensen zijn geen goederen. Iemand die gevaar loopt voor zijn leven moet niet worden uitgezet en dus ook niet worden vervoerd. Hieraan zou niemand moeten meewerken. Tot welke trieste situaties deze uitzettingspolitiek kan leiden werd rond dezelfde tijd duidelijk, doordat iemand zichzelf in brand stak op 4 maart, toen hem werd verteld dat hij uitgezet zou worden." 

Lees de hele brief hier.

Kamerleden GroenLinks, SP en ChristenUnie gaan nachtje slapen in Vluchtkerk

Kamerleden Linda Voortman (GroenLinks), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Sharon Gesthuizen (SP) gaan van zaterdag op zondag een nachtje in de Vluchtkerk in Amsterdam-West slapen. Dit doen ze uit protest tegen het Nederlandse asielbeleid, zo laat het drietal weten. Op 13 maart debatteert de kamer met staatssecretaris Teeven (VVD) over de toekomst van de vluchtelingen. "De drie fracties zullen zich samen hard maken voor een humane oplossing die volgens hen gezocht moet worden in het toepassen van het buitenschuldcriterium, waarmee vreemdelingen die niet kunnen terugkeren alsnog een verblijfsvergunning krijgen", aldus SP-kamerlid Gesthuizen, initiatiefneemster van de actie.

Begin dit jaar diende GroenLinks Amsterdam een voorstel in dat zegt dat Amsterdam (uitgeprocedeerde) asielzoekers en andere vreemdelingen die door falend Rijksbeleid op straat zijn komen te staan opvang en begeleiding moet bieden. Dat initiatiefvoorstel staat hier.

Informatie-avond.

Vrijdag 22 maart vindt vrijdag 22 maart een informatieavond plaats over het asielbeleid in Nederland en de rol van de kerk daarin. Aanleiding is de naderende sluiting van de Vluchtkerk en de vraag: hoe nu verder? De avond is bedoeld voor kerkelijk betrokkenen in en rond Amsterdam en andere geïnteresseerden. Sprekers zijn: Geesje Werkman (Kerk in Actie), John van Tilborg (INLIA) en Jasper Kuipers (Vluchtelingenwerk Nederland), met als gastheer Gerhard Scholte (Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam). Lees meer hier.

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over asielzoekers, illegalen, notweg, ongedocumenteerden, vluchtelingen, vluchtkerk.

Delen: