Een hoofddoek voor ieder Statenlid

In opinie door Jan Beerenhout op 28-01-2011 | 16:27

tekst: Jan Beerenhout

In de zeventiger jaren was ik twee periodes lid van de Staten van Noord-Holland. Ik ken het provinciehuis en andere (oude) provinciale burelen dus van binnen en van buiten.
Hoe daar gewerkt werd/wordt door gedeputeerden, statenleden en hun provinciale medewerk(st)ers.

Er is thans een aankomend Statenlid van een zogenaamde vrijheidspartij, dat het dragen van hoofddoekjes in die etablissementen wil verbieden.

Ik herinner mij echter vele aardige, kordate ‘sfeer- en interieurverzorgsters’(vroeger trots ‘werksters’ genoemd) die, als zij de stofnesten e.d. te lijf gingen, vaak een hoofddoek droegen ter bescherming van het kostbare kapsel, zoals wijlen mijn moeder een hoofddoek omdeed vóór het vis of oliebollen bakken, tijdens de grote schoonmaak, en bij hevige regen een plestiek geval op haar hoofd gordde.

Ik vraag mij af hoe dit gemankeerde adspirant Statenlid deze huishoudelijke medewerk(st)ers wil verhinderen hun nuttige taak uit te oefenen. Ik zie de verslonzing van de provinciale burelen al voor mij.

De man is gewoon mesjogge, en er zit niet anders op dan dat de gedeputeerden uniforme hoofddoeken met het provinciaal logo laat maken, te dragen door elke medewerk(st)er naar behoefte of keuze.

De belachelijkheid van het voorstel ware verder aan te tonen door elk gekozen vrouwelijk (en mannelijk ?) Statenlid op z’n minst bij gelegenheid van haar/zijn intrede, beëdiging, in de Staten die provinciale hoofddoek, dan wel een andere naar eigen keuze te dragen.
Het Reglement van Orde verbiedt dat niet.

Jan Beerenhout azn
Oud lid der Provinciale Staten van Noord-Holland

Meer over de hoofddoek hier


Meer over hero brinkman, hoofddoek, jan beerenhout, provinciale staten, pvv.

Delen: