Een heel autoritaire linkse traditie

In opinie door Annelies Moors op 29-11-2018 | 21:02

Burgemeester Halsema zal geen prioriteit geven aan het handhaven van het verbod op het dragen van een ‘boerka’. Daarop reageert Jamal Ouariachi in Trouw met de stelling dat gezichtsbedekkende kleding ontmenselijkt en dat je er daarom tegen zou moeten zijn. Maar is het niet juist de column van Oariachi die vrouwen die hun gezicht (deels) bedekken ontmenselijkt, vraagt Annelies Moors zich af?

Zijn argument is dat het angstaanjagend is om iemand tegen te komen van wie het gezicht (deels) bedekt is, want als je mond onzichtbaar is, kun je je goede bedoelingen niet tonen door te glimlachen. Dat laatste is nogal overdreven. Ook iemand van wie je alleen de ogen ziet, kan meer of minder vriendelijk kijken en vooral door lichaamshouding en lichaamstaal een bepaalde uitstraling hebben. 

Ook kom ik regelmatig mensen tegen, vaker mannen dan vrouwen, zonder gezichtsluier die wel degelijk een angstaanjagende, agressieve uitstraling hebben. Nu kan ik me best voorstellen dat mensen zich ongemakkelijk kunnen voelen als ze iemand zien die geheel gesluierd is, hoewel gezien het geringe aantal de kans daarop niet erg groot is. Maar aan zo’n gevoel draag je als columnist natuurlijk wel  bij door termen te gebruiken zoals ‘barbaars’ en ‘angstaanjagend’, de gezichtssluier ‘een onding’ te noemen, en het gezicht van vrouwen die dat dragen met ‘snoet’ aan te duiden. Over ontmenselijking gesproken.   

Ouariachi vindt het een links standpunt om ‘de boerka’ af te wijzen. Maar het gaat er helemaal niet om of we een gezichtssluier mooi of lelijk vinden, of we het toejuichen of afwijzen. Het punt is dat er wetgeving is die het dragen van een kledingstuk dat alleen vrouwen dragen, verbiedt in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar vervoer, en openbare gebouwen. Op de handhaving van dat verbod reageerde Halsema. Volgens de redenatie van Ouarichi zou er eigenlijk een volledig verbod op gezichtsbedekkende kleding moeten komen, dus ook gewoon op straat.  

Maar wat je ook van gezichtssluiers vindt, een verbod zal niets oplossen. De betreffende instellingen hebben er niet om gevraagd, terwijl het wel ingaat tegen grondrechten zoals godsdienstvrijheid en uitingsvrijheid, en het de participatie van deze vrouwen in de samenleving alleen maar belemmert. Zo’n verbod past helemaal niet in een linkse traditie. Als vrouwen er al toe gedwongen zouden worden hun gezicht te bedekken, dan straf je alleen ‘het slachtoffer’. Veruit de meeste vrouwen kiezen er echter zelf voor, en als je het dan gaat verbieden, heb je het wel over een heel autoritaire linkse traditie. 

Annelies Moors is hoogleraar Hedendaagse Moslimsamenlevingen aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees ook:

Lees hier meer


 

 


Meer over boerkaverbod, jamal ouariachi, niqaab, niqaabverbod.

Delen: