Economische afhankelijkheid maakt vrouwen kwetsbaar

In opinie door Andree van Es op 19-12-2010 | 09:50

Tekst: Andree van Es

Economische zelfstandigheid is voor de emancipatie van vrouwen erg belangrijk. Als u het Parool van afgelopen zaterdag heeft gelezen begrijpt u hoe actueel dit thema op dit moment is. In Amsterdam werkt 58% van de jonge Marokkaanse en Turkse vrouwen (25-34 jaar) niet.
Slechts 24% van hen is economisch zelfstandig. De weg naar werk verloopt voor veel jonge migrantenvrouwen moeizaam. Dit is opvallend. De schoolcarrière van deze vrouwen is vaak wel succesvol. Zij maken vaker dan jongens hun school af.

Deze cijfers van O&S verdienen enige nuancering. Waar de participatie van autochtone, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen onverminderd hoog blijft, zien we dat Turkse en Marokkaanse vrouwen ook wel progressie maken, maar dat de weg naar werk moeizamer verloopt.

Belangrijk om te vermelden is dat driekwart van de jonge Turkse en Marokkaanse meiden mét een MBO+ opleiding wel werk heeft. Maar uiterst zorgwekkend zijn de 69% laagopgeleide Turkse- en Marokkaanse jonge vrouwen dat niet werkt. Dit ten opzichte van 80% van de laagopgeleide autochtonen die wel werkt.

Deze cijfers doen vermoeden dat andere factoren dan alleen een lage opleiding hierbij een rol kunnen spelen. Los van de bij ons bekende belemmerende factoren als kinderopvang en taalachterstand, denk ik dat het tijd wordt om de emancipatie van mannen ook nadrukkelijk te betrekken bij deze discussie.

Partners zijn cruciaal om betaald werk mogelijk te maken. Nog te vaak zijn de vrouwen de enige opvoeder van jonge kinderen. Als vrouwen pas gaan werken wanneer de kinderen ouder zijn, wordt het voor hen door gebrek aan werkervaring erg lastig een plekje te vinden op de arbeidsmarkt. Economische afhankelijkheid maakt vrouwen erg kwetsbaar wanneer zij van hun partner scheiden. Opvallend is ook dat eenoudergezinnen van Turkse en Marokkaanse Amsterdammers relatief vaker in armoede leven. Deze cijfers zijn voor mij een aansporing de komende periode nader onderzoek te laten doen naar de positie van vrouwen en specifiek Marokkaanse en Turkse vrouwen, op de arbeidsmarkt. Ik hoop hiermee aanknopingspunten te vinden waarmee we verder kunnen werken aan het stimuleren van de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Andree van Es is wethouder. Dit artikel is eerder verschenen op de website van de Amsterdamse afdeling van GroenLinks en met toestemming op Republiek Allochtonië geplaatst.

Meer over de emancipatie van vrouwen op dit blog hier


Meer over amsterdam, andree van es, emancipatie, groenlinks, vrouwen, vrouwenemancipatie, werk.

Delen:

Reacties


Johan Sterk - 19/12/2010 14:46

Goh, eheum, ooit van Islam gehoord?