Desi Solidariteitsplatform presenteert: de Desi Kandidaatwijzer!

In opinie door redactie op 04-03-2021 | 20:53

Ruim 220.000 Nederlanders zijn afkomstig uit Zuid-Azië. Deze groep is in de Tweede Kamer niet vertegenwoordigd. Het Desi Solidariteitsplatform wil de zichtbaarheid en participatie van deze gemeenschappen vergroten door aandacht te geven aan de kandidaat-Kamerleden met een oorsprong in Zuid-Azië ofwel het Indiase subcontinent. Dat doen ze in het stuk hieronder waarin de Desi Kandidaatwijzer wordt gepresenteerd.

Nederland kent een grote diversiteit aan burgers van Zuid-Aziatische komaf. Met nakomelingen van de eerste en tweede generatie, adoptie en de komst van nieuwe groepen zoals expats zijn deze gemeenschappen volop in beweging. Deze burgers met een oorsprong in Zuid-Azië zijn voor het grootste deel onzichtbaar in de publieke debatten terwijl het een aanzienlijke groep betreft met meer dan 220.000 inwoners. In politieke zin zou dit vertaald kunnen worden naar minimaal twee zetels.

Sinds 2016 is er echter geen enkel Kamerlid geweest wiens wortels gelegen zijn in Zuid-Azië in de Tweede noch de Eerste Kamer. Dit is niet alleen problematisch voor de representativiteit, maar roept ook vragen op in hoeverre de belangen van deze groepen behartigd worden. Wij, verenigd in Desi Solidariteitsplatform, willen de zichtbaarheid en participatie van deze gemeenschappen vergroten door aandacht te geven aan de kandidaat-Kamerleden met een oorsprong in Zuid-Azië ofwel het Indiase subcontinent. Zo proberen we om méér mensen uit deze gemeenschappen naar de stembussen te lokken en de kandidaten meer bekendheid te geven voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart. 

Gemeenschappelijke belangen

Nederlanders met een oorsprong in Zuid-Azië bestaan uit een zeer diverse groep: Pakistan, India, Mauritius, Sri Lanka, Nepal en Bangladesh. Deze is onderling ook weer verdeeld in vele culturele, etnische en religieuze gemeenschappen. Ons collectief, Desi Solidariteitsplatform, doet een poging om eenheid te smeden uit deze diversiteit door de nadruk te leggen op onze gedeelde erfgoed: wij delen een oorsprong in Zuid-Azië waarook wel naar wordt gerefereerd met ‘desi’ [uitgesproken als “dessie”] naar het Sanskrit-woord ‘Desh’ dat “land” betekent. Het Desi Solidariteitsplatform heeft zich ten doel gesteld om de belangen van deze groepen te behartigen door actief deel te nemen aan het publiek debat. En niet in de laatste plaats ook het gedeelde verleden van (neo)kolonialisme.

Maar we zijn ons er terdege van bewust dat burgers van Zuid-Aziatische komaf bestaan uit een zeer verscheidene groep met allemaal hun eigen geschiedenis en cultuur. Toch menen wij dat er gemeenschappelijke belangen te identificeren zijn. Het is bijvoorbeeld op het vlak van gezondheid bekend dat mensen met een oorsprong in Zuid-Azië een sterk verhoogde kans hebben op overgewicht, diabetes type 2, hoge bloeddruk en met als gevolg hart- en vaatziekten. Ook spelen er bepaalde culturele gewoonten die aandacht van de politiek behoeven. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat het gebruikelijk is binnen onze gemeenschappen om je hulpbehoevende (schoon)ouders in te laten trekken – met alle mogelijke lasten en gevolgen van dien. Verder constateren wij dat vele bestaande voorzieningen waar deze groepen ook aanspraak op zouden kunnen maken nog onvoldoende benut worden, soms door een taalachterstand, maar vaak simpelweg niet bekend zijn. Daarnaast is uitsluiting op grond van huidskleur, religie en cultuur ook een gedeeld probleem. Kortom, hoewel er sprake is van grote diversiteit binnen de bredere Desigemeenschap, zijn er gedeelde belangen te herkennen die op politiek niveau aangepakt zouden moeten en kunnen worden.  

Niet optimaal benut kiezerspotentieel

In totaal rekenen wij minstens 220.691 Nederlanders met een Zuid-Aziatische herkomst. Dit is een conservatieve schatting omdat het aantal burgers van Sri Lankaanse komaf onbekend is alsook die van Mauritius (zie tabel 1). Deze groep zou bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 een zetelaantal van 2,4 kunnen vertegenwoordigen (afgaande op een gelijke kiesgerechtigde populatie van 75%, wat neer zou komen op 160.552 stemgerechtigde burgers met een Zuid-Aziatische herkomst en een kiesdeler van 70.106). Hoewel de Desi gemeenschappen minimaal twee zetels vertegenwoordigen, was er geen enkel Kamerlid gekozen met een Desi komaf in de periode 2017-2021. Dat is sinds 2016 doordat PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing de Kamer toen verliet.

De Desi gemeenschappen zijn dus een nog niet optimaal benutte kiezerspotentieel. Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen (2021-2024) zien we dat bijna de helft van alle politieke partijen die meedoen een kandidaat hebben met een oorsprong in Zuid-Azië. De totale vertegenwoordiging van Desi-kandidaten ziet er als volgt uit: 

Dit komt neer op 14 van de 37 politieke partijen en in totaal 26 kandidaten. Op grond van de Peilingwijzer (die verschillende peilingen combineert) is de verwachting dat tenminste 2 van de 26 Desi-kandidaten een plek zullen bemachtigen in de Tweede Kamer. Dit betreft Mariëlle Paul en Fahid Minhas. Hiermee komen we dichtbij het gewenste zetelaantal van 2,4, maar de vraag is in hoeverre de diversiteit in de Desigemeenschap wordt vertegenwoordigd doordat beide kandidaten behoren tot de rechtsconservatieve VVD én van Pakistaanse komaf zijn. Indien het meest gunstige scenario voor de SP en PvdA uitpakt, dan zal het aantal kandidaten toenemen naar 4: Sunita Biharie en Kavish Bisseswar maken in dat geval kans om te worden gekozen in het parlement.  Met het uitbrengen van voorkeursstemmen kunnen echter méér Desi kandidaten een zetel bemachtigen. 

Zichtbaarheid

Met onze Desi Kandidaatwijzer willen wij de zichtbaarheid van kandidaat-Kamerleden met een Zuid-Aziatische herkomst vergroten. Vanzelfsprekend betekent lidmaatschap van welk etnische of culturele groep dan ook, natuurlijk geen verplichting voor deze volksvertegenwoordigers om louter de belangen van die specifieke gemeenschap te behartigen. Sterker nog, wij moedigen elke politicus aan om alle groepen zoveel mogelijk te vertegenwoordigen. Wij constateren echter dat de Desi gemeenschappen ondervertegenwoordigd zijn, door anderen deze groep onvoldoende wordt bediend en dus méér aandacht van de politiek behoeft. De toekomstige representant van deze groep zal vanwege de eigen familiale en sociale banden zich ook beter kunnen inleven in de problematieken die spelen in de Zuid-Aziatische gemeenschappen. Het vergroten van de zichtbaarheid van Desi-kandidaten en het aankaarten van hun problemen kan er ook toeleiden dat de opkomst onder deze gemeenschappen zal toenemen. 

Bij de vorige verkiezingen was een kiezerspotentieel van 2,4 zetels niet optimaal benut. Met onze kandidatenlijst doen wij een poging om een licht te schijnen op een groep die normaliter niet heel zichtbaar is in Nederland en daarmee ook meteen aandacht te vragen voor de gedeelde belangen van burgers met een Zuid-Aziatische herkomst. Ook is dit een eerste poging vanuit onze kant om politieke participatie binnen deze gemeenschappen te vergroten en daarom doen wij nadrukkelijk een oproep naar alle kiezers met een oorsprong die ligt in het Indiase subcontinent om hun stem te laten horen op 15, 16 en 17 maart.

Hieronder de lijst. Wilt u de lijst in een apart scherm (en betere kwaliteit) geopend zien, klik dan hier (pdf)

 

Artikelen in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen

Net als voorgaande jaren zullen er op Republiek Allochtonie de komende weken verschillende artikelen verschijnen in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. 

Enkele relevante artikelen die eerder zijn verschenen:

Over de kandidatenlijsten

Hoeveel kleur krijgt de nieuwe Tweede Kamer?

Zie ook het handige overzicht met alle kandidaten van alle partijen

Over de verkiezingsprogramma's 

Ewoud Butter maakte voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving een overzicht van immigratie, integratie, discriminatie en de aanpak van radicaliseirng in de verkiezingsprogramma's. U kunt het hier nalezen.

En wat beloofden ze vier jaar geleden? Dat overzicht is hier na te lezen.  

Discussie en besluitvorming in de Tweede Kamer over racisme en discriminatie 2017-2020

In de verkiezingsprogramma’s van bijna alle politieke partijen stonden in 2017 voornemens om iets tegen discriminatie en racisme te doen. Wat is daarvan terecht gekomen?  Wat heeft het kabinet gedaan, wat voor initiatieven zijn er gekomen van de Tweede Kamerfracties en wat voor moties zijn aangenomen in de periode maart 2017 tot en met december 2020? Lees het hier.

Ook interessant:

Het artikel van Riffy Bol en Vera Mulder op de Correspondent: Zo denken en handelen de politieke partijen als het gaat over racisme

De artikelen over God en religie in de verkiezingsprogramma's van de confessionele partijen en de seculiere partijen op Volzin
 

En verder wat oude artikelen op Republiek Allochtonië:

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 


Meer over #tk2021, #tk21, kandidaten, kandidatenlijst.

Delen: