Debat met Dyab Abou Jahjah

In opinie op 01-09-2011 | 11:17

2011 is een bijzonder jaar. Een jaar waarin het Arabische volk de straat opging en democratie eiste. Een gewonnen strijd waarbij de dictaturen in Egypte en Tunesië onder druk van de massa bezweken. Ook in andere landen zoals Libië, Jemen en Syrië worden de heersende regimes door hun volk uitgedaagd .

2011 is tevens het jaar waarop we stil staan bij het feit dat de aanslagen in New York en Washington precies tien jaren geleden plaats vonden. Een gebeurtenis die wereldwijd een hevige schok teweegbracht. Zo liet het ook onze samenleving niet onberoerd.

Religieuze motieven van de plegers van 9/11 vormde het uitgangspunt van de verharding van het integratiedebat. Dit debat werd verder gestuurd door gebeurtenissen zoals de opkomst van de partij van Pim Fortyn; de moord op Theo van Gogh en de opkomst van de PVV. Maar ook de ‘faillietverklaring’ van de multiculturele samenleving; het aanscherpen van wetgeving om de integratie te bevorderen en het recht om ‘kritiek’ op de Islam uit te oefenen drukte hun stempel op het publieke debat. Het ijkpunt lijkt te liggen in het standpunt dat de Islam een ideologie zou zijn, die een beletsel vormt voor de integratie van moslims in een liberale en democratische samenleving.

Staat de Islam de democratie in de weg? Of heeft de Arabische lente het tegendeel bewijzen? En zullen de protesten in de Arabische wereld daadwerkelijk leiden tot democratie of zullen zij verzanden in chaos? Deze vragen en andere worden beantwoord door Dyab Abou Jahjah, de grondlegger en gewezen voorman van de AEL, activist en predikant van integratie met behoud van eigen identiteit. Abou Jahjah staat bekend als voorvechter van de rechten van Arabische migranten en als criticaster van de faillietverklaring van de multiculturele samenleving. In 2007 verliet hij Europa om zich in het Midden-Oosten te vestigen en van daaruit zijn loopbaan als activist door te zetten.

Stichting Argan heeft Dyab Abou Jahjah uitgenodigd om een lezing te houden over de situatie in de Arabische wereld en om terug te blikken op de tien jaren na 9/11. Naast een lezing zal Abou Jahjah ook een debat voeren met het publiek over de inhoud van zijn lezing en zijn standpunten met betrekking op de positie van de derde generatie allochtonen in Nederland en hun toekomstsperspectieven.

Praktische informatie
Datum: 8 september 2011
Tijdstip: 19:30 – 21:30 uur
Locatie: Argan, Overtoom 141, Amsterdam
E-mail: Info@argan.nl (aanmelden verplicht)
Toegang: Gratis

Bron: persbericht argan.nl


Meer over argan, bijeenkomst, Dyab Abou Jahjah.

Delen: