Comité van Raad van Europa: asielzoekers mogen niet op straat worden gezet

In opinie op 01-11-2013 | 11:01

Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen niet op straat worden gezet. De overheid moet asielzoekers, ook wanneer ze zijn uitgeprocedeerd, voorzien van eten, kleding en onderdak. Dat heeft het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa in een voorlopig oordeel verklaard na een klacht van de Protestantse Kerk in Nederland.

Staatssecretaris Teeven "wil niet in de houding springen en iedereen eten en drinken geven". Hij vreest een aanzuigende werking en wacht de definitieve uitspraak af.
Nederlandse rechters hechten veel waarde aan de mening van het Comité van de Raad van Europa. Wanneer een uitgeprocedeerde asielzoeker naar de rechter stapt, is de kans groot dat basale voorzieningen kunnen worden afgedwongen. Dat zou een wijziging betekenen van het landelijke en het lokale beleid en positief nieuws kunnen zijn voor bijvoorbeeld de bewoners van het Vluchtkantoor.

De Protestantse Kerk in Nederland diende in februari dit jaar de klacht tegen de Nederlandse Staat in. Volgens de PKN houdt de Staat zich nu niet aan het Europees Sociaal Handvest, waarin sociale en geneeskundige bijstand (artikel 13.4) en het recht op huisvesting (artikel 31.2) is verzekerd.

Vluchtelingenwerk is blij met de maatregel, die een einde moet maken aan de vaak slechte omstandigheden waarin uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland leven. Door een eerdere uitspraak van het comité hebben gezinnen met kinderen onderdak gekregen in gezinslocaties. De bodemprocedure voor permanent recht op opvang loopt nog. De organisatie hoopt nu dat een uitgeprocedeerde asielzoeker snel naar de rechter gaat om ervoor te zorgen dat basale voorzieningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers juridisch worden afgedwongen. 

Vluchtelingenwerk denkt dat er elk jaar zo'n 5000 uitgeprocedeerde asielzoekers op straat worden gezet.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten bestaat uit 15 onafhankelijke experts die aangewezen zijn door het Comité van ministers van de Raad van Europa. De 15 leden zijn over het algemeen professoren in rechten. Er zitten geen Nederlanders tussen.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten gaat na of het Europees Sociaal Handvest wordt nageleefd. Het Europees Sociaal Handvest is een mensenrechtenverdrag waarin rechten en vrijheden vastliggen die moeten worden gerespecteerd door de staten die het hebben ondertekend. Nederland heeft de laatste versie ondertekend, uit 2006.

Bronnen: NIeuwsuur en NOS

Lees ook:

Gemeenten in de knel door landelijk beleid uitgeprocedeerde asielzoekers

Meer over vluchtelingen, immigratie en asiel hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over asielzoekers, illegalen, immigratie, ongedocumenteerden, uitgeprocedeerde asielzoekers.

Delen: