Christenen, moslims, joden en humanisten hand in hand

In opinie op 05-03-2011 | 18:19

Vijandige uitlatingen en gedragingen jegens burgers met een religieuze levensovertui- ging nemen steeds scherpere en onrustbarende vormen aan. Momenteel zijn vooral moslims doelwit van deze laakbare uitlatingen. Ook joden worden geconfronteerd met onacceptabel gedrag als zij bijvoorbeeld als herkenbare jood over straat gaan.
Een verwerpelijke ontwikkeling die niet alleen in de maatschappij waarneembaar is maar ook in de politiek. Joden, moslims, christenen en humanisten achten deze gang van zaken funest voor de harmonie en saamhorigheid in de samenleving. Zij roepen daarom hier - bij alle burgers op om - verenigd met elkaar het hoofd daaraan te bieden en op te komen voor een tolerant en vreedzaam Nederland.

Iedere burger wordt opgeroepen om hand in hand een solidair front te vormen voor respect voor en van alle religies en levensovertuigingen. Dit zal gebeuren via een menselijke keten die wordt gevormd tussen moskee, synagoge en kerk.
Met deze actie wordt aangesloten bij het programma van de gemeente Amsterdam, Discriminatie -we zij er klaar mee .
Tevens wordt aangesloten bij de landelijke manifestatie tegen discriminatie, antisemitisme enislamofobie van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting op 19 maart op de Dam.
Komt Allen!
Namens de initiatiefgroep: Joke Jongejan Harry Polak Mohamed Rabbae

In de Vredeskerk zal een aantal mensen, waaronder de Burgermeester, een toespraak houden.

Startpunt Amsterdam, Selimeye moskee,Govert Flinckstraat 286

op 13 maart 2011 15:00 uur

(ingezonden bericht)


Meer over christenen, joden, moslims.

Delen: