CDA-leden in open brief aan partijleiding: partij moet zich meer richten op nieuwe Nederlander

In opinie op 24-02-2013 | 11:07

Het CDA moet zich meer gaan richten op 'nieuwe Nederlanders'. Om te beginnen moet de partij de termen 'allochtoon' en 'autochtoon' schrappen.

Daarvoor pleiten 27 CDA leden in een open brief aan partijleider Sybrand van Haersma Buma en partijvoorzitter Ruth Peetoom.

Behalve aan de oudere kiezers zou het CDA ook meer aandacht moeten besteden aan een andere snel groeiende groep kiezers, de ‘nieuwe Nederlanders’.

De ondertekenaars van de brief schrijven:" Wij zijn ervan overtuigd dat het CDA als brede volkspartij het vertrouwen van de nieuwe Nederlanders kan winnen. Juist omdat wij de partij zijn die vanuit haar grondbeginselen gelooft in pluriformiteit (veelkleurigheid), soevereiniteit in eigen kring en solidariteit tussen groepen Nederlanders. Juist omdat wij staan voor de ruimte voor religie en levensbeschouwing, essentiële onderdelen van de identiteit van vele nieuwe Nederlanders."  

In de brief worden vijf punten genoemd waarin het CDA zou moeten investeren om "in verbinding" te komen met de nieuwe Nederlanders.

1. Achterstanden wegwerken.

"Een overdaad aan werkloosheid, voortijdig schooluitval, jeugdcriminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid enandere achterstanden belemmert hun volwaardige participatie in onze samenleving, vooral in de grote steden. Het CDA mag en moet dat benoemen. Als boeiende en bindende politieke partij doet zij dat wel zonder groepen te stigmatiseren en in combinatie met concrete en duurzame oplossingsrichtingen." 

2. Staan voor de religieuze identiteit van nieuwe Nederlanders.
"Als open christendemocratische partij zijn wij het aan onszelf en aan de oprichters van onze partij verplicht ons hard te maken voor ruimte voor religie en het behoud van de religieuze identiteit. Iedere Nederlander moet vrij zijn geloof onbelemmerd kunnen belijden en uitdragen. Moslims, christenen, hindoes, boeddhisten en andere gelovigen merken dagelijks dat aan geloofsvrijheid wordt getornd. Denk aan verboden op halalen koosjer-geslacht vlees en beëindiging van religieuze publieke omroepen. Investeer in de contacten met religieuze organisaties en verbind hen met andere Nederlandse
(maatschappelijke) organisaties. Maak je als CDA hard voor hun belangen en laat dat herhaaldelijk zichtbaar zien."

3. Meer kleurrijke CDA’ers.

"Investeer in de toename van het aantal nieuwe Nederlanders in onze partij. Zodat we meer kleurrijke CDA-bestuursleden, gemeenteraadsleden, Statenleden, Kamerleden, bestuurders en vrijwilligers krijgen. Het CDA is in ledenaantal nog altijd de grootste partij van Nederland, maar is nog onvoldoende een afspiegeling van de pluriforme samenleving." 

4. Internationale samenwerking:

"We zijn als Nederland een klein land met een enorm buitenland. Toch trekken we ons achter onze dijken terug als het om ons buitenlands beleid, internationale samenwerking en asiel- en immigratiebeleid gaat. Investeren in ontwikkelingslanden is niet alleen investeren in grenzeloze solidariteit, maar ook in potentiële nieuwe afzetmarkten voor het exportland Nederland. Het asiel- en immigratiebeleid moet meer humaan worden, onder meer door kortere asielprocedures en een menswaardige behandeling van vreemdelingen. 

5. Visie op de moderne pluriforme samenleving.

"De multiculturele samenleving is niet mislukt, maar een gegeven. Nederland is al eeuwen een mengelmoes van verschillende culturen, levensbeschouwingen en leefwijzen. Die diversiteit maakt ons land meer kleurrijk, creatief en innovatief. Nieuwe Nederlanders zijn net als ieder
ander ‘gewone’ Nederlanders die hun steentje willen bijdragen aan de toekomst van ons land .

De brief is ondertekend door de CDA-leden  Dave Ensberg-Kleijkers,  Ibrahim Wijbenga, Kaya Turan Kocak, Kiza Magendane, Radj Ramcharan Gijs Dupont, Ruben Jacobs, Hans Wachtmeester, Marleen van Mossel, Ram Ramlal, Mitra Rambaran, Ebubekir Ozture, Muzaffer Bozaslan, Ayhan Tonca, Gert Jan van Reenen, Kübra Atalay, Aissa Meziani, Til Gardeniers-Berendsen, Sahin Seme, Ouadie Makkor, Peter Richelieu, Akbal Mohamed, Thoon Essed, Erkal Üçerler, Mustafa Mohamed, Bob Bergkamp en Lennox de Ronde

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over allochtone politici, allochtoon, cda, diversiteit, nieuwe nederlanders.

Delen:

Reacties


Abdel - 24/02/2013 12:49

Hahaha, sorry.... Maar Geert gaat gehakt maken van jullie. Iets met islamitisch stemvee of zoiets.... Gewoon opkomen voor alle nederlanders! Zet ons niet apart!