Boodschap tegen Geweld en Oorlog van de ISN

In opinie op 09-09-2014 | 12:26

"Jongeren! Neem niet deel aan of steun geen organisaties die oproepen tot geweld, welke naam of welke doelen ze ook mogen hebben. Werk in plaats daarvan aan je kennis, je successen op school, je gebeden, je gunsten en verdiensten, je respect ten opzichte van je ouders en je vrijwilligers-werkzaamheden voor en in alle lagen van de maatschappij. Met geweld, oorlog, ruzie, discriminatie en haat los je geen enkel probleem op, ook niet in de toekomst. Het zorgt slechts voor grotere problemen, pijn en verdriet in gezinnen, ellende en de teloorgang van levens, bezittingen en het recht op een eervol bestaan."

Dat schreef Mustafa Ünver, voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland (ISN, Diyanet) in juli aan alle islamitische jongerenverenigingen die bij moskeeen van de ISN zijn aangesloten. Hieronder zijn volledige brief die Republiek Allochtonië deze week ontving.

De Islam is een geloof van wijsheid, goede raad, kennis en goedheid. Dat alle moslims vrede moeten nastreven is een goddelijk voorschrift (Bakara, 2/208). De moslim is iemand die op goede voet staat met zijn omgeving (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400).

Het leven, bezittingen en eer van mensen staat onder goddelijk toezicht. Degene die hier schade aan toebrengt, beschadigt alles. De Islam houdt niet van de dood, maar van het leven. Niet van de doder, maar van degene die laat leven. Niet van boze gezichten, maar van lachende gezichten. Niet van ruziemakers, maar van degenen die met geduld de discussie met een ander aangaan. Niet van het slechte, maar van het goede. Niet van de leugens, maar van de waarheid. Niet van de hebzuchtige, maar van degene die voor anderen hetzelfde wenst als voor zichzelf.

De Islam accepteert niet dat je zelf met een volle maag slaapt, terwijl je buurman honger heeft. Mensen die hun ouderen niet respecteren en hun jongeren niet met compassie behandelen krijgen geen lof in de Islam. Als moslim wordt je geacht alle wezens zachtaardig en vriendelijk te behandelen. Het is maar de vraag wat de gebeden en het vasten van onwetende, groffe, kwetsende en meedogenloze mensen op de hemelse weegschaal waard zijn.

In Nederland en andere Europese landen nemen sommige moslim jongeren onder het mom van een zogenaamde jihad deel aan een oorlog. Ze dragen bij aan nog meer dood en verderf. Ik zie met veel verdriet aan hoe ze de wapens opnemen tegen hun geloofsgenoten. Deze jongeren zouden in de mei van hun leven niet naar wapens maar, zoals de islam dat ook wil, naar kennis moeten grijpen. Ze zouden moeten leren over het leven en hoe we als mensen met elkaar om dienen te gaan. Ze zouden de levensvullende waarden van de Islam moeten doorleven en de pracht en schoonheid hiervan in overvloed moeten verspreiden in hun omgeving. Het halen van een diploma, het afstuderen aan goede universiteiten, het promoveren en hogere graden behalen, het werken aan geestelijke en religieuze kennis en ontwikkeling en het doen van vrijwilligerswerk ten behoeve van de samenleving zouden juist de zaken moeten zijn die ze nastreven. Op deze manier kunnen ze werkelijk een meerwaarde zijn voor hun geloofsgenoten en de mensheid. Het juiste om te doen, maar ook de uitdaging is juist het trotseren van moeilijke tijden met geloof, geduld, kennis, liefde, respect en genade. Het is te gemakkelijk om meteen naar geweld te grijpen en een trekker over te halen om je zin te krijgen.

Van dood gaan en dood maken komt geen perspectief , geen hoop, geen Islam, geen zin, geen genade, geen dienstbaarheid. Ik roep alle jongeren dan ook oprecht op:

Jongeren! Neem niet deel aan of steun geen organisaties die oproepen tot geweld, welke naam of welke doelen ze ook mogen hebben. Werk in plaats daarvan aan je kennis, je successen op school, je gebeden, je gunsten en verdiensten, je respect ten opzichte van je ouders en je vrijwilligers-werkzaamheden voor en in alle lagen van de maatschappij. Met geweld, oorlog, ruzie, discriminatie en haat los je geen enkel probleem op, ook niet in de toekomst. Het zorgt slechts voor grotere problemen, pijn en verdriet in gezinnen, ellende en de teloorgang van levens, bezittingen en het recht op een eervol bestaan.

Jullie zijn jong, dapper en in de kracht van jullie leven. Kom, laten we deze kracht niet gebruiken om mensen te laten huilen maar om ze te laten lachen, niet om te vernietigen maar om te bouwen. Wees onvermoeibare voorvechters van veiligheid en vertrouwen in de steden waar jullie wonen en het hele land en leef een betekenisvol leven. Verover harten en vergroot liefde, plezier en vrede.

Wijdt je bestaan aan goedheid en vroomheid. Moge Allah jullie Zijn welbehagen schenken en jullie bijstaan in alles.

Met warme groet,

Prof. Dr. Mustafa Ünver
Voorzitter Islamitische Stichting Nederland

Deze brief is ook verschenen op de site van de ISN

Lees ook: Euh....Nederlandse moslims nemen geen afstand, leest u even mee?

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over afstand nemen, extremisme, isis, islam, islamdebat, isn, moskeeen, mustafa ünver, radicalisering.

Delen: