Bewoners vluchtflat: 'Wij zijn niet uitgeprocedeerd'

In opinie op 29-09-2013 | 20:34

VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan onderzocht in opdracht van de Gemeente Amsterdam 159 dossiers van de voormalige Vluchtkerkbewoners. De conclusie is volgens 'Wij zijn hier' (de bewoners van de Vluchtflat en de groep die de vluchtelingen ondersteunt) dat 94 mensen (60%) een reeÎl perspectief hebben op legaal verblijf in Nederland. Slechts 30 vluchtelingen (20%) zijn volgens de huidige regels uitgeprocedeerd. Van die laatste groep komen velen uit onveilige landen, zoals SomaliÎ of Zuid-Sudan, of uit landen als Eritrea en EthiopiÎ, waarheen terugsturen onverantwoord of niet mogelijk is.

'Wij zijn niet uitgeprocedeerd' concludeert 'Wij zijn hier'.

De bewering van de uitgprocedeerde vluchtelingen van de Vluchtkerk dat hun asielaanvragen onterecht zijn afgewezen, wordt volgens Wij zijn Hier door het rapport van VWN bevestigd. In veel gevallen moet er door de vluchtelingen nog meer bewijsmateriaal verzameld worden. VWN vraagt daarom meer tijd en pleit voor een zorgvuldige afronding van dit grootschalige onderzoek en voor opvang zolang het onderzoek nog gaande is.

Lees meer hier.

Ontruiming

De Vluchtflat aan de Jan Tooropweg wordt 1 oktober aanstaande ontruimd. Morgen, 30 september, zullen de bewoners het pand verlaten en op de stoep ervoor gaan zitten. 

Waar de bewoners daarna heen gaan, is nog niet bekend.

Een delegatie van de groep zap morgenochtend met de Amsterdamse burgemeester Van der Laan bekijken wat hun toekomst is. De vluchtelingen hopen dat de burgemeester met een oplossing komt, maar een woordvoerder van Van der Laan heeft aan AT5 laten weten dat er weinig is dat de stad kan doen. Officieel mag de gemeente uitgeprocedeerde asielzoekers niet helpen.

(Tijdelijke) opvang door gemeente Amsterdam
Van der Laan heeft wel een verzoek ingediend bij staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) om de vluchtelingen in elk geval onderdak te mogen bieden tot het moment dat zij kunnen naar het land van herkomst. Het is nog niet duidelijk of Teeven hier toestemming voor zal geven.

In januari van dit jaar lanceerde Marieke van Doorninck, fractievoorzitter van het Amsterdamse GroenLinks een initiatiefvoorstel dat een oplossing zou moeten bieden voor de situatie. Hierin werd onder andere gesteld dat de eerste verantwoordelijkheid om het vreemdelingenbeleid echt sluitend te maken bij het Rijk ligt. Maar, schrijft Van Doorninck "totdat een dergelijk sluitend beleid is gerealiseerd, heeft Amsterdam het recht en de plicht om (uitgeprocedeerde) asielzoekers en andere vreemdelingen die verblijven in onze stad te ondersteunen met basale humanitaire voorzieningen en te begeleiden bij terugkeer naar eigen land of bij het verkrijgen van een verblijfstatus in Nederland. Wegkijken lost het probleem niet op, perspectieven bieden wel."  De fractie van GroenLinks geeft in het voorstel enkele uitgangspunten voor een proactief Amsterdams vreemdelingenbeleid dat gericht is op het bieden van toekomstperspectief, in Nederland of in het land van herkomst.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over amsterdam, groenlinks, illegalen, immigratie, notweg, ongedocumenteerden, teeven, van der laan, van doorninck, vluchtelingenwerk, vluchtflat, vluchtkerk.

Delen: