Beleid Rutte/Asscher stimuleert integratie niet

In opinie door Damon Golriz op 22-11-2012 | 08:59

Tekst: Jasper Kuipers en Damon Golriz

Het grootste politieke voordeel van het debat over de zorgpremie, was de geringe aandacht voor andere belangrijke issues. De maatregelen voor inburgering en naturalisatie in het regeerakkoord gaan alleen over het stellen van strengere voorwaarden om als volwaardig burger te mogen meedoen in Nederland. Integratiemaatregelen die stimulerend zijn voor de deelname van vluchtelingen en andere nieuwkomers ontbreken. Herzie die visie: leg de lat hoog, maar laat de potentie van vluchtelingen en andere nieuwkomers niet onbenut.

‘Ons immigratiebeleid is restrictief, rechtvaardig en gericht op integratie.’ Dit is de openingszin van de migratieparagraaf van het regeerakkoord. Het beleid dat vervolgens wordt geschetst, lijkt alleen drempels op te werpen, zonder integratie daadwerkelijk te bevorderen. Hoge eisen opleggen zonder nieuwkomers en betrokken Nederlanders ondersteuning te bieden, zorgt voor vervreemding en verwijdering in plaats van integratie. Terwijl juist ‘meedoen’ en ‘bruggen slaan’ de missie van dit kabinet is.

Men mag terecht van vluchtelingen verwachten dat zij zich maximaal inzetten in Nederland. Maar alleen strengheid lost niets op en lest enkel de dorst naar symboolpolitiek. Zo is het strafbaar stellen van illegaliteit geen effectieve maatregel. Het werkt stigmatiserend, het maakt mensen kwetsbaarder voor uitbuiting en doet deze mensen echt niet vertrekken. Bovendien kost het detineren van mensen die illegaal in Nederland verblijven handenvol belastinggeld.

Ook het langer in de wachtkamer zetten van toegelaten vluchtelingen voordat zij Nederlands burger mogen worden, heeft meer symboolwaarde dan dat het bijdraagt aan integratie. Het is krom te verwachten dat een nieuwkomer participeert in de Nederlandse samenleving, terwijl men de eerste zeven jaar zelfs niet mag stemmen. Dit creëert distantie en apathie.

De nieuwe regering lijkt onvoldoende oog te hebben voor de meerwaarde van nieuwe Nederlanders. Nederland heeft altijd geprofiteerd van wat vluchtelingen ons te bieden hadden. In de tijd van de Verlichting publiceerden bedreigde dissidenten als Spinoza en Voltaire hier in vrijheid hun boeken. En zo hebben vele hoogvliegers uit andere landen de bouwstenen gelegd voor onze moderne kenniseconomie. Het nieuwe migratiebeleid is onnodig restrictief. Migratie valt maar ten dele te beheersen. Onze uitdaging moet zijn hieruit de maximale winst voor de samenleving te halen.

Jasper Kuipers is plaatsvervangend directeur Vluchtelingwerk Nederland;
Damon Golriz is Iraans politiek vluchteling, politiek commentator en lid van de VVD. Van Damon verschenen eerder artikelen op dit blog. U vindt ze hier.

Zie ook:

Kabinet Rutte/Asscher slaat geen bruggen voor integratie

Pvda betaalt flinke prijs voor binnenhalen kinderpardon

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over damon golriz, integratiebeleid, jasper kuipers, pvda, rutte II, rutte-asscher, vvd.

Delen:

Reacties


Annemarie - 22/11/2012 14:11

Ik mag al 35 jaar niet stemmen omdat ik geen Nederlander ben. Het heeft me er niet van weerhouden om me in te zetten voor deze maatschappij. Er zijn betere argumenten denkbaar.

Bernadette de Wit - 22/11/2012 14:03

Zonder een oordeel te geven over het regeerakkoord (ik heb alleen de paragraaf over wonen bestudeerd) wil ik toch opmerken dat een restrictief immigratiebeleid onvermijdelijk is voor een land met een verzorgingsstaat. Ik ben het ermee eens dat de nieuwe regering vooral actieve, geschoolde en hard werkende mensen wil verwelkomen. Zo hou je ook het draagvlak voor immigratie intact in een samenleving die al decennia erg te lijden heeft onder de negatieve gevolgen van decennialang ongeclausuleerde immigratie. Los daarvan enk ik dat slimme immigranten hier heus begrip voor zullen hebben. Ze zijn niet zielig, ze hebben gekozen voor migratie en daarom is inburgeren ook hun eigen verantwoordelijkheid. De overheid hoeft ze heus niet aan het handje te nemen.

Bas - 22/11/2012 12:36

Ik zie het zo:

Zomaar iets in de schoot geworpen krijgen maakt mensen lui en afhankelijk. Als je ergens hard voor spaart is de voldoening des te groter.

Het is mi niet verkeerd om aan nieuwkomelingen offers te vragen die er toe bijdragen dat zij sterker gemotiveerd en onafhankelijker in deze maatschappij kunnen overleven.

Dat mensen hier willen komen is goed, maar daar mag wat mij betreft best wat tegenover staan.