Bedrijfsmentoren om werkloosheid allochtone jongeren te voorkomen

In opinie op 09-12-2013 | 08:35

In Rotterdam en Amsterdam begint vandaag het project Link2Work waarbij jongeren van niet-westerse origine hulp krijgen van een zogenaamde bedrijfsmentor. Deze bedrijfsmentoren jongeren helpen met het maken van de keuze voor hun opleiding.

Niet-westerse jongeren kiezen relatief vaak voor beroepen waar weinig werk in is, en kiezen bijvoorbeeld weinig voor technische beroepen, De bedrijfsmentoren moeten jongeren een beter beeld geven over werk.

De werkloosheid onder niet-westerse jongeren is drie keer zo hoog als onder autochtonen jongeren. Die hogere werkloosheid komt onder andere door een verkeerde studiekeuze, maar ook door het ontbreken van netwerken die kunnen helpen bij het vinden van een baan en door discriminatie..

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Sociaal-Economische Raad financieren dit project dat  uiteindelijk moet uitgroeien tot een landelijk project.

Bron: Parool / AT5

Meer informatie over het project hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over allochtone jongeren, bedrijfsmentor, link2work, werkloosheid.

Delen: