Ayaan krijgt geen eredoctoraat vanwege anti-islam uitspraken

In opinie op 09-04-2014 | 15:21

De Amerikaanse universiteit Brandeis wide een eredoctoraat toe kennen aan Ayaan Hirsi Ali, maar heeft besloten hiervan af te zien na kritiek van de eigen studenten en van moslims in Amerika.

Volgens de universiteit passen bij nader inzien "bepaalde uitspraken uit het verleden niet bij de kernwaarden van Brandeis".

Zo noemde Hirsi Ali de islam "een destructieve, nihilistische cultus van de dood" en het "nieuwe fascisme". De profeet Mohammed is volgens haar "een perverse tiran". Ook riep Hirsi Ali onlangs op tot een oorlog tegen de islam.

Sommigen interpreteren dergelijke uitspraken als 'islamkritiek', maar volgens de universiteit komen dergelijke uitspraken te veel in botsing met de kernwaarden van de universiteit. Hirsi Ali is nog wel welkom als gastspreker.

Nadat bekend werd dat  Hirsi Ali in aanmerking kwam voor een eredoctoraat vanwege haar strijd voor vrouwenrechten, begon een student een online petitie die duizenden keren werd ondertekend. De Islamitische burgerrechtenbeweging Council on American-Islamic Relations (CAIR) stuurde een brief aan de rector en riep haar leden op te klagen bij de universiteit. In de brief noemt de CAIR Hirsi Ali "een notoire Islamofoob". Ibrahim Hooper, woordvoerder van de groep in de New York Tomes: "Ze is een van de ergste Islamhaters. Niet alleen in Amerika maar wereldwijd."

Ook was er in dezelfde krant kritiek van Rashid Khalidi, professor Arabische studies op de Columbia Universite en van het Arab American Insititute: "Hirsi Ali heeft een persoonlijk verhaal, haar eigen denkbeelden en ze mag zeggen wat ze wil. Maar dat Brandeis haar een eretitel wilde toekennen is ronduit teleurstellend".

In Nederland had onderzoeker Martijn de Koning al zijn vraagtekens gezet bij het voornemen van de Brandeis universiteit om Hirsi Ali een eredoctoraat te geven.  De Koning schrijft:

"Hirsi Ali krijgt haar eredoctoraat vanwege haar strijd voor vrouwenrechten voor moslims, maar roept tegelijkertijd op voor een militaire strijd tegen alle moslims. Wat Hirsi Ali echter doet als rode draad in haar carrière is haar persoonlijke ervaringen in Somalië en Kenia enerzijds reduceren tot een verhaal ‘Islam did it’ en anderzijds generaliseert ze haar eigen persoonlijke verhaal tot een universele ervaring van moslimvrouwen. Ayaan Hirsi Ali was mede zo populair in liberale kringen omdat zij diende als ‘native informant’ die anderen kon vertellen wat zij toch al wilden horen. Het werk van Hirsi Ali echoot de clash of civilizations these met verbeeldingen van achterlijke, gewelddadige en vrouwonvriendelijke barbaarse moslims tegenover het moderne, vreedzame en beschaafde Westen waar vrouwen wel gelijk zouden aan zijn mannen. Haar werk wordt dus gekenmerkt door anti-moslim en pro-Westen hyperbolen die geloofwaardigheid lijken te hebben omdat er natuurlijk best moslims te vinden zijn die aan dat stereotype voldoen en omdat vrouwen in veel samenlevingen inderdaad een kwetsbare positie hebben. Maar waar die positie het resultaat is van een heel complex aan machtsverhoudingen reduceert Hirsi Ali het tot slechts één homogene categorie Islam en gebruiken zij en medestanders feminisme en islam als elkaar uitsluitende categorieën voor politiek gewin.
Opvallend genoeg is er geen enkele erkenning in het werk van Hirsi Ali van het werk van vrouwen uit moslimgemeenschappen die vanuit islamitisch-feministisch of seculier-feministisch of anderszins perspectief proberen de rechten van vrouwen onder moslims en in andere gemeenschappen proberen te verbeteren." 

De Koning wijst ook nog op de documentaire Honor Diaries waarvan Hirsi Ali één van de producenten was. Volgens De Koning gaat het om een project dat mede is opgezet door het Clarion Project dat al eerder betrokken was bij islamofobische producties als Obsession: Radical Islam’s War Against the West, The Third Jihad, en Iranium. Er zouden volgens De Koning nauwe banden bestaan met Aish HaTorah; een uitgesproken zionistische joodse organisatie. Een link die volgens De Koning op zeer scherpe kritiek kan rekenen vanuit joodse groepen in de VS. Dit zou ook nog een rol gespeeld kunnen hebben bj de beslissing van de joodse Brandeis universiteit om Hirsi Ali geen eredoctoraat te geven. 

Ook blogger Carel Brendel legt een link met het Midden-Oosten. Hij twittert: "Journos noemen CAIR 'islamitische burgerrechtenbeweging' … Het is gewoon de Moslimbroederschap".  Hij verwijst naar een site waarop staat dat de CAIR verbonden zou zijn met de Moslimbroederschap. 

Meer over Ayaan Hirsi Ali op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 Meer over ayaan hirsi ali, islam.

Delen: