Antidiscriminatiebureau RADAR: tegen afzonderlijke meldpunten voor islamofobie

In opinie op 28-01-2015 | 10:37

RADAR, het antidiscriminatiebureau in de regio Rijnmond, is geen voorstander van afzonderlijke meldpunten voor één of enkele antidiscriminatie gronden. RADAR pleit daarom niet voor een specifiek meldpunt voor islamofobie, maar voor een vruchtbare samenwerking met verschillende organisaties welke ieder hun specialisatie hebben.

Dat laat RADAR weten in een bericht op haar site

De organisatie reageert hiermee op een bericht in de media waarin stond dat RADAR samen met SPIOR een meldpunt voor discriminatie van moslims zou starten. "Hiermee is echter een verkeerde indruk gewekt. RADAR heeft samen met SPIOR onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een model te ontwikkelen voor een MONITOR omtrent islamofobie. Het CIDI was een partner in dit onderzoek en heeft hun expertise beschikbaar gesteld bij het opstellen van een monitorrapportage over een specifieke vorm van hatecrime. Om een gedegen monitorrapportage te maken zal SPIOR zich richten op het stimuleren van de meldingsbereidheid binnen de islamitische gemeenschap. Voor de daadwerkelijke zaaksbehandeling wordt een beroep gedaan op de regionale antidiscriminatiebureaus en voorzieningen."

Er zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven van start gegaan waarmee aandacht wordt gevraagd voor islamofobie/moslimhaat. Maar liefst tweederde van de moslims voelt zich gediscrimineerd, maar net als bij dat bij andere vormen van discriminatie het geval is, weet slechts een zeer klein percentage de weg te vinden naar een anti-discriminatiebureau of de politie. 

Kijk voor een overzicht van de initiatieven tegen moslimhaat/islamofobie hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over discriminatie, islamofobie, moslimhaat.

Delen: