Amsterdamse SP en VVD: subsidies mogelijk doorgesluisd naar moskeeën

In opinie op 01-05-2015 | 08:29

Tienduizenden euro's subsidie voor computercursussen en sollicitatietrainingen in Amsterdam zijn mogelijk van twee sociaal-culturele stichtingen doorgesluisd naar moskeeën. Dat stellen de Amsterdamse VVD en de SP. Zij vragen het gemeentebestuur te onderzoeken of er sprake is van de schending van de scheiding tussen kerk en staat.

Uit jaarrekeningen van twee sociaal-culturele stichtingen met een Turkse en een Marokkaanse achtergrond in het gebouw De Verbinding in de Transvaalbuurt zou volgens de Volkskrant blijken dat er geld is doorgesluisd naar gebedshuizen in hetzelfde gebouw De Verbinding in de Transvaalbuurt. Het gaat om de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Marokkanen (SSCCM), dat nu Stichting Sociaal Cultureel Centrum Medelanders heet en het Turks Sociaal Cultureel Centrum (TISCC), nu het Transvaal Informatie Sociaal Cultureel Centrum.

Zo zou uit de jaarrekeningen over 2009 en 2010 kunnen worden opgemaakt dat tienduizenden onder meer bestemd waren voor het 'bestemmingsfonds Moskee', 'Donaties Moskee' en 'Eenmalige aanvulling eigen vermogen bestemmingsfonds Moskee'. Ook zou de Turkse stichting in 2010 met subsidie de huur hebben betaald voor de moskee.

VVD-raadslid Rik Torn stelt in de Volkskrant dat de scheiding tussen kerk en staat moet worden gerespecteerd. 'Als blijkt dat gemeenschapsgeld is gebruikt voor gebedshuizen, moet het worden terugbetaald.' Peter Kwint (SP): 'Hoe komt geld dat mensen moet helpen een baan te vinden terecht bij een tapijtwinkel die gebedskleedjes verkoopt? Daar is de subsidie nooit voor verstrekt.'

De Verbinding biedt onderdak aan een Turkse en een Marokkaanse moskee en ruimtes voor sociaal-culturele activiteiten. De in het pand gevestigde stichtingen krijgen volgens de Volkskrant subsidie van onder meer het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en het Oranjefonds voor de sociale activering van kwetsbare groepen.

Er was al eerder ophef over De Verbinding die met de Europese 'D2-gelden' was gefinancierd. Dit zou niet volgens de regels zijn gegaan. Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) onderzoekt al enige tijd of er sprake is geweest van fraude met Europese subsidies bij de bouw van ‘De Verbinding’.

In 2012 oordeelde het bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Oost dat de voormalige stadsdeelraad van het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer ten onrechte een niet-marktconforme huurprijs vaststelde voor de gebedsruimtes in het gebouw De Verbinding. Dit kon als een indirecte subsidie worden opgevat en kwam volgens het stadsdeel niet overeen met het beginsel ‘scheiding kerk en staat'.

 

Meer artikelen over de scheiding van kerk en staat hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over amsterdam, de verbinding, moskee, moskeeën, scheiding kerk staat, sp, vdv.

Delen: