Amsterdamse raad steunt kinderpardon

In opinie door Marieke van Doorninck op 15-03-2012 | 11:20

Op initiatief van GroenLinks en de PvdA  gaat de gemeente Amsterdam bij minister Leers en de Tweede Kamer er op aandringen dat er een wettelijke regeling komt die kinderen zonder verblijfsstatus perspectief biedt op permanent verblijf in Nederland.

Afgelopen najaar stond de uitzetting van in Nederland gewortelde asielkinderen weer hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Kinderen die jarenlang in
Nederland hebben gewoond, die de Nederlandse taal spreken, hier hun vrienden
hebben en naar school gaan, worden teruggestuurd naar het land waar zij misschien zijn geboren maar waar zij niets of weinig meer mee hebben en waar zij niet zelden belemmerd worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke vrijheid.

In de Internationale verdragen over de Rechten van het Kind is vastgelegd dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen het belang van het kind voorop wordt gesteld. Bij uitzetting naar het land van herkomst wordt daaraan niet voldaan.
GroenLinks fractievoorzitter Marieke van Doorninck (foto): “De situatie van deze kinderen is dermate schrijnend dat er snel een structurele oplossing moet komen. Nu moet elk kind dat door uitzetting wordt bedreigd zelf naar de minister stappen en hopen dat hij met de hand over zijn hard strijkt. Kinderrechten zijn universeel, die rechten kunnen niet worden gewaarborgd door een individuele afweging van de Minister, al dan niet afgedwongen door de publieke opinie”.

Amsterdam sluit zich hiermee aan bij een groeiende groep gemeenten die zich scharen achter het wetsvoorstel van PvdA en Christenunie, dat regelt dat kinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn recht hebben op permanent verblijf. Het initiatief Kinderpardon.nu van GroenLinks ondersteunt het wetsvoorstel met een petitie die inmiddels door meer dan 128.000 Nederlanders is ondertekend.

Geke van Velzen, PvdA:“ Deze kinderen hebben in hun leven al minstens 8 jaar lang banden opgebouwd in Amsterdam. Wanneer zij worden uitgezet is dat niet alleen schadelijk voor de kinderen zelf, maar het is ook pijnlijk voor iedereen om hen heen. Voor al deze gevallen een beroep doen op de discretionaire bevoegdheid van de minister wekt willekeur en valse schijn in de hand.“

De motie werd ingediend door GroenLinks, PvdA, CDA, SP, Red Amsterdam en D66.


Meer over geke van Velzen, GroenLinks, illegalen, kinderpardon, Kinderrechten, Marieke van Doorninck, PvdA.

Delen: