Allochtoon bestaat niet meer

In opinie door Shabnam Theunissen op 03-11-2016 | 08:01

Door Shabnam Theunissen

Het woord allochtoon wordt officieel uit de Nederlandse vocabulaire geschrapt. Dat is bepaald door mensen die zelf in hun dagelijkse omgeving weinig met allochtonen te maken hebben. Met het schrappen van dit 'onvriendelijke' woord denkt men discriminatie te kunnen voorkomen of in ieder geval verminderen. Het woord allochtoon moet vervangen worden door 'inwoner met een migrantenachtergrond'. Zo, dat bekt veel beter! Maar niet heus.

Vroeger werden de 'vreemdelingen' die ons land binnenstroomden om het werk op te knappen dat Nederlanders niet wilden doen 'gastarbeiders' genoemd. Men veronderstelde dat ze even langs kwamen om hier arbeid te verrichten en dat ze daarna weer zouden terugkeren naar hun eigen land, wat niet gebeurde. Later vond men het woord gastarbeider te discriminerend (en het woord dekte niet langer de inhoud van het begrip) en werden het 'buitenlandse werknemers'. Deze werknemers kregen kinderen die hier opgroeiden en die kregen ook weer kinderen. De jongste generatie is dus sterk 'vernederlandst' en voelt zich meer Nederlander dan allochtoon. Logisch! Maar wij zien dat hun velletje nog steeds vaak wat donkerder is, dat ze dikwijls mooie bruine ogen hebben en blijven ze 'allochtoon' noemen, omdat ze geen Stephan of Miranda heten. Intussen zijn er mensen bijgekomen van nog veel meer nationaliteiten dan de Marokkanen, Turken, Italianen en Spanjaarden die in de zestiger jaren kwamen helpen om hier werk op te knappen. En om diverse redenen. Moeten al die nieuwe burgers die ons land verrijken per se genoemd worden onder één verzamelnaam, vraag ik me af. Ik denk het niet. Laten we zeggen dat we allemaal mensen zijn die Nederland bevolken. En laten we het daarbij houden. Sommigen hebben een Nederlands paspoort en anderen nog niet. Sommigen hebben een verblijfsvergunning en anderen nog niet. Maar allemaal zijn het medemensen. Vergeet toch die landsgrenzen als we het hebben over mensen. Kijk met een andere bril en verheug je alleen over deze verrijking van culturen, gewoonten en uiterlijke kenmerken.

Ik denk dat mensen die zich druk maken over het woord allochtoon en zwarte piet zelf hun beperkte blik op mensen nog niet voorbij zijn. Als je werkelijk naar mensen kijkt zonder te letten op kleur of andere verschillen, dan spelen die benamingen en oubollige gebruiken daarin geen rol. Allochtoon is maar een woord en zwarte piet is maar een raar typetje uit een tijd waarin mensen nog weinig over de grenzen hadden gekeken. Zie het dan ook zo. Plaats het in de tijd. Sinterklaas is toch ook een maffe man, als je hem plaatst in de hedendaagse maatschappij, waarin 82 procent van de mensen atheïst is. Zie het gewoon als een koddig en wat achterlijk feest, maar wel leuk voor veel kinderen. Door dit feest wordt kinderen echt niet aangeleerd om geen respect te hebben voor hun donkerdere vriendjes in de klas. Kinderen denken niet zo benepen.
Ik trouwde drie keer met een 'allochtoon'. 'Wat is er mis met een gezonde Hollandse jongen?' verzuchtte mijn moeder. Nou, helemaal niets, maar het kwam toevallig zo uit.


Wat ik geleerd heb, bijvoorbeeld in de tijd dat ik in Pakistan woonde te midden van arme Pashtun, is dat mensen overal hetzelfde zijn. Iedereen heeft gevoelens en behoeften die menselijk zijn en door alle cultuurverschillen heen zijn die overal hetzelfde.
Mijn nageslacht is multicultureel, met bloed uit Nederland, Afhanistan, de Antillen, Indonesië, China, Suriname en Vietnam. Mooi toch? En er kunnen onderling 'racistische' grappen gemaakt worden zonder dat iedereen gaat steigeren.

 

Shabnam Theunissen is moslima sinds april 1978. We heeft een eigen weblog: http://shabnam.nederlandalus.net/  

 Over het gebruik van het woord allochtoon op Republiek Allochtonië


Republiek Allochtonië werd in 2010 het vervolg op het Allochtonenweblog. Een belangrijke reden om met dat blog te stoppen, was dat we steeds meer bezwaren kregen tegen het woord 'allochtoon'. Niet alleen vanwege de lelijke keelklank, maar ook omdat het gebruik van het woord etiketterend werkt. In de loop der jaren heeft het woord steeds meer een stigmatiserend effect gekregen, vooral door de vaak negatieve context waarin het begrip gebruikt wordt.
Daar komt ook de integratieparadox bij, zoals die onder andere verwoord is door Willem Schinkels en die versimpeld neer komt op de vraag: hoe kunnen 'we' (wie zijn 'we' dan eigenlijk?) van immigranten verwachten dat 'ze' integreren en zich thuis gaan voelen in Nederland, wanneer we ze tegelijkertijd generaties lang 'allochtonen' blijven noemen? Hoe kunnen we ze vragen 'een van ons' te worden wanneer we ze labels blijven geven waarmee we aangeven dat ze er niet bij horen en misschien ook nooit bij zullen horen?
Probleem is wel dat alternatieve termen als Nieuwe Nederlanders, biculturelen of 'mensen met een multiculturele achtergrond', los van hun lelijkheid, al snel even stigmatiserend werken wanneer de context waarin ze gebruikt worden ook negatief is. 

Een oproep aan de vaste bezoekers van Allochtonenweblog om mee te denken over een nieuwe naam, leidde vooral tot mails waarin werd gevraagd de naam juist niet te veranderen. Uiteindelijk is besloten het woord 'allochtonen' dan maar gekscherend te gebruiken. Dat leidde in 2010 tot Republiek Allochtonië. Omdat niet iedereen begrijpt dat de naam gekscherend bedoeld is,  beraden we ons geregeld of we de naam toch nog zullen veranderen. 

In onze eigen stukken zullen we de term 'allochtoon' zoveel mogelijk vermijden. Wanneer schrijvers van ingezonden stukken de term wel gebruiken is dat hun keuze. Ieder gaat over zijn/haar eigen woorden. Ook wanneer we citeren of schrijven over stukken of rapporten van derden kan de term wel gebruikt worden. 


Meer artikelen over de term allochtoon op Republiek Allochtonië:

 1. Herziening van de termen 'autochtoon' en 'allochtoon' is nodig: afschaffen, hernoemen of herdefiniëren?
 2. Het begrip allochtoon door de jaren heen (Hans Rodenburg)
 3. Volkskrant stopt met het woord allochtoon
 4. Als Marokkaan een Nederlander worden? Dat kan niet (Hasna el Maroudi)
 5. So what? Maxima is ook een allochtoon (Suna Floret)
 6. Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. Definities en cijfers (Ewoud Butter)
 7. Umar Mirza: Gelukkig heet ik geen Annelies
 8. Blijf van mijn nationaliteit af (Xaviera Ringeling)
 9. Brief voor de koning (Guity Mohebbi) 
 10. Bevalt het woord niet? Verander de definitie (Dilan Yesilgöz)
 11. Zwarte identiteit (Tofik Dibi)
 12. Noemt u mij maar trut (Dilan Yesilgöz)
 13. Schrap het woord allochtoon (Iman Akel en Ahmet Olgun)
 14. Het debat over de term allochtoon; een sterk staaltje representatiepolitiek (Nella van den Brandt)
 15. 'Allochtoon', 'integratie' en andere buzz words (Zihni Özdil)
 16. Ik ben geen allochtoon, maar een Marokkaanse Nederlander (Hasib Moukaddim)
 17. Weet eer u etnisch meet (Rogier van Reekum)
 18. Mag ik zelf bepalen wie ik ben? (Frank de Zwart en Jan Willem Duyvendak)
 19. Etnische registratie; geen uitzondering voor veiligheidsbeleid ( Quirine Eijkman)
 20. Zet die etnische bril toch af (Marcel Ham en Jelle van der Meer)
 21. Ik ben. Een trotse allochtoon (Abdelkarim el Fassi)

Lees ook het dossier over woord 'allochtoon' op website van Onze Taal


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 


Meer over allochtoon, Shabnam Theunissen.

Delen: