Allochtone mantelzorgers niet meer belast dan autochtone

In opinie op 24-05-2012 | 22:14

Allochtone mantelzorgers in Twente zijn momenteel niet meer belast dan autochtone mantelzorgers. Dit is één van de conclusies uit het rapport ‘Zorg dragen, zorg vragen. Intergenerationele mantelzorg en solidariteit onder allochtone mantelzorgers in stedelijk Twente’ van de Universiteit van Twente in samenwerking met de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo en Nicis Institute, uitgevoerd onder Turkse en Suryoye mantelzorgers. Allochtone mantelzorgers weten de weg naar professionele zorg goed te vinden en hun zorgopvattingen sluiten goed aan bij de uitgangspunten van de Wmo. Wel zijn er verschillen tussen allochtone en autochtone mantelzorgers die in de toekomst kunnen leiden tot een verhoogd risico van overbelasting.

Lees verder bij Nicis


Meer over mantelzorg, ouderen, zorg.

Delen: