Aknarij organiseert debat over rol etnische organisaties

In opinie op 05-09-2011 | 10:42

Datum: 9 september 2011 Tijd: 19:00 uur Plaats: 1e Helmersstraat 102 ½ (Oud West)

Op 9 september organiseert Aknarij in samenwerking met KMAA een discussiebijeenkomst over de rol van Marokkaanse en allochtone organisaties om hun respectievelijke doelgroep te emanciperen en bewuster te maken van het feit dat diversiteit bescherming biedt aan hun eigen rechten als etnische en culturele minderheid.

Is er wel sprake van een verontrustend proces van etnisering en islamisering binnen deze gemeenschap?
Leidt deze ontwikkeling naar achterdocht en soms vijandigheid naar alles wat westers is?
Is het terecht om beroep te doen op het zelfreinigend vermogen van de Marokkaanse gemeenschap?
Willen ’de’ Marokkanen behandeld worden als individu met een eigen verantwoordelijkheid of als slaafse drager van een ingewikkeld cultureel bepaald juk?

Deelnemers aan deze themabijeenkomst gaan zich bezig houden met het vinden van een antwoord op deze en andere gerelateerde vragen. De antwoorden worden gebruikt om stigmatisering, vooroordelen en intolerantie bij de wortels aan te pakken.


Programma:

19.00 Ontvangst 
19:30 Voorstel rondje deelnemende organisaties/individuen
20:00 Discussie bijeenkomst aan de hand van 4 stellingen onder leiding van Dris Bouras
21:30 Presentatie uitkomsten discussie bijeenkomst
22:00 Afspraken maken over verdere samenwerking


Aanmelden is gewenst. De bijeenkomsten worden afgesloten met een borrel
aknarij@telfort.nl of bellen naar 0681671222

Stichting Aknarij probeert door middel van diverse activiteiten een bijdrage te leveren aan het doorbreken van heersende taboes. Jaarlijks organiseert Aknarij debatten en discussiebijeenkomsten rond verschillende “lastige” thema’s en wordt er binnen het activiteitenaanbod van Aknarij aandacht gegeven aan het bespreekbaar maken van taboes rond religie, individuele rechten, homoseksualiteit, vrouwenemancipatie, jeugd en criminaliteit.

Zie ook:
etnische organisaties goed voor democratie (Tillie)

Etnische organisaties zijn wel goed voor de integratie ( Tillie en Fennema)
De zin en onzin van migrantenorganisaties (Ewoud Butter)

 

 

 


Meer over aknarij, etnische organisaties, marokkanen, migrantenorganisaties.

Delen: