Aknarij laat de VVD weten: een telefoontje was goedkoper geweest

In opinie op 08-08-2014 | 16:04

"Stichting Aknarij heeft aan de workshops Straatrecht geen gemeenschapsgelden besteed om jongeren te leren de politie te sarren. Dit wordt vandaag gesuggereerd door de Amsterdamse VVD die schriftelijke vragen heeft gesteld en door De Telegraaf. Ook weerspreekt Aknarij de door de VVD gewekte suggestie dat de organisatie subsidie zou hebben besteed aan een actie tegen het kabinet Rutte. Aknarij doet de VVD de aanbeveling in het vervolg zich iets meer in te spannen om eerst de feiten te checken voordat er kostbaar gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan het beantwoorden van schriftelijke vragen."

Dat schrijft Aknarij in een verklaring. Hieronder het vervolg van deze verklaring.


Uit onderzoek van Sinan Çankaya in 2012 bleek dat Amsterdamse politiemensen zich op straat schuldig maken aan etnisch profileren. Het onderzoek was uitgevoerd in opdracht van de politie Amsterdam die zo volwassen is kritisch onderzoek naar het eigen handelen te laten verrichten.
Naar aanleiding van dit onderzoek en vervolgonderzoeken van ondere andere Amnesty International en de Nationale Ombudsman, hebben Aknarij en diverse belangorganisaties een brief gestuurd aan de Amsterdamse korpschef Aalbersberg. Dit leidde tot een ontmoeting tussen de heer Aalbersberg en vertegenwoordigers van verschillende Marokkaanse organisaties. Tijdens deze ontmoeting hebben wij onze zorgen geuit en aangegeven dat wij graag willen samenwerken met de politie om te zorgen voor betere contacten tussen burgers en politie.

Straatrecht
In mei van dit jaar is stichting Aknarij benaderd of we mee wilden werken aan Straatrecht. Straatrecht is een serie workshops die is ontwikkeld door Stichting Doetank, IZI Solutions en Sinan Cankaya. Dus niet door Stichting Aknarij. Het doel van deze workshop was onder andere om het onderling vertrouwen tussen burgers en de politie te vergroten en actief burgerschap te stimuleren. Straatrecht is bedoeld voor alle jongeren tussen 14 en 30 jaar die regelmatig – terecht of onterecht – met de politie in aanraking komen. Het doel van Straatrecht is om de relatie tussen burgers en de politie te verbeteren en daarmee spanningen op straat tegen te gaan.

Straatrecht wordt aangeboden aan verschillende organisaties die met jongeren werken die wel eens of regelmatig met de politie in aanraking komen. Deze partijen, waaronder Aknarij, krijgen voor het volgen van Straatrecht geen enkele subsidie.
Aknarij staat achter de doelstelling van deze workshop en met ons meerdere organisaties. Sterker, ook de landelijke politie is betrokken bij de totstandkoming van het concept en verleent haar support. De politie wordt bovendien betrokken bij de workshops om samen met jongeren te werken aan wederzijds begrip en respect.

Actie tegen korting uitkeringen

De VVD heeft ook moeite met een actie uit 2013 waarin de achterban van Aknarij werd opgeroepen bezwaar te maken tegen het beleid van minister Asscher om uitkeringen die in het buitenland worden uitgekeerd aan te passen aan de kosten van levensonderhoud van dat betreffende land. 

Hierover het volgende:
De vrijheid van meningsuiting is voor onze organisatie altijd een speerpunt geweest. We vinden dat burgers in alle vrijheid hun mening moeten kunnen uiten en kritisch moeten kunnen zijn ten opzichte bijvoorbeeld het religieuze of politieke gezag.

Burgers moeten niet alleen vrij zijn kritisch te zijn ten opzichte van de imam, maar ook ten opzichte van bijvoorbeeld het beleid van bijvoorbeeld het PvdA-VVD kabinet.

Wanneer een groot deel van onze achterban bezwaren heeft tegen de voorgenomen korting van uitkeringen naar Marokko, mag hier in een democratie uiting aan worden gegeven. Wij hebben deze bezwaren gesteund en mensen geïnformeerd tijdens spreekuren en bijeenkomsten die wij met anderen  organiseerden. Dit hebben we allemaal als vrijwilligers gedaan, dus zonder een cent overheidssubsidie.
Overigens heeft de rechter ons uiteindelijk gelijk gegeven. We hopen dat het kabinet van VVD en PvdA nu deze rechterlijke uitspraak zal respecteren.

Subsidies
Aknarij is een vrijwilligersorganisatie. Vanaf onze oprichting in 2001 hebben wij ons ingezet voor een solidaire samenleving, sociale cohesie en actieve maatschappelijke betrokkenheid van onze achterban. We hebben onze stem laten horen voor de emancipatie van vrouwen en homo’s, voor de vrijheid van meningsuiting en hebben ons ingezet tegen elke vorm van racisme en intolerantie. We werken samen met tal van maatschappelijke organisaties, waaronder ook verschillende homo-organisaties en joodse organisaties waaronder het joodse historisch museum.

Het merendeel van ons werk doen we op vrijwillige basis. En ja, voor sommige activiteiten ontvangen we subsidie. De uitgaven die we daarmee doen verantwoorden we altijd, omdat we dat ook zelf vanzelfsprekend vinden.

Wij vinden het terecht dat politieke partijen, waaronder de VVD, kritisch zijn over de besteding van subsidiegelden, maar voelen ons door de vragen van de VVD en het artikel in de Telegraaf in de rug aangevallen. De VVD trekt conclusies zonder feiten te checken en heeft nooit de moeite genomen ons te benaderen voor welke reactie dan ook.

Door schriftelijke vragen te stellen heeft de VVD nu verschillende ambtenaren aan het werk gezet. Een telefoontje met ons was waarschijnlijk veel goedkoper geweest."

Meer over aknarij op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 


Meer over aknarij, subsidie, vvd.

Delen:

Reacties


Jos van veen - 08/08/2014 17:55

toch blijf ik er bij dat welke iedk logische groepen of clubs, etnich of reliegwus gewoon geen subsdie mogen krijgen.
Subside is voor ons allemaal en niet voor deeltjes.
Dat geldt ook voor religieus/denominaief onderwijs..
Elk NL kind hetzelfde onderwijs.

Wat vrijwilligers doen is binnen de grenzen van de spelregels/wetten hun zaak en de kosten zijn dan ook voor de leden/deelnemers

Analoog aan dit denken zouden ook alle politieke partijen moet verdwijnen..machtsgerlateerde groepringn met achterban en eigen inteelt ..
Partijen die er sport van maken elkaar in de haren te zitten of leuke anderen belangen na te streven in plaats van de bevolking te representeren en aan het woord te laten.

Ik voel mij absoluut NIET vetegenwoordigd door VVD en PvdA..
Ben ik de enige..?