Aanpak van discriminatie lijkt voor Justitie geen enkele prioriteit te hebben

In opinie op 29-03-2015 | 17:09

Van de ongeveer 3600 gevallen van discriminatie die in 2013 bij de politie zijn gemeld en de bijna 1600 aangiften, zijn er slechts 83 opgenomen door het Openbaar Ministerie. Sinds de registratie van discriminatiezaken in 1998 is dit aantal nooit zo laag geweest. Dat laat het KRO-NCRV-programma De Monitor vandaag weten op basis van een intern rapport van het OM.

Lastig

Volgens documentairemaker Bastiaan Hetebrij zit het OM met de daling in zijn maag. Hij schrijft op zijn blog: 

“De daling van de aantallen vanaf 2009 tot en met 2012 was al zeer opvallend. De daling die te zien is in 2013 is zorgelijk, omdat het er op lijkt dat de daling steeds verder doorzet en niet stabiliseert. Het LECD heeft daarbij geen reden om aan te nemen dat de daadwerkelijke discriminatie in dezelfde mate is gedaald. Het is evenmin aannemelijk dat de daling enkel wordt veroorzaakt door een verminderde bereidheid om aangifte te doen.”

Een probleem bij discriminatiemeldingen is dat in een groot deel van de gevallen geen dader bekend is. Het OM laat documentairemaker Bastiaan Hetebrij per mail weten:

“Alleen de discriminatiezaken waarbij er een verdachte is en er waarschijnlijk voldoende wettig en overtuigend bewijs is, worden ingestuurd naar het OM. Zo is bijvoorbeeld in een groot deel van de discriminatiezaken dat bij de politie instroomt, is geen opsporingsindicatie, met andere woorden: er is geen dader bekend. In 2013 betrof dit 1028 zaken (ongeveer 30%).”

Volgens Hetebrij denkt D66-kamerlid Magda Berndsen dat de politie het gewoon te druk heeft en discriminatiezaken hierdoor op de plank te liggen. hij schrijft: 

Maar er zijn meer verklaringen. Discriminatiezaken zijn ‘juridisch lastig’, zegt het OM. En verschillende kenners die ik heb gesproken beamen dat. Het komt voor dat een discriminatie-aangifte eindigt als een belediging- of vernielingszaak. Dat is blijkbaar gemakkelijker te bewijzen.

Cijfers 

Art.1 heeft een samenvatting van het interne rapport online  staan. In het rapport, getiteld Cijfers in Beeld 2013 - Overzicht discriminatiecijfers Openbaar Ministerie 2009-2013 is onder andere te lezen:

Het aandeel van de discriminatiegrond ras is in 2013 net als in voorgaande jaren het hoogst en omvat 45 procent van alle gronden. De grond ras omvat meerdere groepen op wie de discriminatie gericht kan zijn. Met 39 procent procent voor de grond antisemitisme is de groep Joden, die in wezen ook onder ras, danwel godsdienst moet worden gerekend, maar apart wordt geregistreerd, het vaakst doelwit van discriminatie. De tweede plaats van groepen waar de discriminatie tegen is gericht wordt ingenomen door homoseksualiteit (14%), gevolgd door de grond antizwart (Afrikaanse afkomst) (14%) en de grond allochtonen/buitenlanders in het algemeen (9%). Net als in andere jaren zijn verreweg de meeste verdachten blanke particulieren (77%)

Vorige week publiceerden de Antidiscriminatievoorzieningen hun cijfers. Hieruit bleek dat het aantal klachten fors was gestegen van circa 6000 naar ruim 9.700 klachten. Deze stijging kan geheel verklaard worden uit de 4.562 klachten die binnen kwamen over de uitlatingen van Wilders in maart 2014 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Net als voorgaande jaren was discriminatie op grond van ras verreweg de grootste categorie (70%), gevolgd door leeftijdsdiscriminatie (5,8%) en discriminatie vanwege een handicap (4,3%).

Antisemitisme en moslimdiscriminatie
Antisemitisme en moslimdiscriminatie vormen relatief kleine categorieën bij de antidiscriminatievoorzieningen bij de antidiscriminatievoorzieningen. Bij het Meldpunt Discriminatie Internet is dit weer anders. Zie de cijfers van het MDI hier

Invechten

De minister-president verklaarde ruim een week geleden dat de oplossing van discriminatie bij de slachtoffers ligt. Zij moeten zich invechten. 

Vice-premier Asscher liet hierop weten dat hij discriminatie nooit zou accepteren. 

De Monitor wordt vanavond om 22.35 uur op NPO2 uitgezonden

Meer over discriminatie op dit blog hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over antisemitisme, asscher, discriminatie, islamofobie, moslimhaat, OM, rutte.

Delen: