Aandacht voor gedumpte vrouwen moet geen rituele dans worden

In opinie op 26-08-2012 | 11:23

De gemeente Amsterdam moet het voortouw nemen om het dumpen van vrouwen en kinderen in herkomstlanden tegen te gaan. Dat bepleit Fenna Ulichki, raadslid namens GroenLinks in de Amsterdamse raad. In een initiatiefvoorstel suggereert ze enkele concrete maatregelen.

Ulichki:"“De aandacht voor gedumpte vrouwen dreigt een jaarlijks terugkerende rituele dans te worden wanneer resultaten uitblijven. Dit moet en kan anders."

Jaarlijks worden alleen al in Marokko minstens tachtig Nederlandse vrouwen en honderd kinderen achtergelaten, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Een deel van hen komt uit Amsterdam. Hun verhalen zijn schokkend. Vrouwen en kinderen worden gedumpt, hun reisdocumenten en verblijfspapieren worden afgepakt en tenslotte worden ze achtergelaten in isolement en armoede. Ondanks de toegenomen aandacht voor deze problematiek dienen zich nog steeds nieuwe schrijnende gevallen aan. Hier moet snel een einde aan komen. Om dit te bewerkstelligen lanceert GroenLinks in Amsterdam het initiatiefvoorstel ‘Amsterdam zegt ‘Nee tegen achterlating!’ Dit plan bevat een aantal voorstellen die de incidentele aandacht voor achterlating vervangen door een structurele grondige aanpak.

GroenLinkswoordvoerder Fenna Ulichki: “De aandacht voor gedumpte vrouwen dreigt een jaarlijks terugkerende rituele dans te worden wanneer resultaten uitblijven. Dit moet en kan anders. GroenLinks staat voor emancipatie, zelfbeschikking en autonomie. Dat betekent dat alle vrouwen in alle vrijheid hun leven moeten kunnen leiden zonder dreiging, geweld of de angst om tegen hun zin achtergelaten te worden. Kortom, de incidentele aandacht voor achterlating moet vervangen worden door een structurele grondige aanpak.“

Zo wil de GroenLinks dat er een einde komt aan de situatie dat iemand zonder toestemming uitgeschreven kan worden uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Een helder protocol moet uitkomst bieden. Ook wil GroenLinks dat het steunpunt Huiselijk geweld wordt uitgebreid met een meld- en adviespunt ‘Nee, tegen achterlating!’ waar vrouwen onder meer terecht kunnen voor informatie en juridische bescherming.

Ulichki, voormalig voorzitter van de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland (MVVN), wil bovendien onderzoek naar de betrouwbaarheid van de cijfers. “Het gaat zeer waarschijnlijk om nog veel grotere aantallen gedumpte vrouwen en het probleem beperkt zich echt niet alleen tot Marokko en Turkije. Pas als de omvang en aard van het probleem zichtbaar is kunnen er doelgerichter en effectiever beleid en afspraken worden gemaakt om achterlating preventief aan te pakken.”

Bron: GroenLinks Amsterdam. Het voorstel vindt u hier (pdf).

LInks:

Meer over het dumpen van vrouwen hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 

 

 

 


Meer over achtergelaten vrouwen, dumpen, fenna ulichki, groenlinks, marokko, verborgen vrouwen, vrouwenemancipatie.

Delen: