1,3 miljoen Nederlanders met meerdere nationaliteiten

In opinie op 10-08-2015 | 09:09

Van alle inwoners met de Nederlandse nationaliteit hebben er 1,3 miljoen ook een andere nationaliteit. Dat bleek bij de laatste meting op 1 januari 2014. Sindsdien wordt een tweede nationaliteit niet meer vastgelegd. Dat meldt het CBS.

Op 1 januari 2014 waren er 1,3 miljoen Nederlanders met een of meer andere nationaliteiten. Dat is een stijging van 3 procent, net als in de jaren daarvoor. Een kwart van hen had ook de Marokkaanse, en een kwart de Turkse nationaliteit. De andere helft is heel divers. Dit cijfer is tevens het laatste dat beschikbaar is over dubbele nationaliteiten, want sinds de nieuwe wet Basisregistratie Personen (BRP) is ingevoerd, wordt de eventuele tweede nationaliteit van Nederlanders niet meer geregistreerd.

Aantal naturalisaties licht gestegen

In 2014 zijn 27 duizend mensen door naturalisatie Nederlander geworden. Dat zijn er wat meer dan gemiddeld over de afgelopen jaren. Sinds de invoering van de naturalisatietoets in 2003 ligt het aantal naturalisaties op ongeveer 20 duizend per jaar. Ondanks wat jaarlijkse schommelingen is er vanaf 2011 sprake van een lichte stijging. De in 2014 genaturaliseerde personen hadden uiteenlopende nationaliteiten. De Marokkaanse kwam in dat jaar met 2,6 duizend het meest voor, gevolgd door de Turkse, Iraakse, de voormalige Sovjet Unie, en de Afghaanse, met elk tussen de duizend en vijftienhonderd personen.

Herkomstland, leeftijd en gezin van belang

Uit onderzoek naar het al dan niet naturaliseren van (een selectie van) migranten die tussen 1995 en 2002 naar Nederland kwamen, blijkt dat ruim de helft van de immigranten uit landen met een lage economische ontwikkeling en/of instabiele politieke situatie Nederlander zijn geworden. Als het herkomstland stabiel en ontwikkeld is, naturaliseert nog geen tien procent. Ook de gezinssituatie is van belang: van de migranten met een autochtone partner was 42 procent genaturaliseerd, van degenen met een niet-Nederlandse partner of zonder partner maar een kwart. Verder loopt het aandeel naturalisaties af met de leeftijd.

Bron: persbericht CBS

Zie ook:

Artikelen over dubbele nationaliteit

Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

 


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  


 


Meer over cbs, dubbel paspoort, dubbele nationaliteit, naturalisatie, nederlanders.

Delen: