Hoofdredacteur Volkskrant: Balciks onderzoek naar berichtgeving over moslims is van weinig waarde

In nieuws door Ewoud Butter op 02-02-2019 | 16:00

De historicus Tayfun Balcik, programmacoördinator bij The Hague Peace Project, houdt sinds 1 november bij hoe er in vier grote Nederlandse kranten wordt bericht over moslims. Zo kijkt hij bijvoorbeeld hoe vaak het woord 'terrorisme' wordt gebruikt in combinatie met 'moslim', en hoe moslimvrouwen worden vertegenwoordigd. De hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe Remarque, laat weten het onderzoek van Balcik "van weinig waarde" te vinden.

Remarque zegt dit in een interview met journaliste Frederike Geerdink op de  Britse site Index on censorship

Balcik concludeerde in artikelen die hij tijdens zijn onderzoek publiceerde onder andere dat artikelen over moslims meestal over terrorisme gaan. In De Telegraaf ging volgens Balcik zelfs 99% van de terrorismegerelateerde meldingen over moslims

In november telde hij 55 artikelen van De Volkskrant waarin moslimvrouwen een rol speelden. In 28 daarvan blijft de lezer achter met het beeld van een "onderdrukte moslima".  Moslimvrouwen zelf worden bijna nooit geciteerd. 

Geerdink vroeg de hoofdredacties van de betrokken kranten (Volkskrant, NRC, AD en Telegraaf) om een reactie. Over de berichtgeving over moslima’s zegt Philippe Remarque (de Volkskrant) tegen Frederike Geerdink:

We proberen verschillende perspectieven te bieden. We hebben een reeks interviews waarin Nederlanders met verschillende achtergronden vertellen over hun ervaringen met discriminatie. We hebben ook een islamitische columnist, Ibtihalah Jadib, die onlangs schreef hoe ze haar religie aan haar kinderen wil overbrengen. Blijkbaar beoordeelt Balcik haar columns als negatief over moslims. Ik vind dat bekrompen.

Remarque vindt het onderzoek van Balcik van weinig waarde. Over de berichtgeving over terrorisme zegt hij:

Het is logisch dat de woorden 'moslim' en 'terreur' vaak worden gecombineerd in onze rapportages omdat deze gebeurtenissen in het nieuws zijn. Het zegt niets over onze houding tegenover moslims. Als Balcik de laatste paar jaar de woorden 'seksueel misbruik' en 'katholieke kerk' had geteld, zou hij zeker ook een verband hebben gevonden. Zou hij dan concluderen dat we negatief en eenzijdig vertellen over katholieken? 

Geconfronteerd met de kritiek van Remarque laat Balcik aan Geerdink weten:

Interessante opmerking van een nieuwsmaker. Alsof er geen redactionele zin is waarin nieuws prioriteit krijgt en wat 'terrorisme' wordt genoemd en wat niet. 'Nieuws' is niet objectief, maar is altijd een selectieve weergave van gebeurtenissen.  (..) Wanneer ik de berichtgeving over christenen of katholieken zou analyseren, zou ik alle berichten over die groep melden, inclusief over christelijke politieke partijen, Kerstmis, Pasen , kerken, enzovoort. Zou 'seksueel misbruik' dan bovenaan de onderwerpenlijst staan? ' (..) Hij lijkt ook niet te begrijpen hoe gepolitiseerd en verontrust de woorden 'moslim' en 'islam' in Nederland zijn geworden. Maar als hij echt een vergelijking wil, en als hij een budget heeft, kan ik dezelfde telling en analyse maken over christenen en joden in De Volkskrant. We kunnen dan samen zitten en de uitkomsten vergelijken.

Elske Schouten, adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad, laat weten diversiteit op de redactie een belangrijk punt te vinden waaraan nog hard gewerkt moet worden en religie alleen expliciet te vermelden in berichtgeving als het relevant is, wat meestal niet het geval is. 

De hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad was op vakantie. Zijn plaatsvervanger, Frank Poorthuis, wilde niet in naam van zijn baas praten, maar e-mailde aan Geerdink als  oudere blanke man, een beetje moe van deze vragen te worden, omdat ze bevooroordeeld zijn.

De Telegraaf reageerde niet op vragen van Geerdink. 

Lees het gehele artikel hier

Frederike Geerdink publiceerde naar aanleiding van haar artikel op Index on Censorship vandaag ook een artikel op Frontaal Naakt 

Dit artikel vormt een onderdeel van artikelen die op Republiek Allochtonië en Nieuwwij zullen verschijnen in het kader van de verkenning Hoe worden moslims in de vier grootste Nederlandse kranten geportretteerd? Dit is een initiatief van The Hague Peace Projects. Meer hier.

Eerder verscheen: 

Meer artikelen over Moslims in Nederlandse media

Foto: pixabay

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over AD, islam en media, NRC, Tayfun Balcik, Telegraaf, volkskrant.

Delen: