Moslimbashing nog steeds aantrekkelijk voor sensatiejournalisten

In missers door Hasib Moukaddim op 18-07-2012 | 10:04

Tekst: Hasib Moukaddim

Afgelopen vrijdag las ik in het AD dat wij in Nederland een probleem hebben als Marokkaans-Nederlandse jongeren niet afreizen naar Marokko in de zomer. In de komende zomermaanden zouden we ze allemaal tegen kunnen komen op de boevenpaden die Nederland rijk is. Dit alles dankzij de Ramadan die dit jaar in juli en augustus valt. Voor de Utrechtse en Haagse politie is dat zelfs reden om extra politie in te zetten in de zomermaanden om al die jochies die in Nederland blijven in de gaten te houden. Ze zouden, bevangen door de Hollandse zomerregen en de honger, nog wel eens gek kunnen gaan doen. In het kader van hoor- en wederhoor is de stichting Trendy gepolst om een uitspraak die de zaak nog eens fijntjes onderbouwt vanuit de ‘Marokkaanse gemeenschap’. Netjes. Het is natuurlijk ook niet makkelijk om één van de boefjes zelf te interviewen, het is tenslotte nog geen Ramadan.

Elk weldenkend mens zou zich hier op zijn minst een paar keer afvragen op welke feiten dit artikel is berust. Daarna zou je je afvragen wat de journalist hiermee probeert te bereiken en tot slot de vraag of het artikel überhaupt een poging is tot objectieve journalistiek. Temeer er daags na het plaatsen van het artikel in het AD diezelfde woordvoerder, de heer Jens, van de politie Utrecht in een radio-interview van Funx afstand neemt van het artikel in het AD. Hij vertrouwde zijn woorden blijkbaar niet meer toe aan het AD zelf. Ook het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft contact opgenomen met de heer Jens en gevraagd naar de juistheid van zijn uitspraken in het artikel. Hij herhaalde nogmaals dat hij verkeerd is geciteerd en zijn woorden uit verband zijn gerukt. Het is niet waar dat Marokkaans-Nederlandse jongeren tijdens de Ramadan meer criminaliteit veroorzaken. In de grote steden wordt tijdens de Ramadan al jaren extra politie ingezet- Al dan niet in overleg met moskeebesturen- vanwege massale moskeebezoeken in de avonden. Niks nieuws. De politie Utrecht heeft zelfs een eigen artikel geschreven om zaken recht te zetten. Het AD wilde het niet plaatsen om onbekende redenen.

Dit moet dus de objectieve en feitelijke journalistiek van het AD voorstellen. Althans wanneer het moslims en Marokkaans-Nederlandse jongeren aangaat. Het is je reinste stemmingmakerij en bewust aanzetten tot negatieve beeldvorming door vervorming van feiten. Bewust. Dit artikel en alles wat er omheen is ontstaan aan commotie, is nog een voorbeeld van hoe sommige media de beeldvorming van groepen mensen beïnvloeden. Een insinuerend artikel plaatsen, maar vervolgens weigeren om het te nuanceren of te rectificeren. Zo worden negatieve beelden over deze jongeren versterkt bij de lezers zonder dat ze herroepen worden. En dit gebeurt al jaren.

En natuurlijk probeer ik het hier niet op te nemen voor die criminele jongeren. Voor die jongeren ben ik juist blij dat er extra politie wordt ingezet en aangepakt. Het gaat mij om al die jongeren die verdacht worden gemaakt door dit artikel zonder enige schuld. Tel daarbij de criminalisering van een belangrijk islamitisch ritueel voor de moslimgemeenschap. Vrijwel elke negatieve suggestie of ongepaste uitspraak over islam of moslims wordt meteen een podium geboden. Het meest zieke voorbeeld is de zogenaamde fatwa van een islamgeleerde dat een man recht heeft op gemeenschap met zijn dode vrouw. Dit werd wereldnieuws, alleen maar omdat het een abject beeld van de islam zou ondersteunen en de mensen die het volgen. Dit alles creëert een sfeer en klimaat dat veel mensen raakt en alleen maar ontwrichtend werkt. En bij ontwrichting in een samenleving wint niemand, het kent enkel en alleen verliezers.

De Marokkaans-Nederlandse gemeenschap is overwegend islamitisch en daarmee ‘sitting duck’ voor dit soort onzin. Gelukkig wordt er steeds meer en vaker geageerd tegen stemmingmakerij en onjuiste berichtgevingen door de leden van deze gemeenschap zelf. Zelfs bij het antidiscriminatiebureau Utrecht stromen terecht de klachten binnen. Een prachtige ontwikkeling die de assertiviteit en emancipatie van de leden van deze groep symboliseert. Ik ben er enorm trots op en kan het alleen maar toejuichen.

Wat de media betreft, weet ik inmiddels dat heel veel journalisten hun werk goed en integer doen. Die paar rotte appels die er een andere agenda op na houden en het verpesten voor de rest, tsjah… dat moet je benoemen en, net als alle andere rotjochies, aanpakken.
 

Hasib Moukaddim is directeur van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). Deze column verscheen op de site van de SMN en is in overleg ook op Republiek Allochtonië geplaatst.
Andere artikelen van Hasib op Republiek Allochtonië vindt u hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Bezoekt u dit blog geregeld? Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over criminaliteit, hasib moukaddim, media, mediamisser, ramadan, smn.

Delen: