Hoe hard islamiseert Nederland?

In feiten door Ewoud Butter op 23-12-2016 | 08:10

Door Ewoud Butter

Tijdens de komende verkiezingscampagne zullen er vast weer politici zijn die roepen dat we overspoeld worden door moslims, dat Nederland in rap tempo islamiseert.

Voor deze politici en hun aanhang geruststellende cijfers: het aandeel moslims nam in 2015 met 0,0% toe. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS. Net als in 2014 beschouwde 4,9% van de volwassen Nederlanders zichzelf als moslim.

Volgens het CBS rekende in 2015 precies de helft van de volwassen Nederlandse bevolking zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, de andere helft is niet (meer) gelovig.

Het aandeel Nederlanders dat zichzelf niet meer tot een geloof rekent, steeg de afgelopen vijf jaar van 45,3% in 2010 naar 50,1% in 2015. 
Christenen vormen verreweg de grootste groep gelovigen: 4 op de 10 volwassen Nederlanders beschouwt zichzelf als christelijk. Ongeveer 24% is katholiek en ongeveer 15% is protestant. Het aandeel christenen daalde de afgelopen vijf jaar van 45,2% naar 39,2%.

Het aandeel moslims steeg van 4,5% in 2010 naar 4,8% in 2012. Sinds 2012 steeg het aandeel moslims nog met 0,1%. 
Hindoes vormen 0,6% van de bevolking, boeddhisten 0,4%, joden 0,1% en mensen van een andere gezindte 4,5% van de bevolking. 

CBS/Ewoud Butter

Moslims versus PVV-stemmers

Goed nieuws dus voor mensen die een tsunami aan moslims vrezen. Die tsunami blijft uit. 

Angst aanjagen voor islamisering is electoraal wel lucratief. Het percentage volwassen Nederlanders dat islamisering het meeste vreest, de PVV-stemmers, is ongeveer vier keer zo groot. Het aandeel PVV-stemmers ligt volgens de peilingwijzer de afgelopen jaren tussen de 10% en 21% van de Nederlandse bevolking.

Gemiddeld per jaar ziet dat er, in vergelijking met het aandeel moslims ongeveer zo uit:

CBS/Peilingwijzer/Ewoud Butter

Islamitische meerderheid in grote steden?

Goed, landelijk mag die islamisering dan niet zo snel gaan, in de grote steden toch wel?
Zo voorspelde Frits Bolkestein in 2005 in een uitzendingvan Buitenhof dat Amsterdam binnen 10 jaar een islamitische meerderheid zou hebben. Hij doet deze voorspelling rond de 2e minuut in dit 'gezellige' filmpje dat we al eerder hebben vertoond op dit blog.


Inmiddels zijn we tien jaar verder en blijkt er nog geen islamitische meerderheid in Amsterdam te zijn. Volgens het CBS beschouwt 12,1% van de Amsterdammers zichzelf als moslim. In 54 gemeenten ligt het percentage moslims boven het landelijk gemiddelde van 4,9%, in 331 gemeenten ligt het percentage (ver) onder dit gemiddelde. Hiervan is in 40 gemeenten het percentage moslims 0,0%

De 54 gemeenten waar het aandeel volwassen moslims per gemeente boven het landelijk gemiddelde van 4.9% ligt. Bron cijfers van het CBS:

1 Leerdam 18,6%
2 's-Gravenhage 14,7%
3 Rotterdam 13,7%
4 Bergen op Zoom 13,0%
5 Schiedam 12,4%
6 Maassluis 12,1%
7 Amsterdam 12,1%
8 Tiel 11,5%
9 Gorinchem 10,9%
10 Helmond 10,5%
11 Vlaardingen 10,4%
12 Gouda 10,2%
13 Utrecht 9,9%
14 Dordrecht 9,7%
15 Culemborg 9,4%
16 Zaanstad 9,3%
17 Venlo 8,6%
18 Roermond 8,3%
19 Veenendaal 8,3%
20 Arnhem 8,2%
21 Almere 8,0%
22 Eindhoven 8,0%
23 Deventer 7,6%
24 Haarlem 7,6%
25 Soest 7,4%
26 Roosendaal 7,3%
27 Harderwijk 6,8%
28 Tilburg 6,8%
29 Lelystad 6,6 %
30 Almelo 6,4%
31 Hilversum 6,4 %
32 IJsselstein 6,4%
33 Beverwijk 6,4%
34 Hoogezand-Sappemeer 6,1%
35 Leiden 5,9%
36 Diemen 5,8%
37 Oosterhout 5,8%
38 Leiderdorp 5,7%
39 Amersfoort 5,7%
40 Zeist 5,7%
41 Nijmegen 5,6%
42 Dongen 5,6%
43 Ede 5,6%
44 Enschede 5,5%
45 Rijswijk 5,5%
46 Weesp 5,5%
47 Venray 5,3%
48 Nieuwegein 5,3%
49 Zwijndrecht 5,3%
50 Veghel 5,3%
51 's-Hertogenbosch 5,2%
52 Leidschendam-Voorburg 5,1%
53 Weert 5,0%
54 Heerlen 5,0%

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) verwacht dat in 2050 7,6% van de Nederlanders moslim zal zijn. PEW Research verwacht dat het aandeel moslims in 2050 zal stijgen naar 9,4%. (Zie ook polderislam.nl)


Ewoud Butter is oprichter van Republiek Allochtonië. Hij werkt als zelfstandig onderzoeker en publiceert over o.a. diversiteitsvraagstukken, emancipatie en radicalisering. Meer van en over Ewoud op zijn blog of volg hem op twitter

Naschrift naar aanleiding van reacties via sociale media:

De angst voor islamisering is niet alleen gebaseerd op het aantal moslims, al is dat wel een belangrijk onderdeel. Het gaat ook om een reële angst voor terreur uit naam van de islam en vooral om de 'islamisering' van het debat. Zie hiervoor ook de speech die ik hield bij het in ontvangst nemen van de Clara Meijer Wichmannpenning.
 

Meer cijfers in dit recentere artikel

Meer over islamisering hier.

Meer feiten hier, meer onderzoek hier.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over cbs, ewoud butter, factcheck, factsheet, geloof, islam, islamisering, religie.

Delen:

Reacties


Nak - 06/02/2018 19:17

Overigens ik erger me al aan de naam van u website. Republiek? We zijn een koninkrijk.
Met een slaven historie en van kolonies in landen in Amerika, zuid Afrika tot aan Indonesië. Daar waren de Nederlanders allochtonen totdat ze alles leeggeroofd hebben en onder dwang de meeste landen hebben moeten afstaan. Elk land die door Nederland gekoloniseerd is zit al jaren in problemen. Door slechte machtsoverdracht (Zuid-Afrika, antillen, Indonesië noem maar op) het zijn de Nederlanders die met schepen vol de negers haalde om te werken. Het zijn de Nederlanders die naar Indonesië gingen voor specerijen. Het zijn de Nederlanders die de slaven verhandelde.
Google maar een la naar VOC of WIC.

Zelf zijn de meeste Nederlanders overigens ook van Duitse, Frans of Scandinavisch bloed.
Luister maar eens naar Wilhelmus, onze volkslied.

mw. R.A.Eijkelboom - 01/03/2017 22:59

Nederland is altijd een migratie land geweest en dat zal ook zo blijven. Wat betreft Amsterdam, dat is netals andere hoofdsteden waar ook ter wereld in wereldstad. Dit geldt ook voor Rotterdam en dat houdt niemand tegen.

mike - 28/02/2017 10:05

In Amsterdam bv is ruim 51% allochtoon. Daarvan is 29% uit Turkije en Marokko, niet meegerekend zijn dan 2e en 3e generatie allochtoon, die als autochtoon in de statistieken worden opgenomen, dus dat is gissen. Maar een hele voorzichtige schatting aantal moslims kan je dus sowieso uitgaan als je naar de kerncijfers uit 2010 kijkt van 17.5 procent moslims in Amsterdam, dit is op basis van cijfers gemeente uit 2010 en zonder meegenomen de autochtonen die feitelijk een andere etniciteit hebben. Ga maar rustig uit van 20% moslims, en over een jaar of dertig in de curve die al sinds de jaren 70 omhoog gaat zit je al snel tegen de 40%. Dan is dus de Amsterdammer voor 40% vervangen door moslims...

ewoud - 11/01/2017 15:00

@Rudi ik ben het met je eens dat er een kwantitatief en kwalitatief aspect is van islamisering.
Er zijn bepaalde groepen moslims met een sterke zendingsdrang. Dat is niet exclusief voor moslims: mensen van verschillende religieuze, maar ook politieke stromingen zijn zo sterk overtuigd van hun gelijk dat ze graag de samenleving op grond van hun inzichten zouden willen inrichten. Dat mogen ze vinden/willen. In hoeverre ze dat lukt is vooral afhankelijk van hun aantal en aandeel in een samenleving. En daaro mis dat kwantitatieve belangrijk.

Moslims vormen landelijk en in gemeenten een veel te kleine minderheid om wezenlijke veranderingen af te kunnen dwingen. Daarnaast zijn, net als andere religieuze groepen, intern te sterk verdeeld.

Is er dan helemaal geen probleem in 'kwalitatief opzicht'? Jawel, op het niveau van families, scholen, bedrijven en sommige wijken zijn er personen en groepen die bijzonder intolerant zijn en de vrijheid van anderen ernstig beperken. Dat is, ongeacht de religieuze of politieke achtergrond, sowieso een probleem. Dus ook wanneer het moslims betreft. Hiervan zijn overigens niet alleen niet-moslims slachtoffer, maar ook moslims die zich niet aan de normen en waarden van de intolerante personen of groepen houden. Ik kom hier binnenkort wel op terug.

Een andere vorm van kwalitatieve islamisering zou ik de islamisering van het debat willen noemen. Daarmee bedoel ik dat bij discussies over tal van onderwerpen de islam er met de haren bij gehaald wordt, ook als dit niet relevant is.

mw. R.A.Eijkelbooms - 11/01/2017 01:21

Het is schokkend, dat de Parlemtariër Geert Wilders jarenlang ongestoord discriminerende uitspraken in zowel de Kamer als daarbuiten kan doen over bijvoorbeeld moslims. Hij beschadigt hiermee onze samenleving. De politicus Wilders speelt mensen tegen elkaar uit en zet ze tegenelkaar op met zijn houding en uitspraak en dat is een Nederlandse parlementariër onwaardig. Wilders heeft wel de eed op de Grondwet afgelegd.

Rudi Dierick - 10/01/2017 13:02

Dit artikel bespreekt alleen maar het kwantitatieve aspect, namelijk 'islamisering' als toename van het aantal moslims (echte toename versus de alarmberichten in bepaalde hoek daarover).

Maar waarom ook niet ingaan op een kwalitatief aspect, namelijk het streven van bepaalde groepen moslims naar " de omvorming van een samenleving naar de islamitische religie, cultuur en wetgeving"? Als mensen spreken over een gevreesde islamisering, is het dan niet vooral dat tweede aspect wat gevreesd wordt?

M. Verschuren - 09/01/2017 23:08

Als ik zie hoe ontzettend klein het ' taartpuntje' islam in Nederland is en ik vergelijk dit met de aandacht die deze religie vraagt/opeist binnen onze samenleving is het des te schokkender.


Rommie Eijkelbooms - 29/12/2016 22:56

Prima verwoord.

Floris Wester - 28/12/2016 16:55

Briljant stuk, goede nuance.