Er vertrekken steeds meer mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst

In feiten door Ewoud Butter op 01-02-2016 | 13:12

In 2015 schreven 203 duizend mensen zich in als immigrant bij een Nederlandse gemeente. Dat is bijna 20 duizend meer dan in 2014. Het aantal emigranten dat Nederland verliet bleef op een vergelijkbaar hoog niveau als in de voorgaande jaren: 146 duizend. Het resultaat is een relatief hoog migratiesaldo, dat vergelijkbaar is met eerdere perioden waarin veel migranten naar Nederland kwamen.
Opvallend is dat het aantal mensen van Turkse, Somalische, Marokkaanse en Surinaamse herkomst dat het land verliet, groter was dan het aantal mensen dat zich uit die herkomstlanden vestigden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het hoge migratiesaldo is deels een gevolg van de gestegen asielinstroom. In 2015 werden 43,1 duizend asielzoekers in Nederland geregistreerd, twee keer zo veel als in 2014.

Immigratie

Van de 202.000 immigranten in 2015 werd de grootste groep immigranten gevormd door mensen van Poolse herkomst (22.238), gevolgd door Nederlanders (21.871) die terugkeerden naar Nederland. Dit zijn er nog net iets meer dan het aantal Syriers (20.871) dat zich in Nederland vestigden. Van een tsunami van moslim immigranten was niet echt sprake.

De meeste immigranten komen uit:
herkomstland
aantal immigranten
Polen  22 238
Nederland  21 871
Syrië  20 780
Duitsland  9 163
Voormalige Sovjet Unie  6 538
India  6 370
China  5 666
Verenigd Koninkrijk  5 402
Verenigde Staten  5 139
Italië  5 068
Turkije  4 769

Veel lager op de ranglijst staan de Antillen (3953 immigranten), Marokko (2510 immigranten) en Suriname (2262 immgranten).

Migratiesaldo

Dat er 22.000 Polen naar Nederland immigreerden, betekent niet dat het aantal Polen ook met 22.000 toenam. Er emigreerden namelijk ook weer ruim 13.000 mensen van Poolse herkomst. Netto kwamen er een kleine 9000 Polen bij. Het migratiesaldo kwam om precies te zijn uit op 8734. Omdat er relatief weinig Syriers vertrokken, ligt het migratiesaldo van deze groep wel bijna gelijk aan het immgratiecijfer. 
Hieronder de herkomstgroepen met het hoogste migratiesaldo:

herkomstland migratiesaldo
Syrië 20 461
Polen 8 734
Eritrea 3 144
India 2 657
Voormalige Sovjet Unie 2 591
Ethiopië 2 332
Italië 2 032
Bulgarije 1 803
China 1 790
Roemenie 1 616

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

In de top 20 staan verder voornamelijk mensen afkomstig uit westerse landen: België, de Verenigde Staten, het Verenigd Konikrijk, Spanje, Brazilie, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije en op de 20e plaats Iran.

Helemaal onderaan dit lijstje staan de landen met een negatief migratiesaldo. Koplopers in dit lijstje zijn mensen van Nederlandse herkomst. Want tegenover de 21871 Nederlanders die afgelopen jaar naar Nederland terugkeerden, staan 29052 Nederlanders die emigreerden. Het migratiesaldo is daarom negatief:  -7181. 
Ook is er voor het derde opeenvolgende jaar sprake van dat het aantal mensen van Turkse en Surinaamse herkomst die het land verliet hoger lag dan het aantal dat zich in Nederland vestigde. Er is bovendien sprake van een stijgende lijn: het verschil tussen het aantal emigranten in immigranten wordt steeds groter. Nieuw is dat nu ook dat er meer mensen van Marokkaanse herkomst vertrekken dan zich in Nederland vestigen.

Tot de herkomstgroepen met een hoog negatief migratiesaldo behoren verder voornamelijk landen waaruit vluchtelingen komen.

herkomstland
migratiesaldo
Nederland  -7 181
Turkije  - 2 498
Somalië  - 833
Suriname  - 617
Marokko  - 331
Sierra Leone  - 265
Angola  - 220
Afghanistan  - 214
Sri Lanka  - 106
Guinee  - 101

Bron: CBS

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Bezoek ook zijn blog of volg hem op twitter.

Zie ook:

Blog van Flip van Dyke: Asielzoekers 2015 per continent en land. Hoeveel uit moslimlanden, Afrika

Nederlanders, buitenlanders, allochtonen, de cijfers

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over cvs, emigranten, emigratie, ewoud butter, factcheck, immigranten, immigratie, migratiesaldo.

Delen:

Reacties


John Dubbelboer - 08/02/2016 23:57

@Sas Alweer iemand die het vertrek van met name Turken aan een weging wil onderwerpen. Een morele weging. Het gaat nu niet om Nederlands onderwijs dat in rook opgaat maar om een warrig verhaal dat het gevoel moet geven dat de betreffende Turkse Nederlanders het arme Nederland laten stikken. Het verhaal is zo warrig dat het nooit een reden kan zijn voor een Turk om toch maar te blijven.

Harro Sas - 07/02/2016 02:40

Vooral jammer dat er zo veel 2e en 3e generatie Turken vertrekken. Ik had de door Wladimir Arn uitgestippelde 'positieve verturking' van de nederlandse maatschappij wel mee willen maken. Niet in de laatste plaats omdat turkse islam een stabiele sluisfunctie tussen ontkerkend Nederland en de vaak te ambitieuze midden-oosterse en afrikaanse islam zijn kan. Met turkse nieuwkomers zie ik dat niet zo 1-2-3 gebeuren, en met nieuwkomers die verder van Europa af staan al helemaal niet. Pas later zal men zich in dit land realiseren wat een perfect bindmiddel de 2e en 3e generatie Turken politiek, interreligieus en cultureel hadden kunnen zijn, nu moet er feitelijk weer helemaal opnieuw begonnen worden.

John Dubbelboer - 02/02/2016 12:06

@marnix Reactie is niet correct. We gaan terug naar de ongekende hoogconjunctuut van de jaren 60 van de vorige eeuw. Het Noord-Europese bedrijfsleven verzuimde toen op tijd te automatiseren en wist niets beters te doen dan massaal "handjes uit het Zuiden te halen. Volgens goed marxistische analyse werkt het kapitalisme ten koste van iets anders. We kenden de uitbuiting van arbeiders en de onbetaalde rekening van het milieu en nu dus een graai ten koste van onze sociale cohesie.
Maar de overheid deed ook een domme duit in het zakje door de eventuele remigratie als definitief te zien. Als Portugal en Spanje niet bij de EU waren gekomen, zouden er nu ook flinke aantallen Portugezen en Spanjaarden rondlopen hier. De conclusie moet dus zijn dat de Turken geen enkele schuld moeten vereffenen en hun hart mogen volgen en ja, dat ligt naar alle waarschijnlijkheid, steeds meer in Turkije.

Marnix - 01/02/2016 21:10

Mijn theorie: de Surinaamse, Marokkaanse en Turkse migranten zijn hier voornamelijk gekomen voor geld. Werk en geld. Maar vooral geld. Betere voorzieningen en meer welvaart. Naarmate bijvoorbeeld de Turkse economie groeit, zullen er waarschijnlijk velen Turken zijn in geheel Europa die niet kunnen wachten om hun plek in te ruilen voor Turkije, zeker wanneer de vroeger zo grote kloof tussen Europese voorzieningen en Turkse was, maar die kloof is nu kleiner.

Als bedankje voor het gebruik van publieke voorzieningen, de netto investeringen van de Nederlandse overheid in groepen allochtonen zodat die groep hoger opgeleid kan zijn, vertrekken ze nu. Hun drijfveer was immers altijd geld. Wanneer kansen in Turkije vergelijkbaar worden met kansen hier, is de keuze snel gemaakt. Geen enkele Turk noemt zichzelf Nederlander en geeft dit verhit door aan elk Turks kind dat ze hier opbrengen.

Het zou mij niets verassen als Turken in grote aantallen Europa vertrekken naar Turkije in de toekomst. Nogmaals, als bedankje voor het gebruik van Europese publieke hoogwaardige(in vergelijking met de rest van de wereld) voorzieningen, zullen zij de kans om terug te geven aan Europa nooit verkiezen boven terug geven aan hun moederland, alhoewel ze daar soms ook niet geboren zijn. On-loyaal en gedreven door geld. Misschien is het ook wel logisch.