Zie migrant als verwant aan de Nederlandse samenleving, niet als een vreemde

In achtergronden op 29-05-2012 | 21:37

Deelnemers aan politieke of politiektheoretische discussies over het migratierecht plaatsen doorgaans de individuele rechten van de vreemdeling tegenover het nationale belang. Hiermee zien zij over het hoofd dat de vreemdeling meestal geen vreemde is voor de nationale samenleving. De helft van de vreemdelingen die vragen om in Nederland te worden toegelaten zijn (huwelijks)partners, kinderen of ouders van Nederlanders of in Nederland gewortelde migranten. Ook mensen die migreren voor werk of een asielaanvraag doen, vertrekken meestal naar een land waar al familie woont. Dit zegt Sarah van Walsum in haar oratie Intimate Strangers die ze op 7 juni aan de Vrije UNieversiteit. Zo laat de VU op haar site weten.

Ons wereldbeeld bepaalt hoe we over het migratierecht denken. Wij zijn gewend de wereld te verbeelden als een soort lappendeken: ieder land een apart lapje, met zijn eigen karakter en geschiedenis. Maar we kunnen ons de wereld ook anders voorstellen, bijvoorbeeld als de kaart waarmee een vliegmaatschappij zijn vluchten toont – geen lappendeken maar een netwerk van verbindingen. Deze twee wereldbeelden staan haaks op elkaar en toch zijn ze beiden even steekhoudend. Om migratie rechtvaardig en doeltreffend te reguleren is het belangrijk in het migratierecht beiden tot hun recht te laten komen.

Jurisprudentie over het recht op respect voor het gezinsleven stelt grensoverschrijdende familiebanden voorop, in plaats van deze over het hoofd te zien. Van Walsum bouwt in haar onderzoek voort op deze ontwikkeling om familieverhoudingen steeds centraal te stellen, niet alleen bij gezinshereniging maar ook bij arbeidsmigratie en asiel. Om te voorkomen dat het onderzoek eenzijdig wordt uitgevoerd betrekt zij hierbij onderzoekers uit verschillende disciplines en geeft zij ruimte aan de concurrerende perspectieven van individu, familie en staat.

Sarah van Walsum zal haar oratie op 7 juni om 15.45 uur in de aula van de VU houden.

Bron: dit bericht is overgenomen van de website van de VU

foto; flickr


Meer over integratiebeleid, migranten, migratierecht, onderzoek, oratie, sarah van walsum, vu.

Delen:

Reacties


Amal Karam - 31/05/2012 14:12

Respect, recognition (erkening) en reconciliation (verzoening)zijn de basis voor het bewuswording van de menselijk rechten voor allen. een goed gelijkwaardig en open gesprek is een instrument hiervoor.

Roy Ristie - 31/05/2012 00:41

Bloed is dikker dan water

http://www.amstelnieuws.nl/?p=3153