Wervingskracht extreemrechts afgenomen omdat sommige standpunten salonfähig zijn geworden

In achtergronden op 03-11-2010 | 08:01

"Voor extreemrechts geldt dat de wervingskracht in de loop der jaren is afgenomen doordat sommige van hun standpunten op de landelijke politieke agenda zijn gekomen. Zo zijn in het integratie- en islamdebat, zoals dat na de aanslagen van 11 september 2001 begon, veel van de standpunten van extreemrechts aan de orde gesteld en bespreekbaar geworden. Voorbeeld hiervan is het veronderstelde failliet van de multiculturele samenleving. Deze ontwikkeling heeft er mede toe geleid dat van de destijds bestaande extreemrechtse groeperingen en bewegingen niet veel over is."

Dat is een opmerkelijke passage uit het gisteren verschenen rapport 'Afkalvend front, blijvend beladen' van de AIVD. Ook opmerkelijk is dat deze verklaring voor de afname van de populariteit van extreemrechts amper wordt vermeld in de Nederlandse pers. De meeste journalisten hebben blijkbaar niet de moeite genomen het rapport te lezen en hebben klakkeloos het persbericht van de AIVD overgenomen, waarin ook geen verklaring is opgenomen. Dat doen wij -heel lui - hieronder ook:

"De dreiging van extreemrechts en rechts-extremisme tegen de democratische rechtsorde in Nederland is gering. Dat concludeert de AIVD in de nota 'Afkalvend front, blijvend beladen' dat vandaag is verschenen. Extreemrechts en rechts-extremisme zijn organisatorisch versnipperd, hebben een kleine achterban en onderling grote meningsverschillen.

De AIVD gebruikt de term extreemrechts voor groepen met een xenofoob of nationalistisch gedachtegoed die dit met democratische middelen nastreven. Voorbeelden hiervan zijn Voorpost en de Nationale Volksbeweging (NVB). Deze laatste groep is de laatste overgebleven groep uit de zogenoemde Centrumstroming uit de jaren negentig van de vorige eeuw, waar ook groepen als Centrumdemocraten en CP'86 en Nieuw Rechts toe behoorden. Rechts-extremisten kenmerken zich doordat zij anti-democratische doelstellingen hebben en ondemocratische middelen kunnen inzetten. Voorbeelden hiervan zijn de Nationale Volks-Unie en de Racial Volunteer Force.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal actieve aanhangers van extreemrechts en rechts-extremisme daalt. In 2007 schatte de AIVD dit aantal nog op ongeveer 600, als gevolg van scheuringen en het uiteenvallen van groepen is dit geschatte aantal actieve aanhangers afgenomen tot minder dan 300. Als er sprake is van anti-democratische doelen die rechts-extremisten hebben, blijkt dat vooral te gaan om met de mond beleden ideaalbeelden.

Het rapport 'Afkalvend front, blijvend beladen' is vandaag gepubliceerd via de website AIVD.nl, samen met een dossier over rechts-extremisme en extreemrechts. Met deze publicatie informeert de AIVD bestuurders, wetenschappers en de samenleving in zijn geheel over een belangrijke ontwikkeling op het onderzoeksterrein van de AIVD. Recent heeft de AIVD rapportages uitgebracht over de Anti Fascistische Actie, verzet tegen asielbeleid en dierenrechtenextremisme."

Bron: AIVD

Extreem links

Tot slot, niet in het persbericht, wel in het rapport en in sommige kranten de volgende passage over extreemlinks:

"Naast de dreiging die van extreemrechts en rechts- extremisme zelf uitgaat, is sprake van gerelateerde dreiging die voortkomt uit de activiteiten van links- extremistische opponenten van extreemrechts en rechts-extremisme. AFA (Anti-Fascistische Aktie) is bereid het recht in eigen hand te nemen tegen racisme en fascisme en al dan niet met geweld confrontaties aan te gaan. Zo komt AFA in actie waar de overheid ‘verzuimt op te treden’ door bijvoorbeeld extreem- rechtse of rechts-extremistische manifestaties door te laten gaan5. Wanneer dergelijke demonstraties plaatsvinden, treedt AFA regelmatig zelf met geweld op, of laat anderen dat doen. Deze verstoringen van de openbare orde worden vervolgens toegeschreven aan de rechtse demonstranten en door AFA gebruikt als argument om demonstraties te laten verbieden.
De onderzoeksgroep KAFKA (Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief) streeft er met AFA naar alles wat als rechts wordt beschouwd te weren uit de publieke ruimte. Bij dit antidemocratische streven gebruiken AFA en KAFKA ondemocratische methoden. Voorbeelden hiervan zijn (het aanzetten tot) geweld, intimidatie en het verhullen van de eigen identiteit (aliasnamen) en de ware intenties waarbij naast een openlijke agenda een geheime agenda wordt gevoerd waarvan de inhoud indruist tegen de democratische rechtsorde. Vanuit extreemrechts en rechts- extremistische kring wordt doorgaans nauwelijks op dergelijke acties gereageerd. Er is sprake geweest van een opleving in het zelfvertrouwen onder rechts- extremisten na de gewelddadigheden in Uitgeest, toen in februari 2007 een bijeenkomst van de NVB door AFA werd verstoord. Hierop hebben rechts-extremisten enkele malen de confrontatie met links-extremisten gezocht. Deze opleving bleek echter van tijdelijke aard."

Link naar rapport hier

Meer over radicalisering en extremisme hier


Meer over aivd, extreemrechts, onderzoek, radicalisering, rechts extremisme.

Delen:

Reacties


allochtoontje - 28/02/2013 12:26

onzin