Werkloosheid onder Nederlanders met niet-westerse migratieachtergrond blijft ruim 2,5 keer zo hoog

In achtergronden door Ewoud Butter op 18-08-2017 | 08:00

Het goede nieuws is dat de economie aantrekt en dat de werkloosheid onder de beroepsbevolking flink afneemt en dat alle bevolkingsgroepen hiervan profiteren.
Maar de werkloosheid blijft wel aanzienlijk verschillen naar herkomst. En daar komt weinig verbetering in. De werkloosheid onder Nederlanders met een niet-westerse achtergrond blijft ongeacht de economische conjunctuur ruim 2,5 keer zo hoog als onder Nederlanders zonder migratieachtergrond.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS begin deze maand publiceerde. In 2016 was de werkloosheid onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond 13,2 procent, tegen 16,5 procent in 2014. Van degenen met een westerse migratieachtergrond was dat 7,2 procent en van de personen zonder migratieachtergrond 4,9 procent.

Het CBS gebruikt hierbij volgens het bericht het werkloosheidspercentage volgens de definitie van de ILO: het aandeel personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, recent hebben gezocht naar werk en daarvoor direct beschikbaar zijn. In dit officiële werkloosheidspercentage blijven andere groepen zonder werk buiten beschouwing, zoals degenen die vanwege ontmoediging wel willen werken maar niet zoeken.

De werkloosheid onder personen met een niet-westerse achtergrond is vanaf 2008 gestegen. Voor de eerste generatie bereikte deze volgens het CBS  in 2013 het hoogste niveau, met 16 procent. Bij de tweede generatie was in 2014 de werkloosheid het hoogst; 17,8 procent. In 2016 was de werkloosheid gedaald tot respectievelijk 12,5 procent en 14,3 procent.
 

 

Werkloosheid onder Antilliaanse Nederlanders het hoogste

Van alle Nederlanders in de beroepsbevolking met een niet-westerse migratieachtergrond zijn Nederlanders met een Antilliaanse achtergrond met 15,1 procent het vaakst werkloos. Onder Marokkaanse Nederlanders is de werkloosheid in vergelijking met andere groepen sterk gedaald: van 18,2% naar 13,3%. Hiermee is de werkloosheid onder Marokkaanse Nederlanders gelijk geworden aan de werkloosheid onder Surinaamse Nederlanders en Nederlanders met een 'overige niet-westerse migratieachtergrond'. Nederlanders met een Turkse achtergrond zijn met 12,1 procent minder vaak werkloos dan andere personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Werkloosheid onder Nederlanders met niet-westerse migratieachtergrond blijft 2,7 keer zo hoog

Of de werkloosheid onder alle bevolkingsgroepen nu stijgt of daalt, de werkloosheid onder Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond is de afgelopen jaren 2,7 tot ruim 3 keer hoger gebleven dan onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat blijkt uit de CBS-cijfers. 

 

Als oorzaken van de hogere werkloosheid onder Nederlanders met een migratieachtergrond worden meestal een lagere opleiding, een verkeerde studiekeuze, een gebrek aan netwerken op de arbeidsmarkt en discriminatie genoemd. Overheidsprogramma's om hierin verbetering te brengen, hebben duidelijk nog niet het gewenste effect gehad. 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  
Meer over CBS, ewoud butter, onderzoek, werk, werkloosheid.

Delen: