"We gunnen autochtone Nederlanders meer dan migranten"

In achtergronden op 17-05-2015 | 10:54

"Het is al langer bekend dat er grenzen bestaan aan het solidariteitsgevoel met etnische minderheden. Dat is in Nederland niet veel anders. Ook wij maken onderscheid naar etnische afkomst. Kort gezegd: we gunnen autochtone Nederlanders meer dan migranten."

Dat schrijven Tom van der Meer en Tim Reeskens in Trouw. Over het relatieve belang van die 'gun-kloof' in vergelijking weten we nog maar weinig. Ook is het de vraag of werkloze Nederlanders uit etnische minderheidsgroepen in staat zijn om de gun-kloof te overbruggen, zelfs wanneer ze zich gedragen als rolmodel.

Uit een grootschalig, geanonimiseerd survey-experiment onder 23 duizend leden van het EenVandaag Opiniepanel bleek dat autochtone werklozen in 75 procent van de gevallen een uitkering wordt gegund van ten minste 70 procent van het laatst verdiend loon. Werklozen van Surinaamse afkomst wordt slechts door 65 procent eenzelfde uitkering gegund. Voor werklozen van Marokkaanse origine ligt dat getal zelfs nog lager: 60 procent. Kosovaren en Afghanen vallen daar tussenin. Migranten wordt hoe dan minder wordt gegund, ook als ze actief zoeken naar een baan, professioneel werken, buiten de eigen schuld ontslagen zijn, en niet eerder werkloos zijn geweest. De gunkloof wordt ook niet overbrugd na een jarenlange actieve bijdrage aan de Nederlandse economie.

De gun-kloof tussen autochtone werklozen en werkloze migranten ikomt voor onder kiezers van alle grote partijen, maar is het grootst onder PVV-kiezers (30 procent verschil in het gunnen van uitkering), VVD-kiezers (16 procent verschil), en SP-kiezers (13 procent verschil). Het onderscheid tussen geboren Nederlanders en migranten is het kleinst onder D66-kiezers (3 procent verschil) en PvdA-kiezers (7 procent verschil). Toch zouden de SP- en PvdA-kiezers - ondanks de grotere kloof met autochtone werklozen - de migrant nog altijd eerder een hoge uitkering gunnen dan dat D66-kiezers doen.

Discriminatie?
De onderzoekers  concluderen dat de oplossing van achterstand op de arbeidsmarkt niet níet bij de migranten zelf ligt, zoals eerder premier Rutte beweerde. Migranten kunnen de gun-kloof niet zelf overbruggen. Toch willen de onderzoekers ook niet stellen dat autochtone Nederlanders migranten discrimineren.

"Dat mensen onbewust een neiging hebben om migranten slechter te behandelen, wil niet zeggen dat ze er achter blijven staan wanneer ze zich ervan bewust worden. Integendeel, een vervolgstudie van ons biedt een voorlopig bewijs dat de meeste Nederlanders de gun-kloof met migranten proberen te corrigeren, zodra ze ermee geconfronteerd worden. Daarmee wordt het spanningsveld tussen voorkeuren, normen, en wetgeving uiteraard niet weggenomen. De oplossing zit niet in het wegzetten van het dilemma als discriminatie, maar in openlijke bespreking ervan om te voorkomen dat het in de taboesfeer belandt en onbespreekbaar wordt.

Het gehele artikel in Trouw kunt u hier lezen. 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over arbeidsmarkt, discriminatie, onderzoek, uitkering, werkloosheid.

Delen:

Reacties


jos van veen - 17/05/2015 17:09

ik vraag me af of depremissen-uitgangspunten wel zuiver zijn.

Maak een onderscheid tussen sociale cohesie en solidariteit en bekijk het dan van 2 kanten.

Zet dat dan af tegen tegen het
`overheidsbeleid` en let dan eens op de subsidie eb voorzieningencshalen voor beide partijen
Zet dat af tegen de feitelijk onbereidheid tot assimilatie en integratie/hoeft ook niet vanuit de overeheid/

Vergete niet dat soildariteit veel teveel in de charitatieve sfeer is getrokken en dat ociale cohesie veel meer thematiscvh gericht is.

De kern za zwalt steeds tussne de onwil erbij te horne en de drang om gesegregeerd te v blijven met scoaile actieve reli-politiek.
NL is seculier en godsdienst.ideologie blijft achter de voordeur en is geen spel om steeds verder de tolerantiegrenzen af te tasten..