Vooral niet-westerse allochtonen worden uit hun buurt gepest

In achtergronden op 19-10-2011 | 17:27

De afgelopen twee jaar zijn er bijna vijfhonderd mensen uit hun buurt weggepest of ze werden stelselmatig getreiterd door buurtbewoners. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (LBA). Zo medlt dagblad De Pers vandaag. Volgens het LBA zijn de cijfers, waarmee het deze week nog naar de Tweede Kamer gaat, het spreekwoordelijke ‘topje van de ijsberg’.

De LBA heeft naar aanleiding van ophef over een weggepest homostel uit het Haagse stadsdeel Laak een inventarisatie uitgevoerd onder alle antidiscriminatiebureaus in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat het in de meeste gevallen gaat om mensen die te maken krijgen met racistische pesterijen: 60 procent. Bij een veel kleinere groep (12%) gaat het om discriminatie op grond van seksuele geaardheid. In de meeste gevallen (308) betreft het zogenaamde 1-op-1 pesterijen: de pesterijen komen dan van één adres vandaan.

De Pers schrijft dat de pesterijen vaak gepaard gaan met geweldpleging en vernieling. Als voorbeeld wordt een man uit Sierra Leone genoemd: zijn huis werd eerst beklad met een hakenkruis, vervolgens werd een raam ingegooid en uiteindelijk werd er brand gesticht.

Luc Hofmans, directeur van het antidiscriminatiebureau Artikel 1 Noord-Holland Noord, hoopt dat er meer aandacht komt voor de pesterijen die te maken hebben met racisme. ‘Het discrimineren van homo’s is vreselijk en pijnlijk, maar over discriminatie op ras wordt weinig maatschappelijk rumoer gemaakt. Die groepen zijn daardoor ook minder snel geneigd om er naar buiten mee te treden,’ zegt hij in De Pers.

Van antisemitisme is volgens het LBA zelden sprake. Daarbij gaat het In totaal om dertien gevallen in totaal.

‘Wat je wel mag concluderen’, zegt Hofmans, ‘is dat als je een andere kleur hebt, je sneller gesignaleerd en gepakt wordt’. Ook uit de Kerncijfers 2010 over discriminatieklachten en meldingen blijkt dat er nog steeds verreweg het meest wordt gediscrimineerd op ras. 

Duidelijk is wie er gepest worden; het daderprofiel is niet altijd hetzelfde. In de meeste gevallen van de pesterijen is de dader een jongere of een ‘witte man’. Maar, haast Hofmans zich in De Pers te zeggen, ‘een Turk en een Antilliaan kunnen net zo goed tegen elkaar tekeer gaan. Net als twee buurvrouwen.’

Bron: De Pers

Links:

Het onderzoek van het LBA is nog niet online te vinden. 

Lees ook:

Religieuzen, mannen en rechtsconservatieve stemmers hebben meeste moeite met homoseksualiteit

Discriminatie kan leiden tot depressie

Ook PVV'ers voelen zich gediscrimineerd

Volgzame types hebben meeste last van vooroordelen

Antisemitisme komt veel voor bij moslimjongeren in Brussel en is theologisch geinspireerd

Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Intolerant Europa

Nederlandse moslim genuanceerder over homo's dan Duitse boer

Trouwen? Als het maar niet met een Marokkaan is

Helft van Amsterdamse homo's voelt zich niet vrij

 

En  hier meer onderzoek naar discriminatie, racisme en antisemitisme 

 


Meer over antisemitisme, discriminatie, homo, homoseksualiteit, onderzoek, racisme.

Delen:

Reacties


anneke - 13/10/2014 15:23

ik ben wel nl maar invalide de buren pesten me ook weg ! niemand helpt
ik was 49 toen ik een herseninfarct kreeg en heb een scootermobiel die ik aleen gebruik bvb met boodschappen ...ik word weggepest omdat ze het niet begrijpen of willen begrijpen .politie helpt me niet en woningstichting niet niemand