Volgzame types hebben meeste last van vooroordelen

In achtergronden op 26-05-2011 | 23:48

Interetnische contacten leiden tot minder vooroordelen en een positiever beeld van allochtonen. Negatieve vooroordelen zijn het hardnekkigst bij hoog autoritaire personen die volgzaam zijn ten aanzien van leiders en onverdraagzaam tegenover mensen die afwijken van de maatschappelijke normen
Maar, positief contact met allochtonen heeft wel het meest invloed heeft bij deze hoog autoritaire personen.

Dat blijkt uit een reeks studies van Kristof Dhont van de Universiteit van Gent.

Contact tussen autochtonen en allochtonen
Vooroordelen en discriminatie worden vaak aangewakkerd door gevoelens van angst of dreiging.
De resultaten van het onderzoek benadrukken dat het stimuleren van contact tussen de leden van verschillende bevolkingsgroepen een belangrijk en noodzakelijk onderdeel van de oplossing is om negatieve relaties tussen de verschillende groepen in de samenleving te verbeteren. Autochtonen en allochtonen laten samenwerken op de werkvloer of uitwisselingsprojecten voor jongeren zijn volgens Dhont daarom geschikte initiatieven om dit doel te bereiken.

Positief contact leidt  tot een daling van de gevoelens van angst en dreiging, waar vooral sterk bevooroordeelde personen last van hebben. Bij negatief contact stijgt het racisme opnieuw. Die stijging is ook het meest uitgesproken bij sterk bevooroordeelde personen.

Andere methoden om racisme tegen te gaan – van goedbedoelde preken tot gerechtelijk optreden – worden volgens de onderzoekers vaak als dreigend ervaren en schieten daarom hun doel voorbij.

Bron: Universiteit van Gent


Meer over discriminatie, kristof dhont, onderzoek, universiteit gent, vooroordelen.

Delen:

Reacties


Vincent - 09/06/2011 14:56

@Bernadette de Wit

Bij mij heeft intensief contact met ´allochtonen´ juist geleid tot een afbrokkeling van wederzijdse vooroordelen en een bevestiging van de universaliteit van menselijke behoeften en verlangens. Hier is een sterke blanke schouder (waar je wsl. geen behoefte aan hebt)

Bernhard den Besten - 28/05/2011 21:34

Wat voor allochtonen Bernadette? Waren het Limburgers, Friezen, Engelsen of Polen?
Heb je pech gehad en de verkeerde allochtonen getroffen of ben je xenofoob?

Bernadette de Wit - 28/05/2011 20:04

Bij mij heeft intensief contact met allochtonen geleid tot een stijging van weerzingevoelens.