Tweedeling onder Antillianen en Arubanen in Amsterdam

In achtergronden op 23-03-2011 | 23:22

Met het merendeel van de ruim 11.000 Antillianen en Arubanen die in Amsterdam wonen gaat het goed. Met ongeveer een tiende deel van deze groep gaat het niet goed; zij komen niet goed mee in de stad en zijn oververtegenwoordigd in onder andere schooluitval, werkloosheid, armoede en criminaliteit. Dit blijkt uit de ‘Monografie Antillianen 2010’ van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

De huidige positie van Antillianen/Arubanen in Amsterdam is gemiddeld genomen gunstiger dan die van andere groepen van niet-westerse herkomst, zoals Turken en Marokkanen. De positie van Antillianen van de eerste generatie is in het algemeen slechter dan die van Antillianen die in Nederland geboren zijn, de tweede generatie. Tegelijkertijd is de positie van Antillianen die zich na 1985 in Nederland gevestigd hebben minder gunstig dan van Antillianen die voor die tijd naar Nederland kwamen.

In vergelijking met 2004 is er op sommige terreinen (lichte) vooruitgang voor Antillianen, maar de achterstanden blijven groot. O+ S signaleert een tweedeling: er zijn relatief veel Antilliaanse minima in de stad (waaronder veel eenoudergezinnen), maar ook relatief veel Antillianen met een hoog inkomen.

Bron: O+S

Link: Monografie Antillianen 2010 (pdf)


Meer over Amsterdam, Antillianen, integratie, monografie, O+S, onderzoek.

Delen: