'Tsunami van islamisering' is een leugen. De feiten.

In achtergronden door Flip van Dyke op 29-12-2010 | 10:26

tekst: Flip van Dyke

Op 15 december stond er in de NRC een column van Bosma, de partij-ideoloog van de PVV. In het stuk beschuldigt hij links van leugens. Ik ga in dit stuk een paar beweringen van Wilders onderzoeken en er kan daarover maar één conclusie’ getrokken worden: Wilders liegt.

De rector magnificus van de Universiteit Leiden beschuldigt Geert Wilders ervan te spreken van een „tsunami van moslims”.Je vraagt je af waarom oud-links zo volhardt in aperte leugens. Waarom hebben ze geen enkele boodschap aan alle genuanceerde vertogen, waarin bijvoorbeeld steeds een scherp onderscheid wordt gemaakt tussen islamieten en islam en waar elke referentie aan ras ook maar in de verste verte ontbreekt. 

Aldus Bosma in de NRC. Op het weblog van Geert Wilders kwam ik dit stuk tegen uit 2006:

 “Nederland staat aan de vooravond van een ‘tsunami van islamisering’. Moslims zullen de Nederlandse samenleving overspoelen en zorgen voor criminaliteit en overlast, ook op het platteland. Hun intolerante en gewelddadige cultuur zal de Nederlandse samenleving raken ‘in het hart, in onze identiteit’. “

 ‘De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.’

Ik heb geen zin om te discussiëren over zaken als wat Wilders bedoelt met tsunami, of er sprake is van nuance zoals Bosma die meent te ontdekken. Daar zijn en worden al duizenden artikelen over geschreven.

Ik wil het hebben over, ‘het demografische probleem: ‘wat hierheen komt’, ‘de voortplanting', ’ als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin…’.

Dat zijn de ‘feiten’ waarop Wilders en zijn volgelingen zich baseren. Ik wil die ‘feiten’ onderzoeken. Vooral de vruchtbaarheid heb ik wat uitvoeriger bekeken en kom nu met betrouwbare cijfers over hoeveel kinderen moslimmoeders krijgen. Het vruchtbaarheidscijfer van moslimmoeders ligt maar 15% boven dat van autochtonen, is een belangrijke conclusie.

1. Wat zich hier voortplant

Hoeveel kinderen krijgen moslims en hoeveel meer zijn dat er dan vergeleken met autochtonen? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. 1) Uitgaande van het aantal kinderen dat Turken en Marokkanen samen krijgen, dan was het aantal kinderen van alle moslimvrouwen in 2009 ongeveer 16.000. Dat is 8 á 9% van het totaal aantal geborenen (185 duizend). Het vruchtbaarheidscijfer (VC)2) is 2,1 en is daarmee 15% hoger dan dat van autochtonen (1,8). Het aantal kinderen dat moslima’s totaal meer krijgen per jaar is dan +/- 2.000. Daarbij ben ik uitgegaan van 900.000 moslims, zelfs 75.000 meer dan het cijfer van het CBS.

Betekent een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 dat de moslimbevolking in Nederland niet meer zal groeien? Nee. Als je migratie buiten beschouwing laat dan zal de groep nog groeien omdat die op dit ogenblik nog erg jong is vergeleken met de autochtone bevolkingsgroep. Doordoor is het percentage overleden Turken & Marokkanen nu nog 5x lager dan bij autochtonen. Dat gaat veranderen. Alleen al de afgelopen 10 jaar is de groep T & M 5 jaar ouder geworden (artikel) en tegen 2050 zal het nog nauwelijks verschillen met autochtonen. Dat komt ook omdat hun vruchtbaarheidscijfer verder zal gaan dalen (artikel).

Het aantal moslims zal groeien van 5 tot 5,5 procent van de totale bevolking nu, naar iets van 8-9 procent in 2050.

In dit exel-bestand vindt u alle berekeningen en nog veel meer cijfers. Bovendien kunt u hierin het aantal moslims wijzigen. Het programma rekent dan het aantal baby’s uit.

2. Als je ziet wat hierheen komt.

Symptomatisch voor de PVV is dat ze het altijd hebben over wat hierheen komt en nooit over wat er weggaat. Immigratie en emigratie horen bij elkaar, maar niet bij de PVV. Op de website van de PVV vind je wel 122 keer het verband tussen moslims en immigratie en maar een keer met emigratie; dat was dan ook nog emigratie uit moslimlanden.  Dit zijn de cijfers rond 2006:

 

Bron: CBS

 

Al in 2002, vermoedelijk door de maatregelen van Cohen, was de immigratie uit moslimlanden sterk aan het dalen, bovendien steeg de emigratie en dat resulteerde zelfs in een negatief saldo van 2004 t/m 2007. 3) Er vertrokken er dus meer dan dat er hierheen kwamen. Dat heeft u Wilders, Fritsma of Bosma nooit horen roepen. Bij hun komen er alleen maar volgeladen vliegtuigen hierheen. De vertrekhal bestaat niet in de ideologie van de PVV.

In de vorige eeuw, ja toen hadden we forse overschotten. Dertig jaar geleden was alleen al het migratiesaldo van Turken en Marokkanen 24.000 positief. Dat was de vorige eeuw, we leven nu in de 21ste. Niet alle jaren hebben nu een negatief saldo. Natuurlijk niet, maar er is duidelijk sprake van een enorme verandering. 3)

Bovendien denk ik dat bij degene die terug gaan naar hun land van herkomst in verhouding meer moslims zullen zitten. Een moslim zie ik nog wel teruggaan naar Iran, maar een homoseksuele atheïstische Jood toch niet zo snel.

Conclusie: het door Wilders genoemde ‘demografisch groot probleem van Nederland’ bestaat niet. Het zijn openbare gegevens die iedereen kan ophalen bij het CBS en anders had hij ze via Kamervragen kunnen opvragen. Ik kan daarom de bewering van Wilders niet anders dan een leugen noemen. Dat wordt nog eens versterkt door de leugens van de ‘immigratie-expert’ van de PVV Fritsma. 4)

Ik daag Bosma en de PVV uit om eens te komen met die ‘cijfers en de ontwikkeling daarin…’. Wedden dat ze dat niet doen? Hoeft ook niet, want hun aanhang gelooft in Wilders. Geloven want dat is het. Bij de PVV en hun volgelingen zijn het geen meningen die gebaseerd zijn op feiten. De PVV kan roepen wat ze willen, want ook van de Nederlandse pers heeft zij ook niets te vrezen. Het eerste goed onderbouwde verhaal over de feiten van de migratie moet nog komen, op enkele kleine uitzonderingen na (Zembla, NCRV) . Wilders en de PVV hebben vrij spel.

1)  In de eerste plaats wordt niet geregistreerd in het bevolkingsregister welk geloof iemand eventueel heeft. Het CBS houdt echter wel uitgebreide enquêtes naar o.a. deze vraag. In 2009 waren er volgens het CBS 825.000 moslims in ons land. Dan weet je echter nog niet hoeveel kinderen moslima’s krijgen. Wat we wel weten is hoeveel kinderen Turkse en Marokkaanse vrouwen krijgen. Nu zijn niet alle Turken en Marokkanen moslim, maar je kunt er wel mee rekenen als je uitgaat van de veronderstelling dat alle moslima’s dezelfde levensopbouw hebben als die van alle Turkse en Marokkaanse vrouwen en net zoveel kinderen krijgen per vrouw. Het is een aanname, maar een die niet ver van de werkelijkheid zal liggen. Bovendien maken Turkse en Marokkaanse moslims ongeveer 75% uit van het totaal aantal moslims. Dat maakt dat zelfs een zeer hoge afwijking van 10% maar weinig invloed heeft op het totaal cijfer.

2) Een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 betekent in principe dat de bevolking niet groeit door geboorte min sterfte. Gemiddeld moeten alle vrouwen samen tijdens hun totale vruchtbare leven iets meer dan twee kinderen het leven schenken omdat net iets meer dan de helft van hun kroost jongetje is en er vrouwen overlijden voordat zij het einde van hun vruchtbare leven hebben bereikt. Het autochtone cijfer van 1,8 betekent dat op den duur de bevolkingsgroep gaat krimpen, ondanks dat we steeds ouder worden. Onvermijdelijk.

3)2008 geeft weer een positief saldo en 2009 vermoedelijk nog iets meer, maar 2010 zal weer dalen. Zie: artikel, artikel. Voor het totale plaatje van de ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden zie dit artikel. Voor verschil tussen de periode voor en vanaf 2002 zie dit artikel.

4) Sietse Fritsma heeft een boekje geschreven: ‘De immigratieramp van Nederland’ in 2007. Wilders schrijft in het voorwoord dat het een ‘eerlijk’ boekje is. Ook een leugen. Lees bijvoorbeeld dit artikel.

Kanttekening:

Ik heb persoonlijk weinig problemen met moslims. Ik vind het op zich niet leuk om over deze mensen te hebben zoals hierboven. Het verhaal moet toch geschreven worden omdat er veel te veel mensen angstig zijn geworden voor 'het grootste probleem'.  Die angst is ten onrechtte. 'Het volk' is misleid/voorgelogen.

Flip van Dyke komt uit Amsterdam. Dit artikel is ook verschenen op zijn weblog Landgenoten of buitenlui en met zijn toestemming ook op Republiek Allochtonië geplaatst.

Lees van Flip ook:

Massaimmigratie uit Arabische landen?
Tienduizend importbruiden 'zoek'

De aardverschuiving in migratieland.

De Massa-immigratie is de Schuld van Links. Toch? Deel II.
Immigratie blijft hot, maar is geen I-woord (meer) Deel II
PVV'er Sietse Fritsma schreef een boekje (deel 1)

Meer artikelen over islamisering:

Hoe snel islamiseert Amsterdam?

Wie repareert straks de rollator van Geert Wilders?

'Verwilderisering gaat in Nederland veel sneller dan ' islamisering'

 


Meer over bosma, flip van dyke, islamisering, onderzoek, pvv, wilders.

Delen:

Reacties


frank - 13/09/2015 16:08

Ik vraag me uberhaupt af of die cijfers kloppen maar dan is het wel raar dat de actuele cijfers niet worden laten zien maar gewoon express er tussen uit gezochte cijfers om maar aan te tonen dat moslims zo ontzettend geweld zijn

John - 10/03/2015 17:02

https://ejbron.wordpress.com/2012/09/12/eu-de-islamisering-van-europa-cijfers-die-niet-ontkend-kunnen-worden/

Mark - 25/08/2011 18:08

@Geplaatst door: MB | 29 december 2010 om 17:02

Dat geloof je zelf toch niet? Zowel in Nederland/Duitsland/Frankrijk/Britannie als Belgie en weet ik waar niet zijn er problemen met immigranten en gerelateerd aan criminaliteit. Er zijn talloze onderzoeken die aantonen dat bv Marokkanen vaker in aanraking komen, veroordeeld worden enz,etc dan andere bevolkingsgroepen.

En dan durf jij hier droog met een waarschijnlijk flutrapport aan te komen? Grappig.

Nfufu Ntembe - 09/01/2011 13:31

Er is geen Islamisering, maar ook al presenteer je de cijfers gewoon zoals ze zijn, dan nog zal men proberen een smoes te vinden dat die cijfers niet kloppen. Dat past immers niet in het plaatje en het verhaal dat een deel van Nederland voorgehouden wordt.

vandyke - 03/01/2011 12:45

1,9 miljoen PVV'er? Waar heb je het over?

Jan Bontje - 03/01/2011 10:57

Een uitstekend artikel, dat het inderdaad verdient om veel gelezen te worden.

Faatje - 02/01/2011 21:19

Zeg PVV'er, ben jij nou zo dom of hou je je zo dom. Ga anders eerst eens op een cursus begrijpend lezen: de discussie gaat niet over het verleden, toen er inderdaad sprake is geweest van een flinke groei van het aantal moslims - niemand bestrijdt dat - maar het gaat over de uitspraken van uw grote leider die het had over een toekomstige (!) tsunami. Daarvan blijkt niets te kloppen. Dus, inderdaad: lullig als de feiten je gelijk niet aantonen.

pvv-er - 02/01/2011 19:38

Dus de explosie van islamisering mag je niet melden want de ciijfers zijn uit 2009? Hahahaha.
zodra de cijfers van 2010 er zijn komen ze op de siite van het cbs. Maar als je een explosie van 160.000 in 1970 tot 1.9 miljoen in 2009 geen tsunami vindt wordt het moeilijk discussieren. Lullig he als de feiten je ongelijk aantonen.

vandyke - 30/12/2010 08:43

Moet is wel de link erbij doen:

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70787NED&D1=1&D2=0&D3=1-4&D4=2%2c5&D5=0%2c8%2c18%2c28%2cl&HDR=T%2cG4&STB=G1%2cG2%2cG3&VW=T

vandyke - 30/12/2010 08:42

Ik heb die link van u PVV'er iets aangepast zoadst je het verschil kan zien. Het betreft de eerste generatie (dus geboren in het buitenland) over de verschillende periodes naar leeftijdsgroep,

vandyke - 30/12/2010 03:43

@PVV’er Inderdaad wat Faatje zegt. Behaalde resultaten in het verleden of zo. De PVV heeft het met haar beweringen niet over het verleden, maar over het heden. Daar o.a. lever ik kritiek op.
Ik heb veel geschreven over het verleden en dit artikel http://www.vkblog.nl/bericht/317215 geeft misschien wel het beste beeld van wat er is gebeurd de afgelopen zestig jaar.

Faatje - 29/12/2010 22:56

Ja, duuhh. Jij geeft een link naar cijfers uit het verleden, PVV'er. Volgende keer iets beter lezen?
Wilders had het niet over het verleden, maar over de toekomst. Volgens hem staat Nederland aan "de vooravond van een tsunami aan islamisering". En daar blijkt dus geen biet van te kloppen.

PVV-er - 29/12/2010 22:26

Misschien even hier klikken en stel zelf de tsunamis vast!!: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70787NED&D1=a&D2=a&D3=a&D4=1-6&D5=0,8,18,l&VW=T

MB - 29/12/2010 17:02

Sterk artikel. Ik hoop dat het veel gelezen zal worden. Als ik ook nog even een duit in het zakje mag doen; begin december was op deze website een artikel te lezen over het onderzoek door criminologen van de Universiteiten Leuven en Gent dat uitwees dat er geen aantoonbaar verband is tussen 'vreemdelingen/allochtonen en criminaliteit'. In citeer: "We hebben per gemeente het aandeel niet-Europese inwoners onderzocht, het aandeel Turken, Marokkanen... Het waren geen bepalende factoren". Daarmee is in mijn ogen ook de stelling dat allochtonen voor criminaliteit zorgen verworpen.

M A van Kaam - 29/12/2010 13:26

De tsunami van Moslims gaat helaas wel komen, Wilders waarschuwt, volgens zijn zeggen, enkel voor het gevaar hiervan.

Hoe zal deze tsunami tot stand komen? Ten eerste natuurlijk door het nog erger uit de hand lopen van de situatie in het Midden-Oosten wat uiteindelijk een volksverhuizing tot stand gaat brengen, zie het begin al in Athene. En wie zijn deze volksverhuizende mensen? Jawel, Moslims, zie daar de tsunami.

Mocht dit niet tot een tsunami leiden dan zal de volksverhuizing in Afrika dit wel tot stand gaan brengen. Volksverhuizing Afrika? Jep, de droogte en het gebrek aan voedsel, zowel op het land als in de leeggeviste meeren. Men gaat op zoek naar beter leefomstandigheden, hiervoor kan men niet naar het midden van Afrika trekken want daar moet je geboren zijn wil je daar kunnen overleven, dus trekt men naar het Noorden (of Zuiden). Deze mensen zijn kansarm, maar overspoelen landen zoals Egypte en Marokko. De mensen die in deze landen wonen gaan hun heil ook ergens anders zoeken op het moment dat hun cultuur verpest is en zie daar, de Moslim tsunami!

Dat Wilders ontmaskert mag worden als de man van halve waarheden en voorkennis. Een man die niets doet aan de oorzaken, maar deze juist wil voeden. Oorlog in het Midden-Oosten, geen ontwikkelinghulp in Afrika.

Makbouli - 29/12/2010 12:19

Heel goed dat die achterlijke beweringen van Wilders & co die als feiten worden gepresenteerd nu eens onderuit gehaald worden. Ik vrees echter dat dit én te moeilijk én niet gewenst is
door zijn aanhangers. Bottomline is dat men de waarheid niet wil horen, maar slechts dat wat onze vermoedens bevestigt en vooral dat wat wijst naar andere groepen dan onszelf.