Terwijl u op vakantie was 4: Turkse en Marokkaanse jongeren integreren beter, maar voelen zich minder thuis

In achtergronden op 16-08-2010 | 16:15

Voor de vakantievierders verschijnen op de Republiek Allochtonie vier blogs met het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken.
In dit blog aandacht voor hoogleraar Entzinger die op grond van zijn onderzoeken concludeert dat Turkse en Marokkaanse jongeren steeds beter integreren in Nederland, maar zich er steeds minder thuis voelen. Ook verklaart hij dat de cijfers er op wijzen dat er nog maar amper kansarme migranten naar Nederland komen.
Verder aandacht voor het bericht dat gemeenten nog maar amper werven onder allochtone werkzoekenden en dat de islamitische omroep ouma nog voor haar eerste uitzending haar zendmachtiging dreigt te verliezen.

Turkse en Marokkaanse jongeren integreren beter, maar voelen zich minder thuis
Turkse en Marokkaanse jongeren integreren steeds beter in de Nederlandse samenleving. Maar ze voelen zich hier steeds minder thuis. Zeer verontrustend, vindt Han Entzinger, medeauteur van het boek ‘De lat steeds hoger’. ‘Sociaal werkers moeten wederzijdse toenaderingen bevorderen.’

Turkse en Marokkaanse groepen ervaren een toegenomen discriminatie, niet eens zozeer op persoonlijk vlak maar meer als groep in het algemeen.’ Wat de socioloog het meest verontrust, is de wijze waarop de onderzochte jeugd haar toekomstkansen inschat. ‘De Turkse en Marokkaanse jongeren zien hun toekomst somber in. De hoger opgeleiden hebben vooral het gevoel dat ze tegen een glazen plafond aanzitten. Dat idee moet niet te lang door blijven werken, anders vragen ze zich af waarom ze überhaupt studeren. Terwijl het benutten van goede onderwijskansen juist het integratieproces kan bevorderen.’ Lees verder in Zorg en Welzijn

Juist steeds minder kansarme migranten
Immigratie wordt nog altijd geassocieerd met kansarmoede, integratieproblemen en gebruik van collectieve voorzieningen. Maar de cijfers bevestigen dat niet. ‘Het beeld van Nederland dat overspoeld wordt door “kansarme migranten” is behoorlijk verouderd’, aldus dezelfde Entzinger.
In een opiniestuk in NRC Handelsblad vraagt Entzinger wie bepaalde politieke partijen met een nog strenger immigratiebeleid willen verhinderen naar Nederland te komen. Uit cijfers blijkt dat ‘klassieke’, soms als problematisch beschouwde migranten, juist vertrekken uit Nederland. ‘Deze migranten halen nauwelijks nog huwelijkspartners uit de herkomstlanden. En het beleid om hooggeschoolde kennismigranten en gespecialiseerde vaklieden aan te trekken, lijkt redelijk succesvol’, stelt Enzinger."

Opmerkelijk vindt hij de stijging in het aantal Turken, Marokkanenen Surinamers dat Nederland verliet. In 2000 waren dat 5000 mensen, in 2007 was dat aantal gestegen naar 11.500. ‘Waar zouden al die kansarme immigranten die PVV en VVD zagen binnenstromen toch vandaan komen?’, vraagt Entzinger zich af.
De verschuiving naar meer hooggeschoolde en minder gezins- en asielmigratie zal volgens hem doorzetten.’

Gemeenten richten zich nog maar amper op allochtone werkzoekenden

Slechts 3 procent van de gemeenten heeft speciale aandacht voor allochtonen bij het wervingsproces van personeel. In 2008 was dit nog 10 procent. Dit blijkt uit de ‘Personeelsmonitor 2009’ van de stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten. Deze wordt binnenkort gepubliceerd.
Volgens een woordvoerder van de Stichting TrajectBemiddeling Allochtonen komen allochtonen zelden aan het werk bij gemeenten. De allochtonen die daar wel een baan vinden, worden vaak als eerste weer ontslagen.
Ook A+O Fonds Gemeenten spreekt van een ‘trend’. Jan Boersma, bestuurslid van A+O Fonds Gemeenten: “Ik weet dat er ook achter zit dat meer en meer allochtonen op eigen kracht via de normale werving binnenkomen, met name die met een hbo- of universitaire opleiding. Maar tegelijkertijd zie ik dat de werkloosheid juist onder allochtonen - en dan met name onder jongeren - stijgt en stevig uit de pas loopt met de autochtone beroepsbevolking.(..) Sinds 2009 is er geen voorrangsbeleid bij sollicitaties meer bij gemeenten. Dit is voor vrouwen waarschijnlijk niet meer nodig gezien de ontwikkelingen op personeelsgebied, maar voor allochtonen wel”, aldus Boersma. Het bestuurslid van A+O Fonds Gemeenten denkt dat het mogelijk is dat gemeenten sinds de afschaffing van het voorrangsbeleid teruggevallen zijn op hun oude selectiemethoden.
Bron: Binnenlands Bestuur

En verder: islamitische omroep OUMA verliest zendtijd voor eerste uitzending

Nederlandse moslims moeten het de komende tijd stellen zonder 'eigen' omroep. Nog voor de eerste uitzending van OUMA trekt het Commissariaat voor de Media de licentie in.

Het Commissariaat meldde donderdag op zijn website dat de Stichting Moslim Omroep Nederland (SMON) binnenkort haar zendtijd zal kwijtraken. Aanleiding is de breuk tussen de twee partijen die de nieuwe omroep vormden: SMON en het gelijknamige OUMA, dat voortkomt uit de organisatie Academica Islamica.

Die organisatie van jonge Nederlandse moslims, opgericht door Mohammed Cheppih, was verbonden aan de omroep om vooral moslims van de tweede en derde generatie aan te spreken. Vanwege onenigheid, onder meer over de benoeming van sleutelfiguren, stapte Academia Islamica eruit. Een van de problemen was de benoeming van interim-directeur Maurice Koopman, die eerder was betrokken bij andere moslimomroepen.
Nu Cheppih's club niet meer met de omroep samenwerkt, onderscheidt deze zich volgens de omroepautoriteit te weinig van andere aspirant-moslimomroepen. OUMA (Omroep Universele Moslim Associatie) zou vanaf 1 september gaan uitzenden op radio en televisie.
De nieuwe omroep was vorig jaar in het gat gesprongen dat was achtergelaten door de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlandse Islamitische Omroep (NIO), die zichzelf ophieven na aanhoudende bestuurlijke problemen. Bron: kerknieuws

Zie meer berichten over de moslimomroepen in de rubriek media


Meer over Han Entzinger, immigratie, integratie, islamitische omroep, kansarme migranten, media, onderzoek, OUMA, SMON, werkloosheid.

Delen:

Reacties


Levens genieter - 17/08/2010 04:57

Oh kom op , je vraagt waarom de jeugd zich niet thuis voel , denk je dat nederse jongeren blij zijn met het land .
Half de gekken zit op het internet meet hogere intelligentie maar zonder gezond verstand .

Man verander de marokkanen en turken met gewoon de jeugd in nederland . en ouma met TV in nederland . voila en geldig artikel .