Terwijl u op vakantie was 3: over religie en scheiding van kerk en staat

In achtergronden op 16-08-2010 | 15:55

Voor de vakantievierders verschijnen op de Republiek Allochtonie vier blogs met het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken.
In dit blog aandacht voor een onderzoek van Forum waaruit blijkt dat het merendeel van de gemeenten geen regels hanteert voor het geven van subsidie aan levensbeschouwelijke organisaties. Verder aandacht voor een site die door kritische moslims is gelanceerd, de vraag of de islam een religie of een ideologie is, de veranderde wijze waarop de ramadan wordt gevierd, het geweld tegen bekeerlingen, fatwa's in Marokko, de AIVD die een extremistische website runde, een portret van Abida (vrouw van Samir A) en de stelling dat echt halal vlees biologisch is.

De meeste gemeenten hebben geen regels voor het geven van subsidies aan levensbeschouwelijke organisaties.
Slechts een kwart heeft specifiek beleid op dit gebied; 13 procent heeft interne gedragsregels. Dat blijkt uit een onderzoek van Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken en het Verwey Jonker Insituut. Ambtenaren van 59 gemeenten vulden hiervoor een enquete in.
Als gemeenten regels hebben, staat daar bijvoorbeeld in dat er alleen subsidie mag worden gegeven voor maatschappelijke activiteiten en niet voor het verspreiden van de eigen denkbeelden. Het is volgens de wet namelijk niet de bedoeling dat overheden geld geven voor dat laatste.
Iets minder dan de helft (47 procent) van de gemeenten gaf tussen maart 2006 en december 2009 subsidie aan levensbeschouwelijke organisaties. Meestal krijgen christelijke organisaties subsidie: 37 procent van de lokale overheden gaf geld aan protestantse organisaties, 26 procent aan rooms-katholieke. Humanistische clubs kregen subsidie van 15 procent van de gemeenten, islamitische van 14 procent.

Geld wordt gegeven aan activiteiten die integratie en participatie moeten bevorderen, maar er wordt ook geld gegeven voor culturele evenementen en in een enkel geval aan organisaties die ontspoorde of geradicaliseerde jongeren proberen te bereiken.

Pragmatiek lijkt de boventoon te voeren in de houding van gemeenten ten aanzien van subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties. Zo vinden veel ambtenaren het effect van een gesubsidieerde praktijk bijvoorbeeld belangrijker dan een eventuele schending van de scheiding van kerk en staat.
Lees hier het factsheet (pdf) van Forum.

Meer over scheiding kerk en staat hier of in het archief van het allochtonenweblog

Kritische moslims lanceren site
Een aantal jonge kritische moslims heeft een website opgericht waarmee ze een islamitisch platform voor hedendaagse denkers willen zijn en denkbeelden over de islam willen doorbreken. Dat heeft een redacteur van de site Nieuwemoskee.nl woensdag laten weten.

"We willen een platform zijn voor kritische moslims die meer verdieping en nuance en een meer kritische houding willen stimuleren onder Nederlandse moslims'', aldus een van de redacteuren, Kamel Essabane. "We hebben gemerkt dat daar behoefte aan is. Er zijn veel moslims die kritisch naar zichzelf kijken. En dat is ook nodig voor de ontwikkeling van de moslimgemeenschap in Nederland.''

"Veel moslims kruipen in hun schulp door onder meer de ongenuanceerde berichtgeving over moslims in de media. Andersom hoor je vaak een simplistische uitleg van zelfkritiek van moslims, zoals: mensen begrijpen de islam verkeerd'', zegt Essabane. Met de site hopen de makers dat tij te keren en een podium te bieden voor moslims met zelfkritiek en aandacht te schenken aan de diversiteit die onder de gelovigen bestaat.
(bron: ANP)

Is islam religie of ideologie?
Om samenwerking mogelijk te maken, hebben VVD én CDA (..) met de PVV afgesproken dat zij elkaars ’verschil van inzicht’ over de aard van de islam accepteren. Is de islam een religie of een (politieke) ideologie? Dat mag elke partij zelf invullen. Dit is precies het punt. De islam is geen ideologie en ook de PVV zou dat moeten erkennen, vóór er zaken met Wilders gedaan kunnen worden. Dat schrijft Matthijs Kronemeijer, arabist, theoloog en CDA-lid in Trouw.

Wijze waarop ramadan wordt gevierd verandert
De manier waarop moslims in Nederland de ramadan vieren, is de afgelopen jaren veranderd. Vroeger deden ze dat vooral onder elkaar. Tegenwoordig gebruiken ze de vastenmaand ook vaak om toenadering te zoeken tot niet-moslims. Ze doen dat bijvoorbeeld door iftars, de maaltijd direct na zonsondergang, voor verschillende bevolkingsgroepen te organiseren. Dat constateren Gerard Wiegers, hoogleraar religiestudies aan de Universiteit van Amsterdam, en Edien Bartels, antropologe aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Lees verder in Trouw

Zie ook uit Trouw: Thee, thee en nog eens thee en Moslims worstelen met de combinatie ramadan en het moderne leven

Autochtone moslims hebben vaak met geweld te maken
Het huidige islamdebat wordt opgesierd door met name Turkse en Marokkaanse moslims, maar er is een steeds groter wordende groep autochtone moslims, die nog regelmatig over het hoofd wordt gezien. Speciaal voor deze groep moslims is er Het Landelijk Platform Nieuwe Moslims (LPNM ) in het leven geroepen, dat een rol wil spelen in het behartigen van de belangen van de bekeerlingen. Het platform bestaat nu 1,5 jaar. Voorzitter van het platform is Waleed Duisters. Wereldjournalisten interviewde Duisters.

Het regent fatwa's in Marokko
Een moslimman mag zijn vrouw verstoten als zij niet vijf keer per dag bidt en hij mag haar slaan als zij zijn seksuele avances niet beantwoordt. Nou ja, keihard slaan mag niet, maar hij mag wel proberen haar weerstand te breken. Een recente wildgroei aan fatwa’s brengt Marokko in verlegenheid. Zeker nu de ramadan volgende week begint regent het fatwa’s.
De fatwa’s spreken elkaar vaak tegen, en zijn er ook nog de buitenlandse fatwa’s, die via internet en Arabische tv-zenders in Marokko doordringen.
Meer is bij RNW te lezen.

AIVD runde extremistische website
De AIVD heeft een half jaar lang een moslimextremistische website gerund en wilde op deze manier radicale moslims in Nederland observeren en opsporen. De Telegraaf kreeg inzage in een deel van de documenten die de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst heeft verzameld.
De website is inmiddels offline gehaald ondanks groot succes. Er ontstonden binnen het forum namelijk plannen om belangrijke websites te gaan hacken. “Niemand durfde verantwoordelijkheid te nemen wanneer uitkwam dat deze jihadhackers waren gefaciliteerd door de AIVD”, vertelt een bron aan de krant.
Via de website heeft de AIVD computeradressen kunnen achterhalen en kon de dienst meelezen met onderlinge boodschappen.
De NOS meldt dat er 150 actieve forumleden op de site waren. De AIVD is er volgens de omroep enerzijds trots op dat de werkwijze succesvol was, maar is niet blij met de publiciteit. Dit omdat de methoden van de dienst nu op straat liggen, aldus nu.nl.

Portret van Abida vrouw van Samir A
In de serie 'Van Nul tot Nu' een gesprek met de vrouw van Samir A., Abida. Samir A. zit nu in Vught een jarenlange gevangenisstraf uit voor het voorbereiden van terroristische aanslagen in Nederland. Verslaggever Willem Jan Bloem spreekt met Abida over haar leven sinds de arrestatie van haar man, met wie ze twee kinderen heeft. Hoe kijkt ze terug op de afgelopen jaren? Is ze milder geworden of juist radicaler? Lees meer en bekijk het interview hier

Echt halal vlees is biologisch
Dat betoogt Hendrik Jan Bakker op het blog Wij Blijven Hier. Lees zijn blog hier

 


Meer over aivd, bekeerlingen, extremisme, fatwa's, halal, islam, onderzoek, ramadan, religie, zomerse berichten.

Delen: