Terwijl u op vakantie was 2: "Jongens uit vrome gezinnen eerder gewelddadig"

In achtergronden op 16-08-2010 | 15:45

Voor de vakantievierders verschijnen op de Republiek Allochtonie vier blogs met het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken.
In dit blog aandacht voor enkele berichten over gewelddadig gedrag, Marokkanengemeenten' die geen concrete doelen willen stellen, de handel in hennep en synthetische drugs en buurtvaders die hangjongeren gaan aanspreken.

"Jongens uit vrome moslimgezinnen maken meer kans om gewelddadig te worden"
Dat blijkt uit recent Duits onderzoek. Het onderzoek, dat intensieve ondervraging van 45.000 tieners uit 61 steden en regio’s in het hele land inhield, werd uitgevoerd door Christian Pfeiffer van het strafrechtelijk onderzoeksinstituut van Neder-Saksen. Pfeiffer die tegenover de Süddeutsche Zeitung verzekerde dat hij geen racist of ‘Islamofoob’ is, verklaarde dat hij geschokt was door de resultaten van de enquête.
Pfeiffer’s werk hield rekening met het niveau van het onderwijs en de levensstandaard van de gezinnen van de kinderen - tussen de 14 en 16 - die werden ondervraagd. Hij vroeg hen hoe religieus ze zichzelf vonden, en hoe geïntegreerd ze zich in Duitsland voelden.
Pfeiffer zei dat zelfs wanneer andere sociale factoren in aanmerking werden genomen, er een significante correlatie bleef bestaan tussen religiositeit en de bereidheid om geweld te gebruiken. Lees verder op maroc.nl

Veel Marokkanengemeenten stellen geen concrete doelen
Gemeenten die subsidie krijgen om de criminaliteit, werkloosheid en schooluitval onder Marokkanen terug te dringen weigeren concrete doelen op papier te zetten. Er is voor 22 gemeenten zeven miljoen euro vrijgemaakt om problemen met Marokkaanse jongeren aan te pakken. Veertien gemeenten weigeren duidelijke prestatieafspraken te maken. De helft van de gemeenten heeft volgens de krant ondanks het extra geld geen specifiek beleid voor de Marokkanen. Lees verder in Trouw

Marokkaans 'ondernemers'  rukken op in markten voor hennep en synthetische drugs.
Nederlandse misdaadondernemers die afkomstig zijn uit de woonwagengemeenschap, zogeheten kampers, zijn zeer actief in de georganiseerde hennepteelt- en handel en in de productie van synthetische drugs. Bovendien manifesteren in Nederland wonende Marokkanen zich steeds prominenter op deze illegale markten. Lees verder in De Pers

Buurtvaders pakken overlast hangjongeren aan
Na Marokkaanse buurtvaders in Rotterdam zijn er nu ook de buurtvaders in Zuid-Beijerland. Ze roepen een groep overlastgevende jongeren tot de orde. Die groep bestaat uit zo'n tien jongeren die tot diep in de nacht luidruchtig zijn en mensen tot twaalf uur ’s-nachts uit de slaap houden.

Normaal was dit een zaak voor de politie, maar begin juli bedacht een groep bewoners een nieuwe aanpak. Wie overlast ervaart van de hanggroep, kan bellen naar een speciaal nummer voor buurttoezicht. Een buurtvader- of moeder gaat dan een kijkje nemen en spreekt de jongeren zonodig toe. Lees verder op maroc.nl


Meer over buurtvaders, criminaliteit, geweld, hangjongeren, marokkaanse jongeren, onderzoek, zomerse berichten.

Delen:

Reacties


Harry - 27/08/2010 13:40

Dit bericht bevestigd alleen maar de Ideeën van Wilders.Dus de onderzoeken zijn naar mijn mening niet relevant, omdat het al met vooringenomenheid heeft plaats gevonden. Want juist bij advokaten en rechters is het bekend dat vrome Moslims niet geweldadig worden,maar juist zich terugtrekken en veel meer met Islam bezig houden, dan met de samenleving. Ze hebben ook geen energie om geweldadig te zijn, want dat is gericht op kennis verwerven over Islam en zoal wat erbij komt.
Maar ja men moet ook wetenschappelijk kunnen aantonen, dat Moslims uit EU verwijderd moeten worden.

Bernadette de Wit - 17/08/2010 12:44

Vrome gezinnen? Deze formulering weerspiegelt de misverstanden die leven over de islam. Er is niets tegen vroomheid zo lang het innerlijk is.
Hier is vermoedelijk bedoeld de antiwesterse gezinnen die zich vastklampen aan een salafistische islam . D.w.z. de ouders volgen het voorbeeld van de profeet Mohammed, o.a. onverdraagzaamheid tegen ongelovigen en zij dragen die afstand tot de medeburgers (Neem de ongelovigen niet tot vrienden, koran 3:28) over op hun kinderen.
Dit nu kan ik niet vroom noemen.