Spreken van eigen taal kan goed zijn voor allochtone kleuters

In achtergronden op 04-06-2010 | 08:30

Voor de Nederlandse taalvaardigheid van allochtone kleuters doet de mate waarin zij thuis Nederlands spreken er niet erg toe. Belangrijker dan de taal is de mate en wijze van communicatie binnen een gezin. In de eigen taal lezen en praten helpt bij de taalontwikkeling, zeker als de ouders geen goede beheersing hebben van academisch Nederlands.
Dat blijkt uit onderzoek van de pedagoge Anna Scheele, die volgende week vrijdag hoopt te promoveren aan de Universiteit Utrecht

Ouders kunnen hun kinderen al vroeg voorbereiden op school en „schooltaal” door thuis voor te lezen, verhalen te vertellen en te praten over ‘kennisonderwerpen’; het maakt niet veel uit of dat in het Turks, Marokkaans-Berbers of Nederlands gebeurt
De uitkomsten zijn opmerkelijk. De voormalig minister Van der Laan (Integratie, PvdA) stelde een half jaar geleden nog voor ouders van allochtone kinderen te verplichten taalles te volgen. Dit zou taalachterstanden bij hun kind moeten voorkomen. „Het nut daarvan is vooralsnog niet vastgesteld”, zegt Scheele in het NRC. „Je zou eerder kunnen pleiten voor een training voor ouders die het taalniveau en taalaanbod omhoog brengt.”  Wanneer ouders in het Nederlands tegen hun kind praten, terwijl het niet hun eerste taal is, kan dat zelfs contraproductief zijn wanneer dat niet „kwalitatief goed Nederlands is”.
Lees het hele artikel in het NRC


Meer over allochtonen, onderzoek, taalonderwijs.

Delen: