Social media spelen een belangrijke rol in integratie

In achtergronden op 17-05-2011 | 13:49

Onderzoekers leggen lokaal integratiebeleid onder de loep

Migranten zijn vaak sterk vertegenwoordigd in diverse social media, waar ze zich vaak in eigen virtuele gemeenschappen organiseren. Dit kan invloed hebben op de integratiepatronen. In het internationaal vergelijkende onderzoeksproject ‘Unite Europe’, gefinancierd vanuit het Europese Zevende Kader programma (EU-FP7), gaan prof.dr. Victor Bekkers en Dr. Peter Scholten zich richten op de rol van social media in lokaal integratiebeleid. De bestuurskundigen zijn daarmee verantwoordelijk voor het Nederlandse deelonderzoek waar ook de gemeente Rotterdam een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

In het onderzoek willen de wetenschappers een beter inzicht krijgen in de betekenis van social media voor het lokale beleid, alsook in het ontwikkelen van instrumenten waarmee de steden beter zicht kunnen ontwikkelen op deze social media en zelf ook actiever kunnen worden op deze social media.

Bijzonder bij dit project is dat het een coproductie is van de vakgroep bestuurskunde en de Gemeente Rotterdam. Al vroeg in de ontwikkeling van het project is een samenwerking aangegaan tussen de gemeente, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Weense INSET. De gemeente Rotterdam zal zelf ook actief deelnemen aan het onderzoeksproject. Daarnaast zullen diverse lokale en nationale ngo’s bij het onderzoek betrokken worden, zoals de lokale organisaties RADAR (antidiscriminatiebeleid) en SPIOR (Platform Islamitische Organisaties Rijnmond). Dit moet er voor zorgen dat het onderzoeksproject zich in nauwe dialoog met relevante partijen kan ontwikkelen.

Er is een bedrag van 400.000 Euro aan de onderzoekers voor het vergelijkende onderzoek naar lokaal integratiebeleid toegekend. De gemeente Rotterdam neemt met een toegewezen budget van ongeveer 100.000 euro deel. De coproductie maakt onderdeel uit van de samenwerking die de Erasmus Universiteit Rotterdam en gemeente vorige jaar zijn aangegaan. Wenen en de Zweedse stad Malmö zijn de twee andere steden waar het onderzoek zal plaatsvinden.

In het door EU-FP7 gefinancierde ‘Unite Europe’ project waarbij vijf Europese onderzoekinstellingen zijn betrokken die het niveau van het ICT-onderzoek in de Europese Unie verhogen. Meer informatie: www.unite-europe.eu

Nadere informatie: Marjolein Kooistra, Mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen
tel. (010) 408 2135, e-mail: kooistra@fsw.eur.nl.

Dit persbericht is afkomstig van de Erasmus Universiteit en met toestemming van de auteur op Republiek Allochtonië geplaatst.

Lees ook: Allochtone jongeren werken aan eigen integratie dankzij internet (Ewoud Butter)


Meer over Erasmus Universiteit, Migranten, onderzoek, social media, Unite Europe.

Delen: