SGP: scholier niet laten knielen voor Allah

In achtergronden door Roemer van Oordt op 01-11-2018 | 18:58

Begin deze week liet de SGP weten de onderwijswet te willen aanpassen. In de wet moet worden vastgelegd dat ouders het recht krijgen om hun kind niet op excursie naar een moskee te laten gaan als de scholieren daarbij moeten bidden als een moslim. ’Wat moeten ze daar met hun neus in dat tapijt?’, kopte De Telegraaf al in juni na Kamervragen van de VVD en PVV. Het zou het zoveelste bewijs zijn van de snel voortschrijdende ‘islamisering’ van Nederland.

De commotie ontstond naar aanleiding van de brochure ‘Klassen op de knieën voor de islam’ van Stichting Civitas Christina (SCC), die met de campagne Cultuur Onder Vuur ‘de normen en waarden van onze beschaving, die geworteld zijn in het christendom wil beschermen en verbreiden’. SCC is een zeer conservatieve en behoorlijk zendingsgerichte katholieke club. De stichting wil:

in het geweer komen tegen vormen van staats­indoctrinatie, onder meer via het onderwijs. Zij stelt daar het recht van ouders tegenover om hun kinderen op te voeden volgens de eigen overtuiging.

In de brochure wordt onder meer beweerd:

Schoolkinderen worden door de imam geïnstrueerd te knielen en de islamitische geloofsbelijdenis te bidden. De eerste stap naar bekering tot de islam is gezet.

De campagne Cultuur onder Vuur heeft op hun site een officieel meldpunt à la PVV ingericht, onder de naam Klap uit de school; Stop islamisering en indoctrinatie via school! Daarin wordt opgeroepen om een petitie te tekenen en direct melding te maken van het bidden in de moskee door Nederlandse basisschoolkinderen. Hoe meer bewijs – foto’s, artikelen – hoe beter! wordt toegevoegd.

Rechts in Verzet
De inhoud van de site en de brochure werd al snel opgepikt door de extreemrechtse actiegroep Rechts in Verzet. Begin september hingen aanhangers bij gebouwen van de rooms-katholieke Mariaschool in Hoorn spandoeken op met ‘kritiek’ op een gepland bezoek van de school aan een moskee in de stad. Tussen lantaarnpalen voor de school waren teksten te lezen als: 'Uw kind naar jihadmoskee?', 'Ouders kom in actie' en 'Stop schooluitje moskee'.

Rechts in Verzet claimde de actie op verzoek van Hoornse ouders te hebben ondernomen, maar dat werd door de school ontkend. Een schoolbestuurslid gaf aan te vermoeden dat de actie voortkomt uit een vermelding van de school in de brochure ‘Klassen op de knieën voor de islam’.

Burgemeester Nieuwenburg van Hoorn liet in het Hoorns dagblad een ander geluid horen:

Dat onderwijsinstellingen kinderen kennis bijbrengen over verschillende geloven, in de klas, of tijdens een bezoek aan een geloofshuis zelf, is juist goed. De wetenschap dat er niet één manier van denken bestaat in onze wereld kan alleen maar bijdragen aan de vorming van weldenkende jonge mensen. Daarbij staat deze moskee midden in de Hoornse samenleving. Dat zij de deuren wagenwijd openzetten, draagt alleen maar bij aan wederzijds begrip en het goede gesprek over geloof in onze samenleving.

Achtergrond
Moskeebezoeken worden al sinds jaar en dag in samenspraak tussen scholen en moskeeën georganiseerd. Meer recent maken ze deel uit van de lesstof.  Leerlingen van scholen bezoeken gebedshuizen van uiteenlopende religies in het kader van het verplichte onderdeel burgerschapsvorming. Achterliggende gedachte is dat leerlingen de hoofdzaken over geestelijke stromingen leren, die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen.  

Ouders die bezwaar hebben tegen deelname aan de les kunnen om ontheffing vragen. De school kan besluiten om een vervangende opdracht te laten uitvoeren, maar is niet verplicht aan het ontheffingsverzoek gehoor te geven. De SGP wil af van die vrijblijvendheid en stelt daarom dus een wetswijziging voor.
 
Nieuwsgierigheid
In de afgelopen 25 jaar ben ik honderden keren ‘meegelopen’ tijdens rondleidingen van scholieren, studenten, ambtenaren en buurtbewoners door moskeeën. Die bezoeken stonden vaak garant voor mooie uitwisselingen, verrassende vragen en soms ook pittige discussies. Voor de meeste bezoekers won nieuwsgierigheid het ruimschoots van toch vaak aanwezige (voor)oordelen. Ook scholieren waren soms wat vooringenomen, maar doorgaans echt geïnteresseerd.

Regelmatig kwam het voor dat op verzoek van de bezoekers door de vrijwilliger, bestuurder of imam werd voorgedaan hoe een moslim bidt. Vaak wilden scholieren dat ritueel ook ‘nadoen’. Nooit werd het initiatief daartoe vanuit de moskeemedewerkers zelf genomen, laat staan dat het onder druk gebeurde. Uit de brochure en het videomateriaal van ‘Cultuur onder Vuur’ kan voor zover ik heb kunnen zien op geen enkele manier worden opgemaakt dat daar wel sprake van was. Navraag bij een aantal islamitische koepelorganisaties bevestigt dat beeld.

Kritische noot van moslimzijde
Ook Nourdeen Wildeman gelooft  – anders dan in die van de SGP -  zeker in de goede intenties van de rondleiders en in de meerwaarde van uitwisseling tussen religies, maar heeft wel een paar inhoudelijke kanttekeningen:

Het is goed dat kinderen allerlei verschillende gebedshuizen en dus ook moskeeën bezoeken met school. Trouwens, voor volwassenen die een open dag van een moskee bezoeken geldt hetzelfde. Juist in een tijd van groeiende polarisatie is het ontmoeten en begrijpen van de ander van groot belang!

Echter, ontmoeten en meedoen zijn twee verschillende zaken. Als ik gebedshuizen van andere religies bezoek doe ik ook niet mee met hun rituelen, ook niet spelenderwijs....Het voegt ook weinig toe, want laten we eerlijk zijn: hoe het gebed verricht wordt is voor een niet-moslim totaal irrelevant, net als de vraag of wij 5 of 6 keer per dag bidden. WAAROM we bidden, dát is relevant. Als ik bezoekers mag rondleiden in een moskee - wat ik af en toe mag doen - vertel ik dus altijd over de motivatie van het gebed, waarom we willen bidden en wat we hiermee denken te bereiken. Wanneer niet-moslims een moskee bezoeken en we benadrukken vervolgens vooral de 'hoe' van de Islam in plaats van de 'waarom' is dat een gemiste kans!

Afserveren
De SGP zet ondertussen de strijd tegen ‘de islamisering’ van de samenleving manhaftig voort. Eerst waren de pijlen gericht tegen de gebedsoproep voor moslims , nu tegen ‘het bidden zelf’.  Hoewel het ’verplichte bidden’ het formele bezwaar van de staatskundig gereformeerden lijkt te zijn, zal de wetswijziging gelijkstaan aan vrijstelling van scholieren van een bezoek aan een moskee, dat sinds kort deel uitmaakt van burgerschapsvorming. Want wie checkt of er gebeden gaat worden?

Die gewenste wijziging zal tegelijkertijd met zich meebrengen dat scholieren met geen enkele excursie naar wat voor religieuze institutie dan ook meer mee hoeven. Een gevolg dat ook de SGP zelf vast niet op haar conto zou willen bijschrijven. Je mag dan ook verwachten dat - hoe tekenend deze ophef voor de anti-islam houding van steeds meer politieke partijen dan ook is - dit voorstel tot wetswijziging door de Tweede Kamer in grote meerderheid zal worden afgeserveerd.

Illustratie: cultuurondervuur.nu


Meer over 'islamisering'
 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 

 


Meer over cultuur onder vuur, islamisering, meldpunt, moskeebezoek, nourdeen wildeman, scholen, sgp.

Delen: