Seksueel misbruik onder allochtonen moeilijk bespreekbaar

In achtergronden op 21-03-2011 | 23:13

Bij de commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik in de jeugdzorg, hebben zich slechts vijf allochtonen gemeld.
'Een treurige stand', noemt woordvoerder Louis Cornelisse van de commissie het geringe aantal allochtone meldingen in de Volkskrant. De commissie verwacht dat het er 'gezien het groot percentage allochtone cliënten in de jeugdzorg' veel meer moeten zijn.
Ibrahim Wijbenga, voorzitter van het Landelijk Platform Aanpak Jeugdcriminaliteit (LPAJ) vindt het 'verbijsterend' dat de commissie niet bij allochtone organisaties en jeugdwerkers heeft aangeklopt. LPAJ beschikt over een groot aantal allochtone jeugdzorgdeskundigen.

Wijbenga erkent dat het ook voor allochtone jeugdwerkers moeilijk zal zijn misbruikte jongeren zover te krijgen dat ze zich melden bij de commissie of aangifte doen bij de politie. 'In allochtone gemeenschappen rust al een taboe op de discussie over seksualiteit, laat staan op seksueel misbruik. Allochtone slachtoffertjes hebben het gevoel dat ze niet alleen zichzelf te schande hebben gemaakt, maar ook hun familie.'

Ook Karima Ouchan van het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland is 'not amused' dat de commissie geen allochtone instellingen heeft benaderd. Zij heeft zich na Rondom 10 als vraagbaak aangeboden. Ouchan is projectleider 'Aan de goede kant van de eer' en geeft voorlichting aan migrantengemeenschappen en trainingen aan jongeren.

Lees verder in de Volkskrant

Meer informatie over de Commissie Samson en het meldpunt hier.


Meer over allochtonen, commissie samson, onderzoek, seksueel, seksueel misbruik.

Delen: