SCP: onderzoek naar oudere migranten is noodzakelijk

In achtergronden op 18-11-2011 | 13:52

Om in de toekomst de steeds groter wordende groep ouder migranten te kunnen blijven volgen, is het noodzakelijk dat ofwel bestaand onderzoek wordt uitgebreid ofwel dat nieuw onderzoek wordt uitgezet.

Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Oudere migranten, kennis en kennislacunes'. Het laatste grootschalige onderzoek van het SCP naar de gezondheid en het welzijn van oudere migranten dateert inmiddels uit 2003 . Dit onderzoek wordt nog steeds veel geciteerd, maar is intussen verouderd.

Omdat het aantal niet-westerse ouderen de komende jaren fors zal toenemen, heeft het SCP een inventariserende studie verricht om een beeld te schetsen van de stand van zaken van het onderzoek op het terrein van oudere migranten. Doel van deze studie was om te achterhalen of een nieuw onderzoek naar deze groep wenselijk is.

Nieuwe dataverzameling is duur. Dat geldt in het bijzonder voor groepen als niet- westerse ouderen, omdat deze lastig te bereiken zijn (onder meer vanwege taal- problemen, analfabetisme, minder toegang tot internet). Toch is nieuw onderzoek noodzakelijk.

Bron: SCP

Het rapport kunt u hier lezen.

 


Meer over migranten, onderzoek, ouderen, senioren, welzijn, zorg.

Delen:

Reacties


J.Beerenhout azn - 22/11/2011 10:22

Als we nu eens begonnen de kennis uit de ervaringen van Nederlandse emigranten in den vreemde te inventariseren, en te gebruiken.