Schizofrenie komt bij (criminele) Marokkaanse jongens opvallend vaak voor

In achtergronden op 05-07-2010 | 10:29

Schizofrenie komt onder Marokkaanse mannen van de tweede generatie bovengemiddeld vaak voor. De ziekte komt onder Marokkaanse mannen van de tweede generatie zeven keer meer voor dan bij autochtonen.
‘Verwarde Marokkaanse jongens die ongewenst gedrag vertonen worden door de politie meestal als crimineeltjes bestempeld, terwijl het in veel gevallen gaat om patiënten die aan psychoses lijden, zoals schizofreniepatiënten. Ik vermoed dat dat opgaat voor zo’n 20 procent van de Marokkaanse verdachten.' Dat verklaart sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Tiny van Hees in Binnenlands Bestuur.

Schizofrenie wordt in Binnenlands Bestuur omschreven als een "psychiatrische aandoening die zich kenmerkt door psychotische perioden, waarbij de patiënt last heeft van hallucinaties en wanen, zoals stemmen horen. De ziekte is deels genetisch bepaald, en openbaart zich meestal tussen het 16e en 35e levensjaar, vaak getriggerd door cannabisgebruik of door stress. Het grootste deel van de patiënten is man."
Bij de Marokkaanse bevolkingsgroep is sprake van veel onbegrip over en taboes rondom schizofrenie, maar ook hulp- en dienstverleners weten nog veel te weinig van de ziekte. Uit het artikel blijkt dat met name te gelden voor de politie.

Volgens socioloog Benaissa Hallich, onderzoeker bij de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het VU medisch centrum en verbonden aan Indigo, is migratie een belangrijke oorzaak voor het hoge percentage schizofreniepatienten onder Marokkanen. Hallich in Binnenlands Bestuur: 'En daarbinnen is identiteit dan weer een bepalende factor. Immigranten die willen integreren, komen soms in aanvaring met hun directe omgeving; die vindt dat ze zich van hun eigen cultuur vervreemden. Anderzijds krijgen ze uit de samenleving waar ze zo graag bij willen horen signalen van afwijzing. Dat levert stress op, en stress kan schizofrenie die in aanleg aanwezig is naar de oppervlakte brengen. Vooral Marokkanen zijn hier gevoelig voor omdat zij geen sterke collectieve identiteit hebben. Onderzoek heeft uitgewezen dat een sterke nationale identiteit, zoals met name Turken die hebben, minder spanning geeft.’

Schizofrenie is volgens hem zo’n taboe onder Marokkanen vanwege onwetendheid en de groepscultuur die bepaalt dat als iemand in je familie “gek” is, er een smet komt op je hele familie. Volgens Hallich moet er meer voorlichting komen over schizofrenie, onder Marokkanen zelf en onder hulpverleners en politie. "Als de ziekte bij Marokkanen eerder herkend wordt, zul je dat terugzien in de criminaliteitscijfers."

Lees het hele interessante artikel van Brigit Kooijman in Binnenlands Bestuur


Meer over criminaliteit, gezondheid, Marokkaanse jongeren, onderzoek, schizofrenie, zorg.

Delen: