Revolutie in migratieland. Records worden gebroken. Niet-westers verliest zwaar terrein.

In achtergronden op 26-11-2012 | 09:11

Volgens de nieuwste cijfers van het CBS zijn er in 2011 een recordaantal niet-Nederlandse immigranten naar ons land gekomen: 118.500. Dat zijn er ruim 8.000 meer dan in het jaar ervoor. Opvallend is dat het aantal studenten blijft stijgen: 17.500, ook een record, en dat zijn er 3x zoveel dan het aantal asielzoekers dat het CBS telt 1). Vermoedelijk kwamen er ook nog nooit zoveel arbeidsmigranten naar ons land als in 2011, maar het aantal asielzoekers bedroeg de afgelopen 5 jaar nog geen derde van de aantallen die rond de eeuwwisseling naar ons land kwamen. Polen staat nu al in de totaalranglijst sinds 1995 op de eerste plaats. Niet-westerse landen verliezen zwaar terrein: Marokko staat in de lijst van de afgelopen 5 jaar nog maar 18e. Zeer opvallend is de sterke opmars van de Bulgaren: 3e in de afgelopen jaren. Totaal immigreerden er 1.440.000 buitenlanders sinds 1995.
Dit is een kleine greep uit de vele feiten over het aantal niet-Nederlandse immigranten.

Door Flip van Dyke

Dit artikel is een gedeelte van een veel uitgebreider artikel op mijn website.

De cijfers gaan over ingeschreven in het GBA (bevolkingsregister). Dit zijn de officiële immigratiecijfers. De cijfers wijken sterk af van die van de IND want die geven de productiecijfers van de IND en bevatten bijvoorbeeld mensen die meerdere aanvragen indienen, voor minder dan 4 maanden naar ons land komen, en kinderen hier in Nederland geboren die een verblijfsvergunning moeten hebben.


Uit het artikel deze tabel:
 

 Tabel 4 geeft van de periodes 1997 t/m 2001 en 2007 t/m 2011, het aantal immigranten van de groepen en in het onderste deel hun aandeel.
Vergeleken wordt het gemiddelde van de laatste 5 jaar met de 5 jaar voor 2002. In de loop van 2001 werd namelijk de nieuwe vreemdelingenwet van kracht die zeer bepalend is gebleken voor de immigratie van mensen uit derdelanden (=buiten de EU, niet te verwarren met het -ouderwetse- begrip derde wereldlanden).
De totale immigratie steeg van 84.500 naar 103.300 een stijging van 18.800 oftewel 22%. Kijken we daaronder dan zien we dat de immigratie uit de EU -lees Oost-Europa- voor meer dan 100% verantwoordelijk is voor die stijging: 32.500, 2,5 keer zoveel. De immigratie uit niet-westerse landen daalde van 45.800 naar 38.100 Het aandeel van de EU steeg van 24% naar 51% en dat van niet-westers daalde van 54% naar 37%.
De belangrijkste daling heeft bij asiel plaatsgevonden: van 21.100 naar 6.600. Asiel maakt daarmee nog maar 6% deel uit van de immigratie 1).
De arbeidsmigratie steeg natuurlijk fors: van 16.700 naar 39.800, maar ook het aantal studenten nam sterk toe naar 14.700. Uit niet-westerse landen komen nu meer studenten dan asielzoekers.


Nog een tabel uit het artikel:

De afgelopen 5 jaar kwamen uit Polen verreweg de meeste immigranten. Tien jaar daarvoor, 1997-2001, stond Polen nog op de 15 plaats zoals te zien is in de allerlaatste kolom .Zeer verrassend -voor mij tenminste- is de enorme opkomst van de Bulgaren: nu op #3 en dat was #56. In tegenstelling tot een populair volksgeloof stelt de immigratie uit Marokko nauwelijks nog iets voor: #18 met gemiddeld 1.800 niet-Nederlandse immigranten geboren in Marokko. In de hele top 30 staan nog maar 2 arabische landen: Marokko en Irak.
Zie verder het volledige artikel.

 

 


Meer over arbeidsmigratie, asielmigratie, Bulgaren, derdelanden, EU, gezinsmigratie, immigratie, massa-immigratie, moelanders, niet-westers, onderzoek, Polen.

Delen: