Polen belangrijkste herkomstland immigranten

In achtergronden op 12-06-2012 | 23:08

De herkomst van immigranten is in de afgelopen vijftig jaar sterk veranderd. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was de immigratie uit Zuid-Europa en Marokko het belangrijkst. Tegenwoordig komen veel immigranten uit Oost-Europa. Dat blijkt uit de laatste cijfers vna het CBS.

Van de 64 duizend EU-burgers die in 2011 naar Nederland kwamen (40 procent van de totale immigratie in dat jaar), kwam de helft uit Oost-Europa. Tegenover deze instroom staat het vertrek van 39 duizend EU-onderdanen, van wie 15 duizend Oost-Europeanen. Van de klassieke immigratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en Nederlandse Antillen) staan alleen Turkije en de Antillen in 2011 in de top tien.

Sinds de toetreding tot de EU in mei 2004 is Polen het belangrijkste herkomstland van immigranten. In 2011 vestigden zich bijna 19 duizend Polen in Nederland waarmee zij de grootste groep buiten Nederland geboren immigranten vormden. Daarnaast vertrokken 7 duizend Polen uit Nederland zodat zich in 2011 per saldo 12 duizend Polen in Nederland vestigden.

Ook de immigratie uit de zuidelijke EU-lidstaten vertoonde een stijging. Zo kwamen er ruim 3 duizend personen uit Spanje en bijna 3 duizend uit Italië. Voor beide landen betekent dit een verdubbeling ten opzichte van 2007.

Lees meer bij het CBS

 

 

 


Meer over immigratie, moelanders, onderzoek, oosteuropeanen, polen.

Delen: