Overzicht van onderzoek naar integratievraagstukken

In achtergronden op 14-01-2014 | 08:57

In het integratiedebat gaat het vaak over beelden en zelden over feiten. Republiek Allochtonië zet voor u de harde en minder harde feiten, meestal gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek, op een rij.

In de 'databank onderzoek integratie' vindt u links naar artikelen over onderzoek of artikelen en factsheets die zijn gebaseerd op onderzoek.

Het overzicht is geactualiseerd. U vindt artikelen die sinds 2011 zijn verschenen op Republiek Allochtonië. De lijst is, met dank aan verschillende inzenders, met name Erik van den Bergh van het UAF, aangevuld met artikelen die elders zijn verschenen.

Het overzicht is nog lang niet compleet. Mist u een onderzoek dat u ook graag in deze lijst zou willen zien, mail dan een link naar (een artikel over) het onderzoek naar Ewoud Butter via info@republiekallochtonie.nl onder vermelding van 'onderzoek'. Ook studenten worden uitgenodigd aandacht te vragen voor hun onderzoeksresultaten.

U vindt het overzicht hier

Artikelen over onderzoek in 2010 vindt u hier

Ook dit is vrijwilligerswerk. Waardeert u het? U kunt het laten blijken met een (kleine) donatie op rekeningnummer 6026026 (( NL12INGB0006026026) ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


 


Meer over database, integratie, onderzoek.

Delen:

Reageer