Ook de overheid discrimineert

In achtergronden op 22-08-2010 | 14:29

Niet alleen in het bedrijfsleven, ook bij de overheid blijkt het lastig voor allochtonen een baan te bemachtigen.
Volgens de Discriminatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau komt dit doordat werkgevers, ook bij de overheid, te veel in stereotypen over etnische groepen denken. Een autochtoon met vergelijkbare eigenschappen en diploma's komt veel makkelijker binnen dan een niet-westerse allochtoon, vooral als het zijn of haar eerste baan is.

Personeelsafdelingen noemen als argument de gebrekkige taalbeheersing en presentatie van allochtonen tijdens het sollicitatiegesprek, maar ook het dragen van een hoofddoek of baard en eerdere slechte ervaringen met niet-westerse migranten. Daarnaast maken ze minder vaak opleidingen af en wisselen ze vaker van werkgever.

Het beeld van Surinamers - zij spreken goed Nederlands - en Turken - harde werkers - is overigens relatief positief. Marokkanen en Antillianen worden echter geregeld geassocieerd met criminaliteit en onbetrouwbaarheid. Zij worden als 'risico' beschouwd.

Bij gelijke geschiktheid zeggen verschillende werkgevers pas in laatste instantie te kiezen voor een Marokkaanse of Antilliaanse Nederlander. Het planbureau noemt dit 'statistische discriminatie'.

Bron: Nuzakelijk.nl


Meer over allochtonen, arbeidsmarkt, discriminatie, onderzoek, scp.

Delen: