Onderzoek: immigratie leidt tot meer banen

In achtergronden op 04-11-2010 | 13:22

Een opvallende uitkomst van een onderzoek naar de invloed van immigratie in een aantal Europese landen en de Verenigde Staten op de economie: immigratie leidt eerder tot meer dan tot minder banen. Als er überhaupt een effect is aan te wijzen, dan is dat positief. Slecht nieuws dus voor anti-migrantenpartijen die stellen dat migranten de banen van autochtonen inpikken.

De onderzoekers vonden in de 14 onderzochte Europese landen geen negatief effect. In het onderzoek in de Verenigde Staten was er wel degelijk een positief effect van immigratie aan te wijzen. Kortgezegd: werk schept werk. In nrc next wordt dit mechanisme als volgt samengevat: 'Immigranten zijn vaak laaggeschoold en doen werk dat mensen die al wonen in het land, niet (meer) willen doen maar dat wel gedaan moet worden. Omdat immigranten het werk willen doen, hoeft dat niet naar het buitenland te worden verplaatst. Dat levert banen op voor hoger opgeleide mensen die die laaggeschoolden in staat moeten stellen goed hun werk te doen. [W]anneer laaggeschoold werk uit handen wordt genomen van een hogergeschoold iemand, wordt die ook weer [economisch] productiever. De oorspronkelijke inwoners van een land doen gaandeweg werk waarvoor ze steeds hoger geschool moeten zijn.' 

Overigens wijzen de onderzoekers erop dat bovenstaand mechanisme alleen werkt in een flexibele arbeidsmarkt.

Lees hier het onderzoek naar 14 Europese landen in de periode 1996-2007.

Lees hier het onderzoek naar de Verenigde Staten in de periode 2000-2007 (registratie noodzakelijk).


Meer over immigratie, Migranten, onderzoek, werkgelegenheid.

Delen:

Reacties


Frank - 07/11/2010 22:32

De crux is : laaggeschoolde banen die autochtonen niet willen doen ....

Er zijn meer dan 400.000 werkzoekenden en een even groot aantal bijstandsuitkeringen.
Laat hen dat werk doen, op straffe van intrekking van de uitkering. Kansarme , economische, immigranten hebben we echt niet meer nodig!